Förfluten tid

Perfekt

Det mest använda förflutna tempus, som främst används i dialoger, konversationer och korrespondens, särskilt i muntlig form. Det används också i press och böcker, men i detta fall används ofta Präteritum.

Exempel på meningar i Perfekt tempus

 • Översättning
 • Jag ordnade en fest hemma hos mig på lördagen.
 • Översättning
 • Vi har fått ditt e-postmeddelande.
 • Översättning
 • Jag åkte/bilade till Berlin igår.
 • Översättning
 • Tre personer dog i en olycka i södra Tyskland.
 • Översättning
 • Polisen hittade mördaren.

Bygga meningar i Perfekt tempus

Subjekt + haben/sein + Partizip II

Subjektet (Subjekt) är den person eller sak som utför handlingen, följt av ett av de böjda hjälpverben (haben/sein), och sedan formen Partizip II (för vanliga verb: ge- + verbstam + -t, för oregelbundna verb måste Partizip II-formen läras utantill). För separerbara verb placeras prefixet ge- mellan prefixet för det separerbara verbet och verbet, t.ex. ein|kaufen 👉 eingekauft (att handla).

 • Översättning
 • Vi gjorde enorma framsteg.
 • Förklaring
 • wir + machen 👉 wir + haben + ge- + mach + -t 👉 wir haben gemacht
 • Översättning
 • Hon reste till Kina i affärer.
 • Förklaring
 • sie + reisen 👉 sie + sein + ge- + reis + -t 👉 sie ist gereist
Person haben + machen (Partizip II) sein + reisen (Partizip II)
ich habe gemacht bin gereist
du hast gemacht bist gereist
er/sie/es hat gemacht ist gereist
wir haben gemacht sind gereist
ihr habt gemacht seid gereist
sie/Sie haben gemacht sind gereist

Tillämpningar av Perfekt tempus

Verb som använder haben som hjälpverb
Transitiva verb (dvs. de som har en aktiv och en passiv röst) som förekommer med objektet i ackusativ (Akkusativobjekt)
 • Översättning
 • Han städade upp sitt rum.
 • Förklaring
 • das Zimmer 👉 Akkusativobjekt; Passiv: Sein Zimmer ist [von ihm] geputzt worden. (Passiv: Hans/hennes rum städades [av honom].)
 • Översättning
 • Jag tog med min cykel till källaren.
 • Förklaring
 • das Fahrrad 👉 Akkusativobjekt; Passiv: Das Fahrad ist [von mir] in den Keller gestellt worden. (Passiv: Cykeln fördes in i källaren [av mig].)
Intransitiva verb (de som inte kan bilda en passiv mening) som inte beskriver rörelse med en förändring av plats eller en förändring av tillstånd
 • Översättning
 • Hon har börjat (eller hon började).
 • Förklaring
 • Denna mening kan inte byggas med passiv röst.
 • Översättning
 • Vi sov.
 • Förklaring
 • Denna mening kan inte byggas med passiv röst.
Opersonliga verb

Detta gäller i synnerhet verb som beskriver nederbörd.

 • Översättning
 • Det regnade.
 • Översättning
 • Det rådde brist på läkemedel. (Alternativt: Medicinerna saknades.)
Reflexiva och reciproka verb
 • Översättning
 • Jag gick vilse.
 • Översättning
 • Vi älskade varandra.
Modala verb
 • Översättning
 • Jag borde ha / Jag ville / Jag fick inte / Jag var tvungen att / Jag kunde / Jag gillade
Andra verb

Andra verb som kanske inte passar in i någon av de ovannämnda kategorierna (de flesta verb på tyska använder haben som ett hjälpverb).

 • Översättning
 • Jag hjälpte min mamma.
 • Förklaring
 • meiner Mutter 👉 Dativobjekt
Verb som använder sein som hjälpverb
Intransitiva verb (dvs. de som inte har en passiv röst) där det sker en förändring av plats/position
 • Översättning
 • Tåget har redan gått.
 • Översättning
 • Vi sprang genom skogen idag.
Intransitiva verb som beskriver en förändring av tillståndet
 • Översättning
 • Han blev sjuk.
 • Översättning
 • De somnade.
 • Översättning
 • Sjön är frusen.
Verben bleiben, sein, werden
 • Översättning
 • Hon stannade hemma igår.
 • Översättning
 • Det var ett bra val.
 • Översättning
 • Idag blev jag pappa.
Vissa verb som härleds från verb som använder hjälpverbet sein

