Passiv stemme

Passiv

Vi bruger den passive stemme, når det er irrelevant, hvem der udfører handlingen, vi ikke ved, hvem der udfører handlingen, eller vi ikke ønsker at nævne det. Den passive stemme fokuserer på den aktivitet (eller tilstand), der udføres, og den ting/person, der påvirkes af aktiviteten (eller tilstanden).

Eksempler på sætninger i passiv stemme

 • Oversættelse
 • Din ordre er under behandling.
 • Forklaring
 • Det er irrelevant, hvem der udformer handlingen, men det er relevant, hvem genstanden for handlingen er (rækkefølgen), og hvilken handling der udføres (behandles).
 • Oversættelse
 • Ti demonstranter blev arresteret.
 • Forklaring
 • Det er irrelevant, hvem der udformer handlingen, men det er vigtigt, hvem formålet med handlingen er (ti demonstranter), og hvilken handling der blev udført (blev arresteret).

Konstruktion og applikationer

Konstruktion af sætninger med passiv stemme
Passiv stemme, når man beskriver en igangværende aktivitet

Subjekt + werden +... + Partizip II

Subjektet er subjektet (den person eller ting, der passivt oplever handlingen, der udføres), som vi sætter i begyndelsen af ​​sætningen, derefter det konjugerede hjælpeverbum werden, og i slutningen af ​​sætningen verbet i Partizip II (participium). Hvis vi vil nævne hvem/hvad der udfører handlingen (dvs. objektet Objekt), så bruger vi konstruktionerne von + Dativ + person /thing eller durch + Akkusativ + thing.

Konstruktionen von + Dativ + person/ting bruges, når vi ønsker at specificere af hvem eller hvad en handling udføres (oftest er det en person).

Konstruktionen durch + Akkusativ + ting bruges til at specificere med hvad (wodurch?) eller hvordan (mittels?) en handling udføres (oftest er det en ting).

 • Oversættelse
 • Thomas bliver opereret.
 • Forklaring
 • Konstruktionen af ​​den passive stemme fra den aktive stemme sker på følgende måde: objektet (den person eller ting, der enten oplever aktiviteten udført af subjektet eller er subjekt for aktiviteten) bliver subjektet (en person eller ting, der passivt oplever den udførte aktivitet), og den udelades eller bliver et komplement og omtales derefter med ordet von eller ordet durch . Verbet werden er et hjælpeverbum, og det andet verbum har formen Partizip II .
 • Oversættelse
 • Thomas blev opereret.
 • Forklaring
 • Tid: Perfekt , subjekt: Thomas + hjælpeverbum sein i passende form (tredje person, ental, Perfekt tid): ist + et andet verbum i formen Partizip II: operiert + worden i slutningen af sætningen.
 • Oversættelse
 • Thomas blev angrebet af et vildsvin.
 • Forklaring
 • Tid: Präteritum, subjekt: Thomas + hjælpeverbum werden i den korrekte form (tredje person ental, tid i>Präteritum): wurde + komplement: von einem Wildschwein + verbum i Partizip II form i slutningen af ​​sætningen: operiert.
 • von [+Dativ] einem Wildschwein (der Wildschwein - en orne (en eller anden tilfældig orne) deraf artiklen ein; vi tilføjer -em-endelsen i dativ-sagen Dativ)
 • Emnet blev nævnt i denne sætning, fordi det var relevant for meningen med sætningen. I tilfælde af en anden sætning: Thomas wurde angegriffen. , det ville ikke være indlysende, hvem Thomas blev angrebet af (kunne være et menneske, et dyr eller en robot, der angreb ham).
 • Oversættelse
 • Vores succes er opnået gennem samarbejdet mellem alle medarbejdere
 • Forklaring
 • I dette tilfælde skal vi bruge konstruktionen durch + Akkusativ.
 • Tid: Präsens, emne: Unser Erfolg + hjælpeverbum werden i den passende form (tredje person, ental, Präteritum tid): wurde + et andet verbum i formen Partizip II i slutningen af ​​sætningen: erreicht.

Bøjning af hjælpeverbet werden

Person Präsens Präteritum
ich werde wurde
du wirst wurdest
er/sie/es wird wurde
wir werden wurden
ihr werdet wurdet
sie/Sie werden wurden
Passiv stemme, når man beskriver en tilstand (en afsluttet handling)

Subject + sein +... + Partizip II

Subject er subjektet (den person eller ting, der passivt oplever handlingen, der udføres), som vi sætter i begyndelsen af ​​sætningen, derefter det konjugerede hjælpeverbum sein, og i slutningen af ​​sætningen verbet i formen Partizip II (participium). Hvis vi vil nævne hvem/hvad der udfører handlingen (dvs. komplementet Objekt), så bruger vi konstruktionerne von + Dativ + person /thing eller durch + Akkusativ + thing.

Konstruktionen von + Dativ + person/ting bruges, når vi ønsker at specificere af hvem eller hvad en handling udføres (oftest er det en person).

Konstruktionen durch + Akkusativ + ting bruges til at specificere med hvad (wodurch?) eller med hvad (mittels?) en handling udføres (oftest er det en ting).

 • Oversættelse
 • Thomas er skadet.
 • Forklaring
 • Emne: Thomas + hjælpeverbum sein i passende form (tredje person, ental, Präsens tid): ist + et andet verbum i formen Partizip II i slutningen af sætningen: verletzt.
 • Oversættelse
 • Thomas blev såret.
 • Forklaring
 • Emne: Thomas + hjælpeverbum sein i passende form (tredje person, ental, Präteritum tid): krig + et andet verbum i formen Partizip II i slutningen af sætningen: verletzt.
 • Oversættelse
 • Luften er forurenet af udstødningsgasser.
 • Forklaring
 • I dette tilfælde skal vi bruge konstruktionen durch + Akkusativ.
 • Emne: Die Luft + hjælpeverbum sein i passende form (tredje person, ental, Präsens tid): ist + et andet verbum i formen Partizip II i slutningen af sætningen: verschmutzt.

