Forkortelser

Abkürzungen

De mest populære forkortelser.

Forkortelser

Abb. (Abbildung)

illustration; præsentation; repræsentation

AG (Aktiengesellschaft)

Aktieselskab

AGB (Allgemeine Geschäftsbedigungen)

Betingelser for brug

Abschn. (Abschnitt)

kapitel

Anm. (Anmerkung)

note, kommentar

Anl. (Anlage)

vedhæftet fil

allg. (allgemein)

generelt

i. Allg. (im Allgemeinen)

generelt / generelt set

art. (Artikel)

artikel (i en lov)

Az. (Aktenzeichen)

filreference (eller nummer)

BIC (Internationale Bankleitzahl)

international bankkode

BLZ (Bankleitzahl)

bankkode

Bsp. (Beispiel)

eksempel

  • Oversættelse
  • for eksempel
bspw. (beispielsweise)

f.eks. (for eksempel)

bzw. (beziehungsweise)

eller / eller rettere

ca. (circa)

ca. (tilnærmelse, f.eks. ca. 20 $)

d.h. (das heißt)

dvs. (det vil sige)

dgl. (dergleichen)

denne slags (af)

UG (Untergeschoss)

kælder; ethvert gulv under stueetagen

EG (Erdgeschoss)

stueetage

DG (Dacheschoss)

loft

OG (Obergeschoss)

et gulv (over stueetagen)

etc. (et cetera)

osv. (og så videre.)

evtl. (eventuell)

muligvis

geb. (geboren)

Født

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Anpartsselskab

Gl. (Gleis)

spor / plaftorm (af et tog)

ggf. (gegebenenfalls)

muligvis

Hbf. (Hauptbahnhof)

hovedstation

inkl. (inklusive)

inklusive

insb. (insbesondere)

i særdeleshed

Kfz (Kraftfahrzeug)

motor køretøj

Kita (Kindertagesstätte)

børnehave / børnepasningscenter

LKW (Lastkraftwagen)

Lastbil

mind. (mindestens)

i det mindste

Mitgl. (Mitglied)

medlem

Mio. (Millionen)

M (millioner)

Mrd. (Milliarden)

M (milliarder)

MwSt. (Mehrwertsteuer)

Moms (merværdiafgift)

Nr. (Nummer)

nr. (nummer)

o. (oder)

eller

o.a. (oben angegeben)

angivet ovenfor / førnævnte

o.ä (oder ähnlich)

eller lignende

o.Ä. (oder Ähnliches)

eller lignende (gælder kun substantiver, derfor skrives Ähnliches med stort) f.eks. Küchengeräte, Haushaltsgeräte o.Ä. = Küchengeräte, Haushaltsgeräte o.ä. Elektrogeräte

o.g. (oben genann)

nævnt ovenfor / førnævnte

PLZ (Postleitzahl)

Postnummer

PKW (Personenkraftwagen)

Bil (personbil)

Pos. (Position)

position

rd. (rund)

rund (dvs. form) eller ca. (tilnærmelse, f.eks. ca. ti grader)

S. (Seite)

side

s. (siehe)

se

s.a. (siehe auch)

se også

S-Bahn (Schnellbahn)

byens ekspresbane

s.o. (siehe oben)

se ovenfor

s.u. (siehe unten)

se nedenunder

sog. (sogenannt)

såkaldt

Std. (Stunde)

time

Tab. (Tabelle)

bord

tägl. (täglich)

daglige

Tel. (Telefon)

tlf. (telefon nummer)

Tsd. (Tausend)

tusind

TÜV (Technischer Überwachungs-Verein)

Teknisk inspektionsagentur

u.a. (unter anderem)

blandt andre

u.Ä. (und Ähnliches)

osv. (og så videre.)

U-Bahn (Untergrundbahn)

metro / undergrundsbane

ugs. (umgangssprachlich)

dagligdags / almindeligt

urspr. (ursprünglich)

indledende / oprindeligt (eller oprindelse / oprindeligt)

u.U. (unter Umständen)

muligvis

Urt. v. (Urteil vom)

dom (lov) fra (f.eks. en dag)

usw. (und so weiter)

osv. (og så videre.)

u.v.m. (und vieles mehr)

og mange flere

v.a. (vor allem)

Primært

vgl. (vergleiche)

jf. (sammenligne)

vs. (versus)

vs. (versus)

WG (Wohngemeinschaft)

flad andel

z. B. (zum Beispiel)

f.eks. (for eksempel)

z. H. (Zu Händen)

i hånden / personligt leveret

z. T. (zum Teil)

til dels

zz. / zzt. (zurzeit)

i øjeblikket; i øjeblikket

Ziff. (Ziffer)

et punkt (f.eks. i et dokument / kapitel)

zzgl. (zuzüglich)

inklusive; plus