Tázacie zámeno

Interrogativpronomen

Tázacie zámená sa používajú na formulovanie otázok o podstatnom mene, napr. vec/osoba/zviera. Otázka sa zvyčajne týka výberu podstatného mena zo skupiny (ktorý?) alebo typu/druhu podstatného mena (aký?).

Skloňovanie zámen welcher a was für ein

Tázacie zámená welcher a was für ein sa skloňujú podľa pádu a rodu.

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ welcher/was für ein welche/was für eine welches/was für ein welche/was für welche
Genitiv welches/was für eines welcher/was für einer welches/was für eines welcher/was für welcher
Dativ welchem/was für einem welcher/was für einer welchem/was für einem welchen/was für welchen
Akkusativ welchen/was für einen welche/was für eine welches/was für ein welche/was für welche

Tázacie zámeno a jeho použitie

Tázacie zámená: wer, was, wessen, wem, wen

Tázacie zámená wer, was, wessen, wem, wen sa používajú na tvorenie otázok o podstatných menách alebo zámenách (zvyčajne osobných alebo privlastňovacích zámenách).

 • Preklad
 • Otázka: Kto je to? Odpoveď: To je tvoja nová učiteľka.
 • Vysvetlenie
 • Odpoveďou je osoba (otázka na podstatné meno).
 • Preklad
 • Otázka: Čo jete? Odpoveď: Jeme koláč.
 • Vysvetlenie
 • Odpoveďou je vec (otázka na podstatné meno).
 • Preklad
 • Otázka: Čí pohár je tu? Odpoveď: Môj.
 • Vysvetlenie
 • Odpoveďou je opytovacie zámeno (otázka na opytovacie zámeno).
 • Preklad
 • Otázka: Komu dávate darček? Odpoveď: Mojej matke.
 • Vysvetlenie
 • Odpoveďou je osoba (otázka na podstatné meno).
 • Preklad
 • Otázka: Koho vidíte? O: Vidím muža v čiernom obleku.
 • Vysvetlenie
 • Odpoveďou je osoba (otázka na podstatné meno).
Zámená welcher a was für ein

Tázacie zámeno welcher sa používa na tvorenie otázok o konkrétnom výbere (napr. z vecí, na ktoré sa práve pozeráme) a tázacie zámeno was für ein sa používa na tvorenie otázok o type/druhu podstatného mena. Obidve zámená sa môžu použiť ako prívlastok alebo nahradiť podstatné meno.

 • Preklad
 • Nico má psa. Otázka: Aký druh (psa) má Nico? 👉 Jack Russell teriéra.
 • Preklad
 • Otázka: Ktorý sveter sa vám páči? 👉 Červený (jeden).