Pasívny hlas

Passiv

Pasívny hlas používame vtedy, keď nie je dôležité, kto činnosť vykonáva, nevieme, kto činnosť vykonáva, alebo ju nechceme uviesť. Pasívny hlas sa zameriava na vykonávanú činnosť (alebo stav) a na vec/osobu, ktorej sa táto činnosť (alebo stav) týka.

Príklady viet s pasívnym hlasom

 • Preklad
 • Vaša objednávka sa spracováva.
 • Vysvetlenie
 • Nie je dôležité, kto vykonáva činnosť, ale je dôležité, kto je predmetom činnosti (príkaz) a aká činnosť sa vykonáva (spracováva).
 • Preklad
 • Desať demonštrantov bolo zatknutých.
 • Vysvetlenie
 • Nie je dôležité, kto akciu vykonáva, ale dôležité je, kto je objektom akcie (desať demonštrantov) a aká akcia bola vykonaná (boli zatknutí).

Konštrukcia a aplikácie

Stavba viet v pasívnom hlase
Pasívny hlas pri opise prebiehajúcej činnosti

Subjekt + werden + ... + Partizip II

Subjekt je predmet (osoba alebo vec, ktorá pasívne prežíva vykonávanú činnosť), ktorý umiestnime na začiatok vety, potom konjugované pomocné sloveso werden a na konci vety sloveso v Partizip II (príčastie minulé). Ak chceme uviesť, kto/čo vykonáva činnosť (t. j. objekt Objekt), potom použijeme konštrukcie von + Dativ + osoba/ vec alebo durch + Akkusativ + vec.

Konštrukcia von + Dativ + osoba/ vec sa používa vtedy, keď chceme určiť, kto alebo čo činnosť vykonáva (najčastejšie je to osoba).

Konštrukcia durch + Akkusativ + vec sa používa, ak chceme špecifikovať, čím (wodurch?) alebo ako (mittels?) sa činnosť vykonáva (najčastejšie ide o vec).

 • Preklad
 • Thomas je operovaný.
 • Vysvetlenie
 • Konštrukcia pasívneho hlasu z aktívneho hlasu sa uskutočňuje nasledovne: predmet (osoba alebo vec, ktorá buď prežíva činnosť vykonávanú subjektom, alebo je subjektom činnosti) sa stáva subjektom (osoba alebo vec, ktorá pasívne prežíva vykonávanú činnosť) a vynecháva sa alebo sa stáva doplnkom a potom sa uvádza slovom von alebo slovom durch . Sloveso werden je pomocné sloveso a druhé sloveso je v tvare partizip II .
 • Preklad
 • Thomas bol operovaný.
 • Vysvetlenie
 • Napätie: Perfekt, predmet: Tomas + pomocné sloveso sein v príslušnom tvare (tretia osoba, singulár, čas Perfekt): ist + ďalšie sloveso v tvare Partizip II: operiert + worden na konci vety.
 • Preklad
 • Tomáša napadol diviak.
 • Vysvetlenie
 • Napätie: Präteritum, predmet: Tomas + pomocné sloveso werden v správnom tvare (tretia osoba jednotného čísla, čas Präteritum): wurde + doplnok: von einem Wildschwein + sloveso v tvare Partizip II na konci vety: operiert.
 • von [+Dativ] einem Wildschwein (der Wildschwein - diviak (nejaký náhodný diviak), preto ein člen; v datíve Dativ pridávame koncovku -em)
 • Predmet bol v tejto vete uvedený, pretože bol relevantný pre zmysel vety. V prípade inej vety: Thomas wurde angegriffen., nebolo by zrejmé, kto Thomasa napadol (mohol by to byť človek, zviera alebo robot, ktorý ho napadol).
 • Preklad
 • Náš úspech sme dosiahli vďaka spolupráci všetkých zamestnancov
 • Vysvetlenie
 • V tomto prípade musíme použiť konštrukciu durch + Akkusativ.
 • Napätie: Präsens, predmet: Unser Erfolg + pomocné sloveso werden v príslušnom tvare (tretia osoba, singulár, Präteritum čas): wurde + ďalšie sloveso v tvare Partizip II na konci vety: erreicht.

