Modálne slovesá

Modalverben

V nemčine existuje 6 modálnych slovies. Z gramatického hľadiska sú osobitnou skupinou slovies, pretože sa najčastejšie vyskytujú vo vete s iným slovesom, menia poradie vety a majú vždy rovnaký tvar v prvej a tretej osobe jednotného čísla (ich, er/sie/es). V každom minulom čase je pomocným slovesom pre modálne slovesá vždy haben.

 • vlniť (chcieť)
 • müssen (musí)
 • mögen (mať rád)
 • dürfen (môcť)
 • sollen (mal by)
 • können (môcť / byť schopný)

Príklady viet s modálnymi slovesami

 • Preklad
 • Musíme chodiť do školy.
 • Preklad
 • Včera som chcel ísť do parku, ale veľmi pršalo.
 • Preklad
 • Mám veľmi rád futbal.
 • Preklad
 • Parkovanie tu nie je povolené.
 • Preklad
 • Mali by sme sa vrátiť domov.
 • Preklad
 • Jan vie po nemecky.

Skloňovanie, slovné druhy a aplikácie

Modálne slovesá v prítomnom čase Präsens
Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich will muss mag darf soll kann
du willst musst magst darfst sollst kannst
er/sie/es will muss mag darf soll kann
wir wollen müssen mögen dürfen sollen können
ihr wollt müsst mögt dürft sollt könnt
sie/Sie wollen müssen mögen dürfen sollen können
Poradie slov
 • Preklad
 • Chcem jesť pizzu.
 • Vysvetlenie
 • Prítomný čas, modálne sloveso + 1 ďalšie sloveso, slovosled: konjugované modálne sloveso wollen + infinitív na konci.
 • Preklad
 • Na obed nič nejem, pretože večer si chcem dať pizzu.
 • Vysvetlenie
 • Prítomný čas, vedľajšia veta, modálne sloveso + 1 ďalšie sloveso, slovosled: na konci: infinitív + spájané modálne sloveso wollen.
 • Preklad
 • Chcem si dať pizzu.
 • Vysvetlenie
 • Prítomný čas, modálne sloveso + 2 ďalšie slovesá, slovosled: konjugované modálne sloveso wollen + 2 infinitívy na konci.
 • Preklad
 • Musíš sa poponáhľať, lebo chcem ísť jesť pizzu.
 • Vysvetlenie
 • Prítomný čas, vedľajšia veta, modálne sloveso + 2 ďalšie slovesá, slovosled: na konci: 2 infinitívy + konjugované modálne sloveso wollen.
 • Preklad
 • Pacientka musí byť dnes operovaná.
 • Vysvetlenie
 • Prítomný čas, pasívny hlas, modálne sloveso + 1 ďalšie sloveso + pomocné sloveso werden, slovosled: časované modálne sloveso müssen + minulé príčastie Partizip II slovesa operieren + pomocné sloveso werden na vytvorenie pasívneho hlasu.
 • Preklad
 • Sestrička zavolala chirurga, pretože pacienta treba dnes operovať.
 • Vysvetlenie
 • Prítomný čas, pasívny hlas, modálne sloveso + 1 ďalšie sloveso + pomocné sloveso werden, slovosled: na konci minulé príčastie Partizip II slovesa operieren + pomocné sloveso werden na vytvorenie pasívneho hlasu + konjugované modálne sloveso müssen
Modálne slovesá v minulom čase Präteritum
Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich wollte musste mochte durfte sollte konnte
du wolltest musstest mochtest durftest solltest konntest
er/sie/es wollte musste mochte durfte sollte konnte
wir wollten mussten mochten durften sollten konnten
ihr wolltet musstet mochtet durftet solltet konntet
sie/Sie wollten mussten mochten durften sollten konnten
Poradie slov
 • Preklad
 • Chcel som si dať pizzu.
 • Vysvetlenie
 • Minulý čas Präteritum, modálne sloveso + 1 ďalšie sloveso, slovosled: konjugované modálne sloveso wollen + infinitív na konci.
 • Preklad
 • Včera som na obed jedla málo, pretože som si večer chcela dať pizzu.
 • Vysvetlenie
 • Minulý čas Präteritum, vedľajšia veta, modálne sloveso + 1 ďalšie sloveso, slovosled: na konci: infinitív + konjugované modálne sloveso wollen.
 • Preklad
 • Chcel som si dať pizzu.
 • Vysvetlenie
 • Minulý čas Präteritum, modálne sloveso + 2 ďalšie slovesá, slovosled: na konci: konjugované modálne sloveso wollen + 2 infinitívy.
 • Preklad
