Hovedsætninger

Hauptsätze

Hovedsætninger er sætninger, der er uafhængige og indeholder mindst subjektet og prædikatet (flere dele af sætningen er også mulige), f.eks. Julia duscht. (Julia tager et brusebad).

I hovedsætninger kommer verbet altid i anden række. Subjektet er oftest i første omgang, men der kan også være en anden del af sætningen, f.eks. et objekt eller en beskrivelse af et sted/tid.

Opbygning af hovedbestemmelserne

Ordstilling

Individuelle dele af en sætning på tysk skal indtage den korrekte position i sætningen. Sætninger består oftest af et emne, et prædikat (verb) og et objekt. Hvis der er flere dele i sætningen, sætter vi dem i de rette positioner i henhold til nedenstående liste:

 • (1) Førsteplads: oftest subjektet (Subjekt), nogle gange en anden sætningsdel, f.eks. objekt (Objekt) eller sted/tidsbeskrivelse (Ort / Zeit).
 • (2) Andenplads: predikat eller hjælpeverb (Verb)
 • (3) Personligt pronomen (beskriver det direkte objekt Personalpronomen für das direkte Objekt)
 • (4) Personligt pronomen (beskriver det indirekte objekt Personalpronomen für das indirekte Objekt)
 • (5) Emne (hvis ikke i første omgang)
 • (6) Indirekte objekt (indirektes Objekt)
 • (7) Tidsbeskrivelse (Zeit)
 • (8) Stedbeskrivelse (Ort)
 • (9) Direkte objekt (direktes Objekt)
 • (10) Præposition / Adverb (Präposition / Adverb)
 • (11) Infinitiv (Infinitiv)
 • Oversættelse
 • Manden giver kvinden en gave.
 • Forklaring
 • En simpel hovedsætning bestående af et subjekt, prædikat og indirekte og direkte objekt.
 • Oversættelse
 • Manden gav kvinden en gave.
 • Forklaring
 • Denne sætning er praktisk talt den samme som den første, men i fortiden (Perfekt). Dele af sætningen: emne, predikat (hjælpeverb), indirekte objekt, direkte objekt og infinitiv.
 • Oversættelse
 • Manden gav kvinden i restauranten i går en gave til hendes fødselsdag.
 • Forklaring
 • I denne sætning kan du se, at de enkelte dele af sætningen vises på det sted, der er angivet i henhold til listen ovenfor.
 • Oversættelse
 • Manden gav det til kvinden i restauranten i går til hendes fødselsdag.
 • Forklaring
 • Ordet gave (ein Geschenk) er blevet erstattet af det personlige pronomen es 👉 Manden gav det (gaven) til kvinden...
 • Oversættelse
 • Manden gav det til hende i går i restauranten til hendes fødselsdag.
 • Forklaring
 • Ordet gave (ein Geschenk) er blevet erstattet af det personlige pronomen es , og ordet kvinde (der Frau) af det personlige pronomen ihr 👉 Manden gav det (gaven) til hende (kvinden)...
 • Bemærk, at når du bruger pronomen, ændres rækkefølgen af objekterne og pronomen: i stedet for (der Frau ein Geschenk) har vi (es [= ein Geschenk] ihr [= der Frau])
 • Oversættelse
 • Manden gav kvinden en gave til hendes fødselsdag i restauranten.
 • Forklaring
 • I denne sætning er det indirekte objekt (der Frau) i første omgang i stedet for emnet.
 • Oversættelse
 • Manden gav kvinden i restauranten i går en gave til hendes fødselsdag.
 • Forklaring
 • I denne sætning er det direkte objekt (ein Geschenk) i første omgang i stedet for emnet.
 • Oversættelse
 • I går gav manden en gave til kvinden til hendes fødselsdag i restauranten.
 • Forklaring
 • I denne sætning er beskrivelsen af tid (gestern) i første omgang i stedet for emnet.
 • Oversættelse
 • I restauranten i går gav manden kvinden en gave til hendes fødselsdag.
 • Forklaring
 • I denne sætning er beskrivelsen af stedet (i dem Restaurant) i første omgang i stedet for emnet.