Konjugácia pomocného slovesa werden

Person Präsens Präteritum
ich werde wurde
du wirst wurdest
er/sie/es wird wurde
wir werden wurden
ihr werdet wurdet
sie/Sie werden wurden
Pasívny hlas pri opise stavu (ukončenej činnosti)

Subjekt + sein + ... + Partizip II

Subjekt je predmet (osoba alebo vec, ktorá pasívne prežíva vykonávanú činnosť), ktorý dávame na začiatok vety, potom konjugované pomocné sloveso sein a na koniec vety sloveso v tvare Partizip II (príčastie minulé). Ak chceme uviesť, kto/čo vykonáva dej (t. j. doplnenie Objekt), potom použijeme konštrukcie von + Dativ + osoba/ vec alebo durch + Akkusativ + vec.

Konštrukcia von + Dativ + osoba/ vec sa používa vtedy, keď chceme určiť, kto alebo čo činnosť vykonáva (najčastejšie je to osoba).

Konštrukcia durch + Akkusativ + vec sa používa, ak chceme špecifikovať, čím (wodurch?) alebo s čím (mittels?) sa činnosť vykonáva (najčastejšie ide o vec).

 • Preklad
 • Thomas je zranený.
 • Vysvetlenie
 • Predmet: Tomas + pomocné sloveso sein v príslušnom tvare (tretia osoba, jednotné číslo, príslovie): ist + ďalšie sloveso v tvare Partizip II na konci vety: verletzt.
 • Preklad
 • Thomas bol zranený.
 • Vysvetlenie
 • Predmet: Tomas + pomocné sloveso sein v príslušnom tvare (tretia osoba, singulár, Präteritum čas): vojna + ďalšie sloveso v tvare Partizip II na konci vety: verletzt.
 • Preklad
 • Vzduch je znečistený výfukovými plynmi.
 • Vysvetlenie
 • V tomto prípade musíme použiť konštrukciu durch + Akkusativ.
 • Predmet: Die Luft + pomocné sloveso sein v príslušnom tvare (tretia osoba, singulár, Präsens čas): ist + ďalšie sloveso v tvare Partizip II na konci vety: verschmutzt.

Konjugácia pomocného slovesa sein

Person Präsens Präteritum
ich bin war
du bist warst
er/sie/es ist war
wir sein waren
ihr seid wart
sie/Sie sind waren
Porovnanie pasívneho a aktívneho hlasu

Konštrukcia pasívneho hlasu z aktívneho hlasu sa uskutočňuje nasledovne: objekt (osoba, ktorej sa týka alebo ktorá prežíva činnosť vykonávanú subjektom) sa stáva subjektom (osoba alebo vec, ktorá pasívne prežíva vykonávanú činnosť). Predmet z činného hlasu sa buď vynecháva, alebo sa stáva gramatickým objektom a potom sa uvádza pomocou slova von alebo slova durch. Sloveso werden je pomocné sloveso a druhé sloveso je v tvare Partizip II.

Zeitform Aktiv Passiv Preklad Komentár
Präsens Ein Arzt operiert Thomas. Thomas wird (von einem Arzt) operiert. Lekár operuje Thomasa. 👉 Thomas je operovaný (lekárom).
Perfekt Ein Arzt hat Thomas operiert. Thomas ist (von einem Arzt) operiert worden. Lekár operoval Thomasa. 👉 Thomas bol operovaný (lekárom).
Präteritum Ein Arzt operierte Thomas. Thomas wurde (von einem Arzt) operiert. Lekár operoval Thomasa. 👉 Thomas bol operovaný (lekárom).
Plusquamperfekt Ein Arzt hatte Thomas operiert. Thomas war (von einem Arzt) operiert worden. Lekár operoval Thomasa. 👉 Thomas bol operovaný (lekárom). -
Futur I Ein Arzt wird Thomas operieren. Thomas wird (von einem Arzt) operiert werden. Lekár bude operovať Thomasa. 👉 Thomas bude operovaný (lekárom).
Futur II Ein Arzt wird Thomas operiert haben. Thomas wird (von einem Arzt) operiert worden sein. Lekár bude operovať Thomasa. 👉 Thomas bude operovaný (lekárom). -

