Vzťahové zámeno

Relativpronomen

Používa sa na vytvorenie relatívnej vety, v ktorej odkazuje na už uvedené podstatné meno.

Skloňovanie vzťahového zámena

Vzťahové zámeno sa skloňuje podľa rodu a pádu.

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ der/welcher die/welche das/welches die/welche
Genitiv dessen deren dessen deren
Dativ dem/welchem der/welcher dem/welchem denen/welchen
Akkusativ den/welchen die/welche das/welches die/welche

Aplikácie

Príklady viet s použitím vzťahových zámen
  • Preklad
  • Toto je študent, ktorý dostal najlepšiu známku.
  • Preklad
  • Toto je žiak, ktorého batoh zostal v triede.
  • Preklad
  • Je to žiak, ktorému učiteľ venuje veľa času.
  • Preklad
  • To je študent, ktorého by sme chceli mať v našom tíme.