Yhteyslauseet

Konjunktionalsätze

Saksan kielessä konjunktiolauseet ovat lauseita, jotka koostuvat kahdesta konjunktiolla yhdistetystä osasta. Käytetystä konjunktiosta riippuen niillä on tietty järjestys. Kolme järjestystyyppiä on mahdollista: yksinkertainen, käänteinen ja lopussa oleva verbi.

Konjunktiolausekkeiden rakentaminen

Kukin sanajärjestys määrää tietyn aseman, joka lauseen sananosien tulee ottaa.

Yksinkertainen tilaus

Konjunktion + Subjekt + Objekt + Verb

Lause, joka esiintyy suoraan jonkin konjunktion jälkeen: aber, oder, und, ... on yksinkertainen sanajärjestys, eli sama kuin yksittäisissä lauseissa: Konjunktio + Subjekti + Predikaatti (verbi) + Objekti.

 • Käännös
 • Juon kahvia ja luen sanomalehteä.
 • Selitys
 • Yksinkertainen sanajärjestys: subjekti (ich), predikaatti (lesen), objekti (eine Zeitung).
 • Käännös
 • Opiskelen saksaa, mutta en jaksa enää.
 • Selitys
 • Yksinkertainen sanajärjestys: subjekti (ich), predikaatti (haben), objekti (keine Lust).
Käänteinen järjestys

Konjunktion + Verb + Subjekt + Objekt

Lause, joka esiintyy jonkin konjunktion jälkeen: deshalb, trotzdem, ... on käänteinen sanajärjestys: Konjunktio + Predikaatti (verbi) + Subjekti + Objekti.

 • Käännös
 • Olen opiskellut saksaa pitkään, ja siksi ymmärrän kielioppia hyvin.
 • Selitys
 • Käänteinen sanajärjestys: predikaatti (verstehen), subjekti (ich), objekti (die Grammatik).
Verbi menee viimeiseksi

Konjunktion + Subjekt + Objekt + ... + Verbi

Lause, joka esiintyy yhden konjunktion jälkeen: weil, dass, damit, ... on sanajärjestys, jossa verbi on lopussa: Konjunktio + Subjekti + Objekti + ... + predikaatti (verbi).

 • Käännös
 • Minun on nyt mentävä kotiin, koska minulla on lento huomenna aamulla.
 • Selitys
 • Sanajärjestys, kun verbi on lopussa: subjekti (ich), objekti (einen Flug), ... , lopussa: predikaatti (haben).
Konjunktiot ryhmiteltynä sanajärjestyksen mukaan
Yksinkertainen tilaus Verbi menee viimeiseksi Käänteinen järjestys
aber als allerdings
denn bevor also
denn bis andererseits
oder da außerdem
sondern dass dadurch
und falls dann
indem dennoch
nachdem deshalb
ob deswegen
seit einerseits
seitdem entweder ... oder
sobald genauso
sodass jedoch
sofern seitdem
solange somit
sooft sonst
soweit troztdem
während weder ... noch
weil zuvor
wenn zwar