Adverb

Adverbien

Et adverbium er den del af talen, der oftest modificerer et verbum, f.eks. løber hurtigt, hjælper gerne, rejser ofte. Nogle gange kan det også beskrive et adjektiv eller et andet adverbium.

Den besvarer hovedsageligt spørgsmålet wie? (hvordan?), men også følgende 🤔 wann? (hvornår? ?), wo? (hvor?) og warum? (hvorfor?). Adverbier bøjes ikke. Den eneste mulige ændring af et adverbium er dets graduering, f.eks. schnell (hurtig) - schneller (hurtigere) - am schnellsten (hurtigst).

Eksempler

Adverb der ændrer verb
 • Oversættelse
 • Han lærer hurtigt.
 • Forklaring
 • Hvordan lærer han? 👉 hurtigt
Adverb der ændrer adjektiver
 • Oversættelse
 • Jeg er næsten sund.
 • Forklaring
 • Hvor sund er jeg? (i den forstand: Hvor godt kom jeg mig?) 👉 næsten (sund)
 • Oversættelse
 • Hun er altid venlig.
 • Forklaring
 • Hvornår er hun venlig? 👉 altid
Adverb der ændrer et andet adverb
 • Oversættelse
 • Han er god til at spille fodbold.
 • Forklaring
 • Hvor godt spiller han fodbold? 👉 meget godt
 • Oversættelse
 • Han kører rigtig hurtigt.
 • Forklaring
 • Hvor hurtigt kører han en bil? 👉 rigtig hurtigt

Konstruktion

Placeringen af adverbet i sætningen
Adverb i begyndelsen af sætningen

Hvis et adverb er i begyndelsen af en sætning, har sætningen følgende rækkefølge: Adverb + Predicate + Subject +...

 • Oversættelse
 • Vi skal snart til lufthavnen.
Sætninger med et objekt

Hvis der ikke er noget objekt i sætningen, placeres adverbiet efter verbet. Hvis verbet er refleksivt, placeres adverbiet efter det refleksive pronomen.

 • Oversættelse
 • Det regner ofte om efteråret.
 • Oversættelse
 • De mødes ofte (sig selv) i en restaurant.
Adverb der ændrer adjektiver

Hvis et adverb ændrer et adjektiv, placeres adverbet direkte foran adjektivet.

 • Oversættelse
 • Musikken er meget høj.
Sætninger med et objekt i akkusativ (Akkusativobjekt)

Hvis objektet i sætningen er i akkusativt tilfælde (Akkusativobjekt), placeres adverbet foran objektet.

 • Oversættelse
 • Han har omgående brug for lægelig hjælp.
 • Forklaring
 • ärztliche Hilfe (medicinsk assistance) - direkte objekt (Akkusativobjekt)
Sætninger med et objekt i dativ (Dativobjekt)

Hvis objektet i sætningen er i dativ (Dativobjekt), så placeres adverbiet foran objektet.

 • Oversættelse
 • Han hjælper ofte sin mor.
 • Forklaring
 • seiner Mutter (hans mor) - indirekte objekt (Dativobjekt)
Sætninger med et personligt pronomen

Hvis et personligt pronomen (f.eks. han, hende) er til stede i sætningen, placeres adverbet lige bag det.

 • Oversættelse
 • Thomas er ivrig efter at hjælpe sin bror. 👉 Thomas er ivrig efter at hjælpe ham.
Gradering af adverb

Følgende regler beskriver, hvordan forskellige slags adverb bliver klassificeret.

 • Regelmæssige adverb er klassificeret ved at tilføje suffikset -er for at skabe komparativet og skabe superlativet ved at tilføje ordet am før adverbet og suffikset - (e) sten.
 • Gradering af uregelmæssige adverb følger ikke specifikke regler, så du skal bare huske dem.
 • I monosyllabiske adverbier får vokalerne a, u, o i komparativ og superlativ en umlaut (Umlaut): a 👉 ä, o 👉 ö, u 👉 ü fx varm - w ä rmer - am w ä rmsten
 • Adverbier, der ender med -t, f.eks. kalt, schlecht i superlativ få endelsen -esten i stedet for -sten (ellers ville det være svært at udtale dem) f.eks. kalt - am kältesten (am kältsten), schlecht - am schlechesten (am schlechtsten).
Eksempler på klassificering af regelmæssige adverb
positiv sammenlignende superlativ oversættelse
schnell schneller am schnellsten hurtig 👉 hurtigere 👉 hurtigst
kalt kälter am kältesten koldt 👉 koldere 👉 koldest
schön schöner am schnönsten smuk 👉 smukkere 👉 smukkeste
langsam langsamer am langsamsten langsomt 👉 langsommere 👉 langsomst
billing billinger am billigsten billig 👉 billigere 👉 billigste
Eksempler på klassificering af uregelmæssige adverb
positiv sammenlignende superlativ oversættelse
gut besser am besten god 👉 bedre 👉 bedst
gern lieber am liebsten villigt / gerne 👉 mere villigt / helst 👉 mest villigt / mest foretrukket
sehr/viel mehr am meisten meget / meget 👉 mere 👉 mest
bald eher am ehesten snart 👉 før 👉 snarest
oft öfter/häufiger am häufigsten ofte 👉 oftere 👉 oftest
Oprettelse af adverb

Oftest er adverbier afledt af substantiver og adjektiver, men det er også muligt at oprette et adverbium ud fra et verbum, i hvilket tilfælde formen Partizip I bruges.

