Imperatiivinen

Imperativ

Imperatiivia käytetään ilmaisemaan käskyjä, kohteliaita pyyntöjä tai kehotuksia tehdä jotakin.

Esimerkkejä imperatiivimuotoisista lauseista

 • Käännös
 • Odottakaa!
 • Käännös
 • Get out (vaihtoehtoisesti: get off)
 • Käännös
 • Esittele itsesi.
 • Käännös
 • Odottakaa, kunnes teidät kutsutaan.
 • Käännös
 • Lähdetään ajamaan! (Tai mennään!)

Imperatiivin rakentaminen

Yksikkö, toinen persoona - du (sinä)

Infinitiivistä poistetaan -en-suffiksi. Usein sen poistamisen jälkeen on lisättävä suffiksi -e ääntämisen helpottamiseksi.

 • Käännös
 • Tule sisään!
 • Selitys
 • Verbi rein|kommen (tulla sisälle); poista -en-pääte, ja erotettavan yhdysverbin etuliite siirtyy lauseen loppuun.
 • Käännös
 • Mene kotiin!
 • Selitys
 • Verbi gehen (mennä); suffiksi -en poistetaan; lisäksi voidaan lisätä suffiksi -e ääntämisen helpottamiseksi.
Monikon ensimmäinen ja kolmas persoona (kohtelias muoto) - wir (me) ja Sie (te, kohtelias muoto)

Laitetaan yksinkertaisesti infinitiivi lauseen ensimmäiseen kohtaan

 • Käännös
 • Lähdetään ajamaan! (Tai mennään!)
 • Käännös
 • Älkää liikkuko!
 • Selitys
 • Sie tässä lauseessa voi viitata mihin tahansa yhdistelmään (yksikössä tai monikossa, yhtenäisessä tai sekasukupuolisessa muodossa): Herra / neiti / rouva / neiti: Herra / neiti / neiti
Monikko, toinen persoona - ihr (sinä)

Infinitiivistä poistetaan -en-suffiksi ja lisätään -t-suffiksi.

 • Käännös
 • Auttakaa itseänne!
 • Selitys
 • Verbi zu|greifen (auttaa itseään); pääte -en poistetaan ja lisätään pääte -t. Erotettavan verbin etuliite sijoitetaan lauseen loppuun.
 • Käännös
 • Istukaa alas.
 • Selitys
 • Verbi setzen (istua); pääte -en poistetaan ja lisätään pääte -t.

Poikkeukset ja erityistapaukset

Toisen persoonan erityissäännöt, yksikössä - du (sinä)
 • Käännös
 • Odottakaa!
 • Selitys
 • Kun verbin runko päättyy d, t, m, n, lisäämme yleensä päätteen -e (paitsi jos verbin rungon lopussa on jokin seuraavista kirjaimista: m, n, l, r, h esim. kommmen (Komm!)
 • Käännös
 • Auttakaa minua!
 • Selitys
 • Joissakin vahvoissa verbeissä vokaalimuutos e 👉 i pätee myös imperatiivissa.
 • Käännös
 • Lue kirja!
 • Selitys
 • Joidenkin vahvojen verbien kohdalla vokaalimuutos e 👉 ie pätee myös imperatiivissa.
 • Käännös
 • Aja nopeammin!
 • Selitys
 • Vahvojen verbien kohdalla vokaalimuutos a 👉 ä ei päde imperatiivissa.
Erityissäännöt monikon ensimmäiselle persoonalle - wir (me)

Jos puhuja kuuluu ryhmään, johon käsky/valitus viittaa, voidaan käyttää rakennetta lasst uns + infinitiivi (Infinitiv). Tällä konstruktiolla on seuraava merkitys: Tehdään jotain (jotain, jota toinen verbi kuvaa).

 • Käännös
 • Mennään syömään.
 • Käännös
 • Tavataan huomenna.
 • Selitys
 • sich treffen (tavata) 👉 wir treffen uns (me tapaamme). Se on refleksiiviverbi ja lisäksi siinä käytetään lasst uns -konstruktiota, siis uns uns.
Infinitiivi imperatiivissa.

Myös verbin infinitiivimuoto imperatiivissa on yleinen. Se voi silloin viitata yhteen tai useampaan henkilöön.

 • Käännös
 • Ulos!
 • Käännös
 • Älä liiku!