Många intransitiva verb som inte beskriver en rörelse med en förändring av plats eller tillstånd, utan istället härstammar från verb som använder sein som hjälpverb

 • Översättning
 • Han tog risken.
 • Förklaring
 • Verbet ein|gehen (att ta på sig) innebär inte en förflyttning eller förändring av tillstånd, men det härleds från verbet gehen, som använder hjälpverbet sein.
 • Översättning
 • Jag antog att företaget snart skulle lösa detta problem.
 • Förklaring
 • Verbet davon aus|gehen [.., dass] (att anta [att]) innebär ingen rörelse eller förändring av tillstånd, men det är härlett från verbet gehen, som tar hjälpverbet sein.

Undantag

 • Översättning
 • En ung kvinna begick självmord.

Undantag och specialfall

Verben stehen, sitzen och liegen

De ovannämnda verben använder i allmänhet hjälpverbet haben, men i följande regioner: södra Tyskland (DE Süd), Österrike (AT) och Schweiz (CH) används i stället hjälpverbet sein.

 • Översättning
 • Jag satt i fåtöljen.
 • Översättning
 • Han låg på sängen.
 • Översättning
 • Stolen var (bokstavligen stod) på golvet.
Verbet tanzen

Verbet tanzen använder hjälpverbet haben, såvida inte resten av meningen uttryckligen innebär en förändring av platsen.

 • Översättning
 • Jag dansade breakdance.
 • Förklaring
 • Här talar vi snarare om dans som en hobby eller ett yrke än som en aktivitet med platsbyte.
 • Översättning
 • Vi dansade till sent på kvällen.
 • Förklaring
 • Här talar vi om dans som en aktivitet utan byte av plats.
 • Översättning
 • Han dansade med sin partner tvärs över rummet.
 • Förklaring
 • Dans beskriver i detta fall en rörelse med platsförändring, t.ex. från ena änden av rummet till den andra.
Verben klettern, schwimmen, tauchen, joggen

De ovan nämnda verben måste använda hjälpverbet sein om resten av meningen beskriver en platsförändring. I annat fall kan hjälpverbet haben också användas.

 • Översättning
 • Han klättrade upp till toppen. 👉 Han klättrade i tre timmar.
 • Förklaring
 • I den första meningen innebär handlingen en platsförändring (till bergets topp), och hjälpverbet sein måste därför användas. I den andra meningen kan däremot haben också användas.
 • Översättning
 • Jag simmade över sjön. 👉 Jag simmade i två timmar.
 • Förklaring
 • I den första meningen innebär aktionen ett byte av plats (genom sjön), och hjälpverbet sein måste därför användas. I den andra meningen kan däremot haben också användas.
 • Översättning
 • Hon sprang längs gatan. 👉 Hon tyckte om att springa.
 • Förklaring
 • I den första meningen innebär aktionen ett byte av plats (längs gatan); hjälpverbet sein måste därför användas. I den andra meningen kan däremot haben också användas.
 • Översättning
 • Jag dök till botten. 👉 Jag dök ofta/mycket på semestern.
 • Förklaring
 • I den första meningen innebär handlingen ett byte av plats (till botten); därför måste hjälpverbet sein användas. I den andra meningen kan däremot haben också användas.
Verb som slutar på -iren får inte prefixet ge-
 • Översättning
 • Företaget sänkte priset på produkten.
 • Översättning
 • De respekterade inte sina kunder.
Oskiljaktiga verb får inte prefixet ge-.
 • Översättning
 • Jag missförstod dig.
 • Förklaring
 • Prefixet miss- är oskiljaktigt i det här fallet.
 • Översättning
 • Han kramade sin mamma.
 • Förklaring
 • Prefixet um- är oskiljaktigt.
 • Översättning
 • Jag skrev under kontraktet.
 • Förklaring
 • Prefixet unter- är oskiljaktigt i detta fall.
Separabla verb

För separerbara verb placeras prefixet ge- mellan det separerbara prefixet och verbet, t.ex. ein|kaufen (att handla) 👉 ein + ge + kauf + t 👉 eingekauft.

 • Översättning
 • Jag bjöd in många människor till festen.
 • Förklaring
 • ein|laden - att bjuda in; oregelbundet och separerbart verb