Budúci čas

Futur I

Budúci čas Futur I sa používa na opis činností, ktoré sa uskutočnia v budúcnosti. Tvorí sa pomocou pomocného slovesa werden (stať sa) skloňovaného podľa osoby v prítomnom čase a infinitívu na konci vety.

Stavba viet v Futur I čase

Subjekt + werden + ... + Infinitiv

Predmet (Subjekt) je osoba alebo vec vykonávajúca činnosť, za ním nasleduje pomocné sloveso werden (v prítomnom čase, spájané pre osobu) a potom infinitív (Infinitiv), ktorý je základným, nespojeným tvarom slovesa. Ak je vo vete modálne sloveso, potom sú na konci vety dva infinitívy: infinitív nemodálneho slovesa + infinitív modálneho slovesa.

Konjugácia pomocného slovesa werden pre osobu v prítomnom čase
Person werden
ich werde
du wirst
er/sie/es wird
wir werden
ihr werdet
sie/Sie werden

Aplikácie

Príklady viet v budúcom čase Futur I
 • Preklad
 • Čoskoro si kúpim nové auto.
 • Preklad
 • Budúci týždeň sa Thomas ožení so svojou priateľkou.
 • Preklad
 • Dnes nič nejem, pretože mám zajtra krvný test.
 • Preklad
 • Od budúceho mesiaca budem musieť opäť chodiť do školy.
 • Preklad
 • Teraz šetrím veľa peňazí, pretože si čoskoro budem musieť kúpiť nové auto.
 • Vysvetlenie
 • Podradená veta s modálnym slovesom müssen, preto treba použiť slovosled so slovesom na konci s dvoma infinitívmi na konci: , weil ... + Hilfsverb + Infinitiv + Modalverb (Hilfsverb - pomocné sloveso, Infinitiv - infinitív, Modalverb - modálne sloveso) 👉 , weil ... werde kaufen müssen (, weil ... kaufen müssen werde).
Použitie prítomného času Präsens na získanie významu vety v budúcom čase Futur I

Často sa na vyjadrenie činnosti, ktorá sa má vykonať v budúcnosti, namiesto budúceho času Futur I používa zjednodušenie, ktoré spočíva v použití prítomného času. Najmä vtedy, keď sa používa výraz opisujúci čas, napr. večer/ zajtra/budúci týždeň/mesiac/rok alebo za chvíľu/za pár dní/za mesiac.

 • Preklad
 • Budúci týždeň som na dovolenke.
 • Vysvetlenie
 • Je zrejmé, že činnosť sa týka budúcnosti, preto nie je potrebné, ale možné použiť čas Futur I (In der nächsten Woche werde ich Urlaub haben.)
 • Preklad
 • O dva mesiace bude opäť zima.
 • Vysvetlenie
 • Je zrejmé, že činnosť sa týka budúcnosti, preto nie je potrebné, ale možné použiť čas Futur I (In zwei Monaten wird es wieder kalt sein.)
 • Preklad
 • Dnes večer ma navštívia priatelia.
 • Vysvetlenie
 • Je zrejmé, že činnosť sa týka budúcnosti, preto nie je potrebné, ale možné použiť čas Futur I (Meine Freunde werden mich heute Abend besuchen.)