Ved at tilføje suffikset -weise til substantivet
 • Oversættelse
 • Jeg er delvist enig med dig.
 • Forklaring
 • Nogle gange tilføjer vi i stedet for -weise -sweise f.eks. Zum Beispiel (for eksempel) - beispielsweise (for eksempel).
Ved at tilføje suffikset -erweise til adjektivet
 • Oversættelse
 • Han er sandsynligvis en politibetjent.
Ved at tilføje suffikset -s til substantivet
 • Oversættelse
 • Jeg børster tænder om morgenen.
Ved at tilføje suffikset -d (Partizip I) til verbet
 • Oversættelse
 • Han står og spiser en sandwich. 👉 Han spiser en sandwich, mens han står.

Typer af adverb og deres applikationer

Lokative adverb

De besvarer spørgsmålene: hvor / hvorfra / hvorhen?

Wo? (hvor?)
 • Oversættelse
 • foran
 • Oversættelse
 • bagpå
 • Oversættelse
 • her/der
 • Oversættelse
 • der
 • Oversættelse
 • på toppen
 • Oversættelse
 • her
 • Oversættelse
 • udenfor / udvendigt
 • Oversættelse
 • inde
Woher? (hvorfra?)
 • Oversættelse
 • fra venstre
 • Oversættelse
 • bagfra
 • Oversættelse
 • udefra
 • Oversættelse
 • derfra
 • Oversættelse
 • ovenfra (fra toppen)
Wohin? (hvorhen?)
 • Oversættelse
 • opad
 • Oversættelse
 • der
 • Forklaring
 • I betydningen "dertil" som svar på spørgsmålet Wohin? (hvor hen til?) f.eks. Dorthin müssen wir gehen! (Vi skal derhen!), Men ikke f.eks. Der er en bil der. (Da steht ein Auto.). I denne forstand besvarer "der" spørgsmålet, er det ? (hvor?)
 • Oversættelse
 • ned eller nedad (retning; f.eks. se ned, gå ned)
 • Oversættelse
 • nedad / nedad (retning; f.eks. se nedad)
 • Oversættelse
 • opad / op (retning; f.eks. kigge op)
 • Oversættelse
 • tilbage
Tidligt adverbium

De besvarer spørgsmålene: hvornår / hvor ofte / hvor længe / siden hvornår / indtil hvornår?

Wann? (hvornår?)
 • Oversættelse
 • i går
 • Oversættelse
 • på mandage
 • Oversættelse
 • nu
Wie ofte / Wie lange? (hvor ofte / hvor længe?)
 • Oversættelse
 • Sommetider
 • Oversættelse
 • tit
 • Oversættelse
 • I flere timer
 • Oversættelse
 • om lidt
Ab wann / Bis wann? (Fra hvornår? / Indtil hvornår?)
 • Oversættelse
 • fra klokken 8
 • Oversættelse
 • fra det nye år
 • Oversættelse
 • indtil onsdag

ab kun med henvisning til et tidspunkt i fremtiden, fx ab nächster Woche (fra næste uge)

Seit wann / Wie lange? (Siden hvornår? / Hvor længe?)
 • Oversættelse
 • siden igår
 • Oversættelse
 • i to uger
 • Oversættelse
 • i lang tid
 • Oversættelse
 • siden januar 2016
 • Oversættelse
 • aldrig før

seit kan kun bruges med henvisning til et tidspunkt i fortiden f.eks. seit zwei Jahren (i to år)

Kausale adverbier

De besvarer spørgsmålene: hvorfor / på hvilken betingelse?

Warum / Weshalb? (Hvorfor?), Wieso? (Hvordan?), Unter welcher Bedingung? (Under hvilken tilstand?)
 • Oversættelse
 • det er derfor / på grund af det
 • Oversættelse
 • derved / denne måde
 • Oversættelse
 • af den grund / på grund af det
 • Oversættelse
 • deraf / derfor
 • Oversættelse
 • derfor / følgelig
Adverb af måde (middel), antal og hyppighed

De besvarer spørgsmålene: hvor / hvor meget?

Hvem? (hvordan?)
 • Oversættelse
 • på en anden måde
 • Oversættelse
 • på samme måde
 • Oversættelse
 • hurtig
Wie sehr? (hvor meget / i hvilket omfang?)
 • Oversættelse
 • knap / med besvær
 • Oversættelse
 • meget
 • Oversættelse
 • med måde / moderat
 • Oversættelse
 • lige så god / dårlig
Hvem viel? (hvor meget?)
 • Oversættelse
 • helt / fuldstændigt
 • Oversættelse
 • lige så meget / lidt
 • Oversættelse
 • halv / halvvejs igennem
Relativt adverbium

De henviser til noget nævnt i forrige sætning. Vi skaber dem kode ved at skrive præfikset wo- at en præposition, f.eks. endvide👉 wofür. Hvis præpositionen starter med a, o, u, ü , tilføjer vi -r til wo- præfikset, f.eks. wo + -r + an 👉 woran eller wo + -r + über 👉 worüber. Betydningen af et relativt adverb afhænger af, hvilken præposition det tager (f.eks. En, mit, für, über) og hvilket verb det henviser til.

..., wo
 • Oversættelse
 • Dette er stedet, hvor han parkerer
..., woran
 • Oversættelse
 • Nu ved jeg, hvad du arbejdede med i går.
 • Forklaring
 • woran betyder i denne sætning "på hvad (eller hvad... på)" fordi verbet arbeiten tager præpositionen en (at arbejde på). For eksempel i betragtning af verbet sich gewöhnen en , der betyder "at vænne sig til", ville udtrykket ..., woran ich mich gewöhnt habe betyde "..., hvad jeg blev vant til."
..., wofür
 • Oversættelse
 • Han hjælper mig altid, hvilket jeg er taknemmelig for.

Undtagelser og særlige tilfælde

Yderligere form i superlativ

Nogle adverbier har en ekstra superlativform, som skabes ved at tilføje suffikset -stens.

 • Oversættelse
 • bedst, højst varmest