 • Včera som na obed jedla málo, pretože som si večer chcela dať pizzu.
 • Vysvetlenie
 • Minulý čas Präteritum, vedľajšia veta, modálne sloveso + 2 ďalšie slovesá, slovosled: na konci: 2 infinitívy + konjugované modálne sloveso wollen.
 • Preklad
 • Pacient musel byť včera operovaný.
 • Vysvetlenie
 • Minulý čas Präteritum, pasívny hlas, modálne sloveso + 1 iné sloveso + 1 pomocné sloveso, slovosled: konjugované modálne sloveso müssen v čase Präteritum + na konci: minulé príčastie Partizip II pri slovese operieren + pomocné sloveso werden.
 • Preklad
 • Chirurg prišiel do nemocnice v noci, pretože bolo potrebné operovať pacienta.
 • Vysvetlenie
 • Minulý čas Präteritum, pasívny hlas, modálne sloveso + 1 iné sloveso + 1 pomocné sloveso, slovosled: ..., weil ... + na konci: príčastie minulé Partizip II pre sloveso operieren + pomocné sloveso werden + spájané modálne sloveso müssen v čase Präteritum.
Modálne slovesá v minulom čase Perfekt
Person + haben wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich habe gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
du hast gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
er/sie/es hat gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
wir haben gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
ihr habt gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
sie/Sie haben gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
Poradie slov
 • Preklad
 • Nikdy som nechcel veľa peňazí.
 • Vysvetlenie
 • Minulý čas Perfekt, modálne sloveso + 0 ďalších slovies, slovosled: konjugované pomocné sloveso haben + sloveso wollen v tvare Partizip II.
 • Pomerne zriedkavý prípad, pretože modálne slovesá sa zvyčajne používajú s iným slovesom.
 • Preklad
 • Nikdy som nepomýšľal na dobre platenú prácu, pretože som nikdy nechcel veľa peňazí.
 • Vysvetlenie
 • Minulý čas Perfekt, modálne sloveso + 0 ďalších slovies, slovosled: ..., weil ... + na konci: sloveso wollen v tvare Partizip II + konjugované pomocné sloveso haben.
 • Preklad
 • Nikdy som nechcel zarábať veľa peňazí.
 • Vysvetlenie
 • Minulý čas Perfekt, modálne sloveso + 1 ďalšie sloveso, slovosled: konjugované pomocné sloveso haben + infinitív + infinitív pomocného slovesa wollen.
 • Tento tvar sa používa rozhodne častejšie ako tvar s jedným modálnym slovesom.
 • Preklad
 • Nikdy som nepomýšľal na dobre platenú prácu, pretože som nikdy nechcel zarábať veľa peňazí.
 • Vysvetlenie
 • Minulý čas Perfekt, vedľajšia veta, modálne sloveso + 1 ďalšie sloveso, slovosled: ..., weil ... + na konci: konjugované pomocné sloveso haben + infinitív + infinitív modálneho slovesa wollen.
 • Preklad
 • Včera som na obed jedla málo, pretože som si večer chcela dať pizzu.
 • Vysvetlenie
 • Minulý čas Perfekt, vedľajšia veta, modálne sloveso + 2 ďalšie slovesá, slovosled: ..., weil ... + na konci: konjugované pomocné sloveso haben + 2 infinitívy + infinitív modálneho slovesa wollen.
 • Preklad
 • Pacient musel byť včera operovaný.
 • Vysvetlenie
 • Minulý čas Perfekt, pasívny hlas, modálne sloveso + 1 iné sloveso + 2 pomocné slovesá, slovosled: konjugované pomocné sloveso haben + sloveso operieren v tvare Partizip II + pomocné sloveso werden + infinitív modálneho slovesa müssen.
 • Preklad
 • Chirurg prišiel do nemocnice v noci, pretože bolo potrebné operovať pacienta.
 • Vysvetlenie
 • Minulý čas Perfekt, pasívny hlas, modálne sloveso + 1 iné sloveso + 2 pomocné slovesá, slovosled: ..., weil ... + na konci: konjugované pomocné sloveso haben + sloveso operieren v tvare Partizip II + pomocné sloveso werden + infinitív modálneho slovesa müssen.
Modálne slovesá v minulom čase Plusquamperfekt
