Datid

Perfekt

Den oftest brugte datid, som hovedsageligt bruges i dialoger, samtaler og korrespondance, især i den mundtlige form. Det bruges også i presse og bøger, men i dette tilfælde bruges meget ofte datid Präteritum.

Eksempler på sætninger i Perfekt tid

 • Oversættelse
 • Jeg lavede en fest hos mig i lørdags.
 • Oversættelse
 • Vi modtog din e-mail.
 • Oversættelse
 • Jeg tog / kørte til Berlin i går.
 • Oversættelse
 • Tre mennesker døde i en ulykke i det sydlige Tyskland.
 • Oversættelse
 • Politiet fandt morderen.

Bygger sætninger i Perfekt tid

Subjekt + haben/sein + Partizip II

Subjektet (Subjekt) er den person eller ting, der udfører handlingen, efterfulgt af et af de konjugerede hjælpeverber (haben/sein), og derefter Partizip II form (for almindelige verber: ge- + udsagnsordstamme + -t, for uregelmæssige verber skal Partizip II-formen være lært udenad). For adskillelige verber er præfikset ge- placeret mellem præfikset for det adskillelige verbum og verbet f.eks. ein|kaufen 👉 eingekauft (at handle).

 • Oversættelse
 • Vi har gjort store fremskridt.
 • Forklaring
 • wir + machen 👉 wir + haben + ge- + mach + -t 👉 wir haben gemacht
 • Oversættelse
 • Hun rejste til Kina på forretningsrejse.
 • Forklaring
 • sie + reisen 👉 sie + sein + ge- + reis + -t 👉 sie ist gereist
Person haben + machen (Partizip II) sein + reisen (Partizip II)
ich habe gemacht bin gereist
du hast gemacht bist gereist
er/sie/es hat gemacht ist gereist
wir haben gemacht sind gereist
ihr habt gemacht seid gereist
sie/Sie haben gemacht sind gereist

Anvendelser af Perfekt tid

Verber, der bruger haben som et hjælpeverbum
Transitive verber (dvs. dem med en aktiv stemme og en passiv stemme), der vises sammen med objektet i akkusativ kasus (Akkusativobjekt)
 • Oversættelse
 • Han ryddede op i sit værelse.
 • Forklaring
 • das Zimmer 👉 Akkusativobjekt; Passiv: Sein Zimmer ist [von ihm] geputzt worden. (Passiv: Hans værelse blev gjort rent [af ham].)
 • Oversættelse
 • Jeg bragte min cykel ind i kælderen.
 • Forklaring
 • das Fahrrad 👉 Akkusativobjekt; Passiv: Das Fahrad ist [von mir] in den Keller gestellt worden. (Passiv: Cyklen blev bragt ind i kælderen [af mig].)
Intransitive verber (dem, der ikke kan lave en passiv sætning), som ikke beskriver bevægelse med en ændring af placering eller en ændring af tilstand
 • Oversættelse
 • Hun er begyndt (eller hun begyndte).
 • Forklaring
 • Denne sætning kan ikke bygges med den passive stemme.
 • Oversættelse
 • Vi sov.
 • Forklaring
 • Denne sætning kan ikke bygges med den passive stemme.
Upersonlige verber

Det gælder især verberne, der beskriver nedbøren.

 • Oversættelse
 • Det regnede.
 • Oversættelse
 • Der var mangel på medicin. (Alternativt: Medicinerne manglede.)
Refleksive og gensidige verber
 • Oversættelse
 • Jeg blev væk.
 • Oversættelse
 • Vi elskede hinanden.
Modale verber
 • Oversættelse
 • Jeg skulle have / jeg ville / jeg fik ikke lov til / jeg måtte / jeg kunne / jeg kunne lide
Andre verber

Andre verber, der muligvis ikke falder ind under nogen af de førnævnte kategorier (de fleste af verbene på tysk bruger haben som hjælpeverb).

 • Oversættelse
 • Jeg hjalp min mor.
 • Forklaring
 • meiner Mutter 👉 Dativobjekt
Verber, der bruger sein som et hjælpeverbum
Intransitive verber (dvs. dem, der ikke har en passiv stemme), hvor der skiftes sted / position
 • Oversættelse
 • Toget er allerede kørt.
 • Oversættelse
 • Vi løb gennem skoven i dag.
Intransitive verber, der beskriver en ændring af tilstanden
 • Oversættelse
 • Han blev syg.
 • Oversættelse
 • De faldt i søvn.
 • Oversættelse
 • Søen er frossen.
Verberne bleiben, sein, werden
 • Oversættelse
 • Hun blev hjemme i dag.
 • Oversættelse
 • Det var et godt valg.
 • Oversættelse
 • I dag blev jeg far.
Nogle verb er afledt af verb ved hjælp af hjælpeverbet sein

