Akuzativ

Akkusativ

Eden od štirih primerov v nemščini. Odgovori na vprašanja Wen/Was? (kdo/kaj?). V stavku z dvema predmetoma običajno opisuje predmet dejavnosti, ki se izvaja. Akuzativni pád Akkusativ se uporablja tudi z nekaterimi prislovi (zlasti kadar dejavnost vključuje gibanje ali spremembo stanja).

Primeri

 • Prevod
 • Jem jabolko.
 • Pojasnilo
 • Was esse ich? (Kaj jem? / Kaj jem?)
 • Prevod
 • Svojemu psu dam igračo.
 • Pojasnilo
 • Was gebe ich meinem Hund? (Kaj dam [svojemu] psu? Kaj dam [svojemu] psu?)
 • Prevod
 • Kličem očeta.
 • Pojasnilo
 • Wen rufe ich an? (Koga kličem?)
 • jdn +Akkusativ an|rufen - poklicati koga po telefonu (ločljivi glagol)

Gradbeništvo

Samostalniku v Akkusativu skoraj nikoli ne dodamo ničesar drugega (oblika samostalnika v Akkusativu in Nominativu je največkrat enaka).

Sklanjanje samostalnika v tožilniku
moški spol ženskega spola nevtralna množina
določen člen den Mann die Frau das Kind die Leute
nedoločni člen einen Mann eine Frau ein Kind Leute

Aplikacije

Akuzativ po nekaterih predponah

Samostalnik je vedno v tožilniku po naslednjih predložkih: bis, durch, für, gegen, ohne, um.

 • Prevod
 • Hodim po gozdu.
 • Prevod
 • Kupiti moram darilo za svoje dekle.
Akuzativ po nekaterih glagolih

Po naslednjih glagolih je samostalnik vedno v tožilniku: haben, sehen, hören, an|rufen, brauchen, essen, lesen. (Veliko jih je še več.)

 • Prevod
 • V Berlinu išče stanovanje.
 • Prevod
 • Imam dobro idejo.
 • Prevod
 • Berem časopis.
 • Prevod
 • Poklicala je najemodajalca.

Izjeme in posebni primeri

Samostalniki, ki spadajo v skupino N-Deklination

Samostalniki, ki spadajo v skupino N-Dekliniranje, so samostalniki (skoraj vedno moškega spola), ki v naslednjih primerih Genitiv, Akkusativ in Dativ dobijo dodatno končnico -n ali -en. (Podrobnosti v poglavju o N-Dekliniranje)

 • Prevod
 • Zdravnik pregleda bolnika.
 • Prevod
 • Gledalec vidi, kako junak umre.
 • Prevod
 • Izgovorite svoj priimek.