Výnimky a osobitné prípady

Nepriamy predmet (Dativobjekt) zostáva rovnaký
 • Preklad
 • Niekto starému mužovi pomáha. 👉 Tomuto starcovi (niekto) pomáha.
 • Vysvetlenie
 • helfen +Dativ (helfen - polovica - geholfen) (pomôcť)
Objekt s predložkou zostáva rovnaký
 • Preklad
 • V súčasnosti sa veľa hovorí o ochrane životného prostredia. 👉 V súčasnosti sa veľa hovorí o ochrane životného prostredia.
 • Vysvetlenie
 • heutzutage - v súčasnosti
Pasívnu vetu nemožno stavať so zvratnými slovesami
 • Preklad
 • S darčekom bol spokojný.
Pasívnu vetu nemožno stavať s modálnymi slovesami
 • Preklad
 • Mal by chodiť do školy.
Pasívna veta sa nedá vytvoriť, ak neexistuje predmet

Ak vo vete nie je predmet (osoba alebo vec, ktorá buď prežíva činnosť vykonávanú subjektom, alebo je predmetom vykonávanej činnosti), pasívny hlas nemožno vytvoriť (výnimkou je pasívny hlas v neosobnom tvare pri niekoľkých slovesách).

 • Preklad
 • Veľa som plával.
Pasívny hlas v neosobnom tvare

Pri niektorých slovesách vo vetách bez predmetu je pasívny hlas možný pomocou neosobného zámena es.

 • Preklad
 • V tomto klube sa veľa tancuje.
 • Preklad
 • Tu sa fajčí.
Pasívnu vetu možno vytvoriť pre vetu s modálnym slovesom a iným slovesom.
 • Preklad
 • Môj otec dokáže auto opraviť. 👉 Auto môže opraviť môj otec.
 • Vysvetlenie
 • V tejto situácii sa ako pomocné sloveso používa modálne sloveso können (werden sa neskloňuje).
 • Preklad
 • Otec musel auto opraviť. 👉 Auto musel opraviť môj otec.
 • Vysvetlenie
 • V čase Perfekt sa sloveso haben používa ako pomocné sloveso (modálne sloveso müssen sa neskloňuje a umiestňuje sa na koniec vety).
Pasívnu vetu nemožno stavať so slovesami opisujúcimi vlastníctvo alebo prijatie niečoho
 • Preklad
 • Mám športové auto.
 • Preklad
 • Dostal som darček.
Pasívnu vetu nemožno vytvoriť s niektorými slovesami, ktoré zahŕňajú pohyb so zmenou miesta
 • Preklad
 • Chodím do školy.
 • Preklad
 • Preplával som 20 dĺžok bazéna.
Pasívnu vetu nie je možné vytvoriť, ak sa použije výraz es gibt (existuje/existujú)
 • Preklad
 • V reštaurácii je veľký výber (alebo široký výber) jedál.
Pasívnu vetu nemožno stavať so slovesami kennen (vedieť / poznať) a wissen (vedieť)
 • Preklad
 • Túto osobu nepoznám.
 • Preklad
 • Viem, že to dokážeme.
Pasívnu vetu nemožno vytvoriť s väčšinou neosobných slovies
 • Preklad
 • Prší.
 • Preklad
 • Vonia po cesnaku.
Pasívnu vetu nemožno stavať so slovesami opisujúcimi množstvo, mieru alebo veľkosť
 • Preklad
 • Chlieb stojí 2 €.
 • Preklad
 • Bicykel váži 10 kg.
 • Preklad
 • Citróny obsahujú veľa vitamínov.