Mange intransitive verber, der ikke beskriver en bevægelse med en ændring af placering eller en tilstandsændring, men i stedet er afledt af verber, der bruger sein som et hjælpeverbum

 • Oversættelse
 • Han tog risikoen.
 • Forklaring
 • Verbet ein|gehen (at foretage) involverer ikke en bevægelse eller ændring af tilstand, men det er afledt af verbet gehen , der bruger hjælpeverbet sein.
 • Oversættelse
 • Jeg antog, at virksomheden snart ville løse dette problem.
 • Forklaring
 • Verbet davon aus|gehen [.., dass] (at antage [at]) involverer ikke en bevægelse eller ændring af tilstand, men det er afledt af verbum gehen, som tager hjælpeverbet sein.

Undtagelser

 • Oversættelse
 • En ung kvinde begik selvmord.

Undtagelser og særlige tilfælde

Verberne stehen, sitzen og liegen

De førnævnte verber bruger generelt hjælpeverbet haben, men i følgende regioner: Sydtyskland (DE Süd), Østrig (AT ) og Schweiz (CH), bruges i stedet hjælpeverbet sein.

 • Oversættelse
 • Jeg sad i lænestolen.
 • Oversættelse
 • Han lå på sengen.
 • Oversættelse
 • Stolen stod (bogstaveligt talt stående) på gulvet.
Verbet tanzen

Verbet tanzen bruger hjælpeverbet haben , medmindre resten af sætningen eksplicit medfører en ændring af placering.

 • Oversættelse
 • Jeg dansede breakdance.
 • Forklaring
 • Vi refererer til at danse her snarere som en hobby eller et erhverv i stedet for en aktivitet med stedskift.
 • Oversættelse
 • Vi dansede til sent på aftenen.
 • Forklaring
 • Vi refererer til at danse her som en aktivitet uden ændring af placering.
 • Oversættelse
 • Han dansede med sin partner på tværs af lokalet.
 • Forklaring
 • Dans beskriver i dette tilfælde en bevægelse med en ændring af placering, f.eks. fra den ene ende af rummet til den anden.
Verberne klettern, schwimmen, tauchen, joggen

De ovennævnte verber skal bruge hjælpeverbet sein, hvis resten af sætningen beskriver en ændring af placering. Ellers kan hjælpeverbet haben også bruges.

 • Oversættelse
 • Han klatrede til toppen. 👉 Han klatrede i tre timer.
 • Forklaring
 • I første sætning involverer handlingen en ændring af placering (til bjergtoppen); derfor skal hjælpeverbet sein bruges. På den anden side kan haben også bruges i anden sætning.
 • Oversættelse
 • Jeg svømmede over søen. 👉 Jeg svømmede i to timer.
 • Forklaring
 • I første sætning involverer handlingen en ændring af placering (gennem søen); derfor skal hjælpeverbet sein bruges. På den anden side kan haben også bruges i anden sætning.
 • Oversættelse
 • Hun løb langs gaden. 👉 Hun kunne godt lide at løbe.
 • Forklaring
 • I første sætning involverer handlingen en ændring af placering (langs gaden); derfor skal hjælpeverbet sein bruges. På den anden side kan haben også bruges i anden sætning.
 • Oversættelse
 • Jeg dykkede ned til bunden. 👉 Jeg dykkede ofte / meget på ferie.
 • Forklaring
 • I første sætning involverer handlingen en ændring af placering (til bunden); derfor skal hjælpeverbet sein bruges. På den anden side kan haben også bruges i anden sætning.
Verber, der ender med -iren får ikke den ge- præfiks
 • Oversættelse
 • Virksomheden sænkede prisen på produktet.
 • Oversættelse
 • De respekterede ikke deres klienter.
Uadskillelige verb får ikke præfikset ge-
 • Oversættelse
 • Jeg misforstod dig.
 • Forklaring
 • Præfikset miss- er uadskilleligt i dette tilfælde.
 • Oversættelse
 • Han omfavnede sin mor.
 • Forklaring
 • Præfikset um- er uadskilleligt.
 • Oversættelse
 • Jeg underskrev kontrakten.
 • Forklaring
 • Præfikset unter- er uadskilleligt i dette tilfælde.
Adskillelige verber

For adskillelige verber placeres præfikset ge- mellem det adskillelige præfiks og verbet f.eks. ein|kaufen (for at handle) 👉 ein + ge + kauf + t 👉 eingekauft

 • Oversættelse
 • Jeg inviterede mange mennesker til festen.
 • Forklaring
 • ein|laden - at invitere; uregelmæssigt og adskilleligt verbum