Person + haben (Präteritum) wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich hatte gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
du hattest gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
er/sie/es hatte gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
wir hatten gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
ihr hattet gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
sie/Sie hatten gewollt gemüsst gemocht gedurft gesollt gekonnt
Poradie slov
 • Preklad
 • Predtým, ako som mohol šoférovať, som si musel urobiť vodičský preukaz.
 • Vysvetlenie
 • Napätie: Plusquamperfekt, modálne sloveso + 1 ďalšie sloveso, slovosled: konjugované pomocné sloveso haben + na konci: infinitív + infinitív modálneho slovesa müssen.
 • Preklad
 • Počas skúšky som bol unavený, pretože som sa musel učiť celú noc.
 • Vysvetlenie
 • Napätie: Plusquamperfekt, modálne sloveso + 1 ďalšie sloveso, slovosled: ..., weil ... + na konci: konjugované pomocné sloveso haben + infinitív + infinitív modálneho slovesa müssen.
 • Preklad
 • Pacienta museli operovať ešte pred príchodom jeho rodiny do nemocnice.
 • Vysvetlenie
 • Napätie: Plusquamperfekt, pasívny hlas, modálne sloveso + 1 iné sloveso + 2 pomocné slovesá, slovosled: konjugované pomocné sloveso haben + na konci: príčastie minulé Partizip II slovesa operieren + pomocné sloveso werden + infinitív modálneho slovesa müssen.
 • Preklad
 • Rodina bola nervózna, pretože Thomasa museli pred ich príchodom operovať.
 • Vysvetlenie
 • Napätie: Plusquamperfekt, vedľajšia veta, pasívny hlas, modálne sloveso + 1 iné sloveso + 2 pomocné slovesá, slovosled: ..., weil ... + na konci: konjugované pomocné sloveso haben + minulé príčastie Partizip II slovesa operieren + pomocné sloveso werden + infinitív modálneho slovesa müssen.
Modálne slovesá v budúcom čase Futur I
Person + werden wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich werde wollen müssen mögen dürfen sollen können
du wirst wollen müssen mögen dürfen sollen können
er/sie/es wird wollen müssen mögen dürfen sollen können
wir werden wollen müssen mögen dürfen sollen können
ihr werdet wollen müssen mögen dürfen sollen können
sie/Sie werden wollen müssen mögen dürfen sollen können
Poradie slov
 • Preklad
 • Čoskoro budem musieť ísť domov.
 • Vysvetlenie
 • Budúci čas Futur I, modálne sloveso + 1 iné sloveso + 1 pomocné sloveso, slovosled: konjugované pomocné sloveso werden na tvorenie času Futur I + na konci: infinitív + infinitív modálneho slovesa müssen.
 • Preklad
 • Teraz sa lúčime, pretože čoskoro budem musieť ísť domov.
 • Vysvetlenie
 • Budúci čas Futur I, vedľajšia veta, modálne sloveso + 1 iné sloveso + 1 pomocné sloveso, slovosled: ..., weil ... + na konci: konjugované pomocné sloveso werden na tvorbu času Futur I + infinitív + infinitív modálneho slovesa müssen.
 • Preklad
 • Pacient bude musieť byť čoskoro operovaný.
 • Vysvetlenie
 • Budúci čas Futur I, modálne sloveso + 1 iné sloveso + 2 pomocné slovesá, slovosled: konjugované pomocné sloveso werden na tvorbu času Futur I + na konci: príčastie minulé Partizip II pre sloveso operieren + pomocné sloveso werden na utvorenie pasíva + infinitív modálneho slovesa müssen.
 • Preklad
 • Sestrička volá chirurga, pretože pacienta bude treba čoskoro operovať.
 • Vysvetlenie
 • Budúci čas Futur I, modálne sloveso + 1 iné sloveso + 2 pomocné slovesá, slovosled: ..., weil ... + na konci: konjugované pomocné sloveso werden na tvorbu času Futur I + minulé príčastie Partizip II pre sloveso operieren + pomocné sloveso werden na tvorbu pasívneho hlasu + infinitív modálneho slovesa müssen.
Modálne slovesá v budúcom čase Futur II

