Frågor

Fragen

Vi skapar frågor på tyska på två sätt: med det frågande pronomenet eller utan det. Vi svarar ja/nej på frågor utan det interrogativa pronomenet. För frågor med det interrogativa pronomenet är svaret mer komplext.

Exempel på frågor

 • Översättning
 • 🤔 Har du gjort din läxa? 👉 Ja.
 • Översättning
 • Vad berättade Erik för dig?
 • Förklaring
 • Var - frågande pronomen

Konstruktion av frågesatser (frågor)

Frågor utan frågande pronomen

Verbet står i början av meningen och subjektet (personen eller saken som utför aktiviteten) står direkt efter verbet. Resten av meningen förblir densamma.

 • Översättning
 • Ska du gå till skolan idag?
Frågor med det frågande pronomenet
Fråga om subjektet

Det frågande pronomenet står i början av meningen, följt av verbet. Resten av meningen förblir oförändrad.

 • Översättning
 • Vem gav dig nyckeln?
 • Förklaring
 • Wer - frågande pronomen; geben - gab - gegeben (att ge); subjektet är den person som gav dig nyckeln
En fråga om objektet (om personer) i vilken det finns en preposition

Prepositionen står i början av meningen och följs direkt av ett frågande pronomen, ett verb och subjektet.

 • Översättning
 • Vem ska du springa med?
 • Förklaring
 • Mit wem - preposition med ett frågande pronomen
 • Översättning
 • Vem tänker du på?
 • Förklaring
 • An wen - preposition med ett frågande pronomen
En fråga om objektet (inte om personer) i vilken det finns en preposition

I början av meningen sätter vi prefixet wo + prepositionen, följt av verbet och subjektet. Om prepositionen börjar med en vokal lägger vi till -r till prefixet wo.

 • Översättning
 • Hur ska du gå hem?
 • Förklaring
 • Womit (prefix wo + preposition mit)
 • Verbet fahren (att köra / att åka [med bil/tåg/fartyg etc.]) i andra och tredje person singularis (du, er/sie/es) får en omljud, därav fährst (fahrst).
 • Översättning
 • Vad fokuserar du på?
 • Förklaring
 • Worauf (prefix wo + -r + preposition auf)
Andra typer av frågor som använder det interrogativa pronomenet

Det frågande pronomenet intar första positionen i meningen, direkt följt av verbet och subjektet.

 • Översättning
 • Vad berättade Erik för dig?
 • Förklaring
 • Var - frågande pronomen

Relaterade resurser

Du hittar listan över interrogativa pronomen i kapitlet om interrogativa pronomen.