Prítomný čas

Präsens

Prítomný čas Präsens sa používa na opis činností/udalostí, ktoré sa odohrávajú v okamihu, keď sa hovorí. Často sa používa aj na rozprávanie/písanie o budúcnosti, najmä ak veta obsahuje akékoľvek slová opisujúce čas, napr. večer/za mesiac.

Stavba viet v Präsens čase

Subjekt + sloveso

Subjekt (Subjekt) je osoba alebo vec vykonávajúca činnosť. Po ňom priamo nasleduje konjugované sloveso (konjugiertes Verb), ktoré je v druhej pozícii. Pri konjugácii slovesa sa z infinitívu odstráni prípona -en (Infinitiv) a potom sa pridá prípona zohľadňujúca osobu (Personalendung) podľa nasledujúcej tabuľky:

Person Endung machen
ich -e mache
du -st machst
er/sie/es -t macht
wir -en machen
ihr -t macht
sie/Sie -en machen

Použitie prítomného času

Činnosti, ktoré sa uskutočňujú počas rozprávania
 • Preklad
 • Jedáva jablko.
Opisovanie skutočností a súčasných stavov
 • Preklad
 • Erik je chorý.
 • Preklad
 • Volám sa Peter.
 • Preklad
 • Je chladno (práve teraz).
Činnosti, ktoré prebiehajú už nejaký čas
 • Preklad
 • Pre túto spoločnosť pracujem už 3 roky.
Všeobecne uznávané pravdy, prírodné javy, predpisy, pravidlá
 • Preklad
 • Zem je guľatá.
Opis plánovaných alebo dohodnutých činností, ktoré sa uskutočnia v budúcnosti

V tejto situácii sa zvyčajne vyskytuje príslovka času. Vyjadruje, že činnosť sa uskutoční v budúcnosti, napr. zajtra (morgen), v pondelok (montags).

 • Preklad
 • Budúci týždeň sa chystám do Berlína.
 • Preklad
 • V pondelok chodím do posilňovne.

Výnimky a osobitné prípady

Konjugácia slovies haben a sein.
Person haben sein
ich habe bin
du hast bist
er/sie/es hat ist
wir haben sind
ihr habt seid
sie/Sie haben sind
Silné slovesá

Existuje mnoho tzv. silných slovies, ktoré majú nepravidelný tvar v druhej a tretej osobe jednotného čísla (du, er/sie/es). V takomto prípade sa v kmeni slovesa zvyčajne zmení jedno alebo dve písmená.

 • Preklad
 • hovoriť
 • Preklad
 • aby sa
Slovesá zakončené na -x, -z, -s, -ß, -tz, -ss

Keď sa slovesný kmeň končí na -x, -z, -s, -ß, -tz, -ss, potom sa v druhej osobe jednotného čísla (du) namiesto prípony -st pridáva prípona -t.

 • Preklad
 • používať
 • Preklad
 • uhryznúť
 • Preklad
 • do boxu
 • Preklad
 • brzdiť
 • Preklad
 • zažiariť
 • Preklad
 • zhodovať sa / hodiť sa

Malo by to byť celkom intuitívne, pretože inak by bolo ťažké vysloviť slovesá zakončené na -tst, -ßst, -xst, -sst.

Slovesný kmeň zakončený na -d, -t, -tm, -chn, -gn

Ak sa slovesný kmeň končí na -d, -t, -tm, -chn, -gn, potom v druhej a tretej osobe jednotného čísla a v druhej osobe množného čísla (du, er/sie/es, ihr) treba pridať ďalšie -e:

 • Preklad
 • nájsť
 • Preklad
 • čakať
 • Preklad
 • čerpať
 • Preklad
 • stretnúť sa / stretnúť sa
 • Preklad
 • dýchať

Výnimky

 • Preklad
 • poradiť

Malo by to byť celkom intuitívne, pretože inak by bolo ťažké vysloviť slovesá bez pridania prípony -e.

Slovesá zakončené na -eln/-ern

Ak slovesný kmeň končí na -eln/-ern, potom sa v prvej a tretej osobe množného čísla (wir, sie/Sie) písmeno e z prípony vynecháva (aby sa z prípony nestalo -elen/-eren) a v prvej osobe jednotného čísla (ich) sa písmeno e v slovesnom kmeni môže vynechať:

 • Preklad
 • žehliť
 • Preklad
 • požadovať/vyžadovať