Časovanie Futur II sa používa veľmi zriedkavo (pri modálnych slovesách ešte zriedkavejšie).

Person + werden + ... + haben wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich werde wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
du wirst wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
er/sie/es wird wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
wir werden wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
ihr werdet wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
sie/Sie werden wollen haben müssen haben mögen haben dürfen haben sollen haben können haben
Poradie slov
 • Preklad
 • Skôr ako Petrova rodina príde do nemocnice, chirurg začne s operáciou.
 • Vysvetlenie
 • Budúci čas Futur II, modálne sloveso + 1 iné sloveso + 2 pomocné slovesá, slovosled: pomocné sloveso werden + na konci: pomocné sloveso haben + infinitív + infinitív modálneho slovesa müssen.
Modálne slovesá v podmieňovacom spôsobe Konjunktiv II
Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
du wolltest müsstest möchtest dürftest solltest könntest
er/sie/es wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
wir wollten müssten möchten dürften sollten könnten
ihr wolltet müsstet möchtet dürftet solltet könntet
sie/Sie wollten müssten möchten dürften sollten könnten
Poradie slov
 • Preklad
 • Keby som mohol, pomohol by som vám.
 • Vysvetlenie
 • Podmet Konjunktiv II, jedno modálne sloveso + 0 ďalších slovies + slovosled: spojka wenn + na konci: modálne sloveso können v tvare Konjunktiv II.

Výnimky a osobitné prípady

Slovesá hören, sehen, lassen

Slovesá hören, sehen, lassen v minulom čase Perfekt a Plusquamperfekt sa časujú úplne rovnako ako modálne slovesá.

 • Preklad
 • Počul som hudobníka hrať na klavíri.
 • Vysvetlenie
 • Minulý čas Perfekt, sloveso hören (ako modálne sloveso) + 1 iné sloveso + 1 pomocné sloveso, slovosled: pomocné sloveso haben + na konci: infinitív slovesa spielen + infinitív slovesa hören.
 • Preklad
 • Bol som vystrašený, pretože som videl, ako sa ku mne blíži neznáme auto.
 • Vysvetlenie
 • Minulý čas Perfekt, vedľajšia veta, sloveso sehen (ako modálne sloveso) + 1 iné sloveso + 1 pomocné sloveso, slovosled: ..., weil ... + na konci: konjugované pomocné sloveso haben + infinitív slovesa fahren + infinitív slovesa sehen .
 • Preklad
 • Keď som počul niekoho hrať na klavíri, vedel som, že niekto je v dome.
 • Vysvetlenie
 • Minulý čas Plusquamperfekt, vedľajšia veta, sloveso hören (ako modálne sloveso) + 1 iné sloveso, + 1 pomocné sloveso, slovosled: Nachdem ... + na konci: konjugované pomocné sloveso haben v Präteritum čase + infinitív slovesa spielen + infinitív slovesa hören.