Bøjning af hjælpeverbet sein

Person Präsens Präteritum
ich bin war
du bist warst
er/sie/es ist war
wir sein waren
ihr seid wart
sie/Sie sind waren
Sammenligning af den passive og aktive stemme

Konstruktionen af den passive stemme ud fra den aktive stemme sker på følgende måde: objektet (den person, det vedrører, eller som oplever den aktivitet, subjektet udfører) bliver subjektet (en person eller ting, der passivt oplever den udførte aktivitet). Subjektet fra den aktive stemme udelades enten, eller det bliver det grammatiske objekt og omtales derefter ved at bruge ordet von eller ordet durch. Verbet werden er et hjælpeverbum, og det andet verbum har formen Partizip II.

Zeitform Aktiv Passiv Oversættelse Kommentar
Präsens Ein Arzt operiert Thomas. Thomas wird (von einem Arzt) operiert. Lægen opererer Thomas. 👉 Thomas bliver opereret (af lægen).
Perfekt Ein Arzt hat Thomas operiert. Thomas ist (von einem Arzt) operiert worden. Lægen opererede Thomas. 👉 Thomas blev opereret (af lægen).
Präteritum Ein Arzt operierte Thomas. Thomas wurde (von einem Arzt) operiert. Lægen opererede Thomas. 👉 Thomas blev opereret (af lægen).
Plusquamperfekt Ein Arzt hatte Thomas operiert. Thomas war (von einem Arzt) operiert worden. Lægen opererede Thomas. 👉 Thomas blev opereret (af lægen). -
Futur I Ein Arzt wird Thomas operieren. Thomas wird (von einem Arzt) operiert werden. Lægen vil operere Thomas. 👉 Thomas bliver opereret (af lægen).
Futur II Ein Arzt wird Thomas operiert haben. Thomas wird (von einem Arzt) operiert worden sein. Lægen vil have opereret Thomas. 👉 Thomas vil være blevet opereret (af lægen). -

Undtagelser og særlige tilfælde

Det indirekte objekt (Dativobjekt) forbliver den samme
 • Oversættelse
 • Nogen hjælper den gamle mand. 👉 Denne gamle mand bliver hjulpet (af nogen).
 • Forklaring
 • helfen + Dativ (helfen - halv - geholfen) (at hjælpe)
Objektet med præpositionen forbliver den samme
 • Oversættelse
 • I dag taler man meget om miljøbeskyttelse. 👉 I dag bliver der sagt meget om miljøbeskyttelse.
 • Forklaring
 • heutzutage - i dag
Passiv sætning kan ikke bygges med refleksive verb
 • Oversættelse
 • Han var tilfreds med gaven.
Passiv sætning kan ikke bygges med modale verb
 • Oversættelse
 • Han burde gå i skole.
Passiv sætning kan ikke bygges, når der ikke er objekt

Når der ikke er noget objekt i sætningen (den person eller ting, der enten oplever aktiviteten udført af subjektet eller den er genstand for udført aktivitet), kan den passive stemme ikke konstrueres (undtagelsen er den passive stemme i den upersonlige form for et par verber).

 • Oversættelse
 • Jeg svømmede meget.
Passiv stemme i upersonlig form

For nogle verber i sætninger uden et objekt, kan den passive stemme være muligt ved hjælp af de upersonlige pronominerne es.

 • Oversættelse
 • Man danser meget i denne klub.
 • Oversættelse
 • Man ryger her.
Passiv sætning kan bygges til en sætning med et modalt verbum og et andet verbum.
 • Oversættelse
 • Min far kan reparere bilen. 👉 Bilen kan repareres af min far.
 • Forklaring
 • I denne situation bruges det modale verbum können som hjælpeverbum (werden er ikke bøjet).
 • Oversættelse
 • Min far skulle reparere bilen. 👉 Bilen skulle repareres af min far.
 • Forklaring
 • I tiden Perfekt bruges verbet haben som et hjælpeverbum (modalverbet müssen er ikke konjugeret og er placeret i slutningen af ​​sætningen).
Passiv sætning kan ikke bygges med verber, der beskriver besiddelse eller modtagelse af sth
 • Oversættelse
 • Jeg har en sportsvogn.
 • Oversættelse
 • Jeg modtog en gave.
Passiv sætning kan ikke bygges med nogle verber, der involverer bevægelse med en ændring af placering
 • Oversættelse
 • Jeg går i skole.
 • Oversættelse
 • Jeg svømmede 20 poollængder.
Passiv sætning kan ikke bygges, når udtrykket es gibt (der er / er) bruges
 • Oversættelse
 • Der er et stort udvalg (eller et bredt udvalg) af retter i restauranten.
Passiv sætning kan ikke bygges med verbene kennen (at kunne / være fortrolig med) og wissen (at vide)
 • Oversættelse
 • Jeg kender ikke den person.
 • Oversættelse
 • Jeg ved, at vi kan gøre det.
Passiv sætning kan ikke bygges med de fleste af de upersonlige verber
 • Oversættelse
 • Det regner.
 • Oversættelse
 • Det lugter af hvidløg.
Passiv sætning kan ikke bygges med verber, der beskriver mængde, mål eller størrelse
 • Oversættelse
 • Brød koster 2 €.
 • Oversættelse
 • Cyklen vejer 10 kg.
 • Oversættelse
 • Citroner indeholder en masse vitaminer.