Imperatív

Imperativ

Rozkazovací spôsob sa používa na vyjadrenie príkazov (rozkazov), zdvorilých žiadostí alebo výziev niečo urobiť.

Príklady viet v rozkazovacom spôsobe

 • Preklad
 • Počkajte!
 • Preklad
 • Vystúpiť (alternatívne: vystúpiť)
 • Preklad
 • Predstavte sa, prosím.
 • Preklad
 • Počkajte, kým vás zavolajú.
 • Preklad
 • Poďme jazdiť! (Alebo poďme!)

Konštrukcia imperatívu

Jednotné číslo, druhá osoba - du (ty)

Z infinitívu sa odstráni prípona -en. Často sa po jej odstránení musí pridať prípona -e, aby sa uľahčila výslovnosť.

 • Preklad
 • Poďte ďalej!
 • Vysvetlenie
 • Sloveso rein|kommen (vstúpiť dovnútra); koncovku -en vymažte a predponové zložené sloveso sa dostane na koniec vety.
 • Preklad
 • Choďte domov!
 • Vysvetlenie
 • Sloveso gehen (ísť); prípona -en sa odstráni; navyše sa môže pridať prípona -e, aby sa uľahčila výslovnosť.
Prvá a tretia osoba množného čísla (zdvorilostný tvar) - wir (my) a Sie (vy, zdvorilostný tvar)

Jednoducho dáme infinitív na prvé miesto vo vete

 • Preklad
 • Poďme jazdiť! (Alebo poďme!)
 • Preklad
 • Prosím, nehýbte sa!
 • Vysvetlenie
 • Sie v tejto vete sa môže vzťahovať na akúkoľvek kombináciu (jednotné alebo množné číslo, jednotný alebo zmiešaný rod): / pani / pani / slečna
Množné číslo, druhá osoba - ihr (ty)

Z infinitívu sa odstráni prípona -en a pridá sa prípona -t.

 • Preklad
 • Pomôžte si sami!
 • Vysvetlenie
 • Sloveso zu|greifen (pomôcť si); koncovka -en sa odstráni a pridá sa prípona -t. Predložka odlučiteľného slovesa sa umiestňuje na koniec vety.
 • Preklad
 • Prosím, posaďte sa.
 • Vysvetlenie
 • Sloveso setzen (sedieť); koncovka -en sa odstráni a pridá sa prípona -t.

Výnimky a osobitné prípady

Špeciálne pravidlá pre druhú osobu jednotného čísla - du (ty)
 • Preklad
 • Počkajte!
 • Vysvetlenie
 • Ak slovesný kmeň končí na d, t, m, n, zvyčajne pridávame príponu -e (pokiaľ sa na konci slovesného kmeňa nenachádza jedno z nasledujúcich písmen: m, n, l, r, h napr. kommen (Komm!)
 • Preklad
 • Pomôžte mi!
 • Vysvetlenie
 • Pri niektorých silných slovesách sa zmena samohlásky e 👉 i uplatňuje aj v rozkazovacom spôsobe.
 • Preklad
 • Prečítajte si knihu!
 • Vysvetlenie
 • Pri niektorých silných slovesách sa zmena samohlásky e 👉 ie uplatňuje aj v rozkazovacom spôsobe.
 • Preklad
 • Jazdite rýchlejšie!
 • Vysvetlenie
 • Pri silných slovesách sa v imperatíve neuplatňuje zmena samohlásky a 👉 ä.
Špeciálne pravidlá pre prvú osobu množného čísla - wir (my)

Ak hovoriaci patrí do skupiny, ktorej sa príkaz/odvolanie týka, možno použiť konštrukciu lasst uns + infinitív (Infinitiv). Táto konštrukcia má nasledujúci význam: urobme niečo (niečo, čo opisuje druhé sloveso).

 • Preklad
 • Poďme jesť.
 • Preklad
 • Stretneme sa zajtra.
 • Vysvetlenie
 • sich treffen (stretnúť sa) 👉 wir treffen uns (stretávame sa). Ide o zvratné sloveso a navyše sa používa konštrukcia lasst uns, teda uns uns.
Infinitív v rozkazovacom spôsobe.

Bežný je aj infinitívny tvar slovesa v rozkazovacom spôsobe. Vtedy sa môže vzťahovať na jednu alebo viac osôb.

 • Preklad
 • Vypadni!
 • Preklad
 • Nehýbte sa!