Vprašanja

Fragen

Vprašanja v nemščini tvorimo na dva načina: z vprašalnim zaimkom ali brez njega. Na vprašanja brez vprašalnega zaimka odgovarjamo z da/ne. Pri vprašanjih z vprašalnim zaimkom je odgovor bolj zapleten.

Vzorčna vprašanja

 • Prevod
 • V: Ali ste naredili domačo nalogo? O: Da.
 • Prevod
 • Kaj vam je povedal Erik?
 • Pojasnilo
 • Bil - vprašalni zaimek

Gradnja vprašalnih stavkov (vprašanj)

Vprašanja brez vprašalnega zaimka

Glagol je na začetku stavka, predmet (oseba ali stvar, ki opravlja dejavnost) pa je neposredno za njim. Preostali del stavka ostaja enak.

 • Prevod
 • Ali greš danes v šolo?
Vprašanja z vprašalnim zaimkom
Vprašanje o temi

Vprašalni zaimek stoji na začetku stavka, sledi mu glagol. Preostali del stavka ostane nespremenjen.

 • Prevod
 • Kdo vam je dal ključ?
 • Pojasnilo
 • Wer - vprašalni zaimek; geben - gab - gegeben (dati); subjekt je oseba, ki je dala ključ
Vprašanje o predmetu (o ljudeh), v katerem je predložek

Predpona je na začetku stavka, ki mu neposredno sledijo vprašalni zaimek, glagol in predmet.

 • Prevod
 • S kom boš tekel?
 • Pojasnilo
 • Mit wem - predlog z vprašalnim zaimkom
 • Prevod
 • O kom razmišljate?
 • Pojasnilo
 • An wen - predlog z vprašalnim zaimkom
Vprašanje o predmetu (ne o osebah), v katerem je predponski obrazec

Na začetku stavka je predpona wo + prislov, ki mu sledita glagol in predmet. Če se predložek začne s samoglasnikom, predponi wo dodamo -r.

 • Prevod
 • Kako greš domov?
 • Pojasnilo
 • Womit (predpona wo + predložek mit)
 • Glagol fahren (voziti se / iti [z avtomobilom/vlakom/ladjo itd.]) v drugi in tretji osebi ednine (du, er/sie/es) dobi umlaut, torej fährst (fahrst).
 • Prevod
 • Na kaj se osredotočate?
 • Pojasnilo
 • Worauf (predpona wo + -r + predponski obrazec auf)
Druge vrste vprašanj z vprašalnim zaimkom

Vprašalni zaimek je na prvem mestu v stavku, neposredno za njim sta glagol in predmet.

 • Prevod
 • Kaj vam je povedal Erik?
 • Pojasnilo
 • Bil - vprašalni zaimek

Sorodni viri

Seznam vprašalnih zaimkov najdete v poglavju o izpraševalnih zaimkih.