Pasivni glas

Passiv

Pasivni glas uporabljamo, kadar ni pomembno, kdo izvaja dejanje, kadar ne vemo, kdo ga izvaja, ali kadar ga ne želimo omeniti. Pasivni glas se osredotoča na dejavnost (ali stanje), ki se izvaja, in stvar/osebo, na katero dejavnost (ali stanje) vpliva.

Primeri stavkov v pasivnem glasu

 • Prevod
 • Vaše naročilo se obdeluje.
 • Pojasnilo
 • Ni pomembno, kdo izvaja dejanje, pomembno pa je, kdo je predmet dejanja (naročilo) in katero dejanje se izvaja (obdeluje).
 • Prevod
 • Deset demonstrantov je bilo aretiranih.
 • Pojasnilo
 • Ni pomembno, kdo izvaja dejanje, pomembno pa je, kdo je predmet dejanja (deset demonstrantov) in kakšno dejanje je bilo izvedeno (bili so aretirani).

Konstrukcija in uporaba

Gradnja stavkov v pasivnem glasu
Pasivni glas pri opisovanju tekoče dejavnosti

Subjekt + werden + ... + Partizip II

Subjekt je predmet (oseba ali stvar, ki pasivno doživlja dejanje, ki se izvaja), ki ga postavimo na začetek stavka, nato pomožni stavčni člen werden, na koncu stavka pa glagol v Partizip II (pretekli deležnik). Če želimo omeniti, kdo/kaj opravlja dejanje (tj. predmet Objekt), potem uporabimo konstrukciji von + Dativ + oseba/ stvar ali durch + Akkusativ + stvar.

Konstrukcijo von + Dativ + oseba/ stvar uporabljamo, kadar želimo določiti, kdo ali kaj izvaja neko dejanje (najpogosteje je to oseba).

Konstrukcijo durch + Akkusativ + stvar uporabljamo, kadar želimo določiti, s čim (wodurch?) ali kako (mittels?) se dejanje izvaja (najpogosteje je to stvar).

 • Prevod
 • Thomasa operirajo.
 • Pojasnilo
 • Gradnja pasivnega glasu iz aktivnega poteka na naslednji način: predmet (oseba ali stvar, ki bodisi doživlja dejavnost, ki jo izvaja subjekt, bodisi je subjekt dejavnosti) postane subjekt (oseba ali stvar, ki pasivno doživlja dejavnost, ki jo izvaja), ta pa se izpusti ali postane dopolnilo in se nato omeni z besedo von ali besedo durch . Glagol werden je pomožni glagol, drugi glagol pa je v obliki Partizip II .
 • Prevod
 • Thomas je bil operiran.
 • Pojasnilo
 • Čas: Perfekt, predmet: Thomas + pomožni glagol sein v ustrezni obliki (tretja oseba, ednina, čas Perfekt): ist + drug glagol v obliki Partizip II: operiert + worden na koncu stavka.
 • Prevod
 • Thomasa je napadel merjasec.
 • Pojasnilo
 • Čas: Präteritum, predmet: Thomas + pomožni glagol werden v pravilni obliki (tretja oseba ednine, čas Präteritum): wurde + dopolnilo: von einem Wildschwein + glagol v obliki Partizip II na koncu stavka: von einem Wildschwein: operiert.
 • von [+Dativ] einem Wildschwein (der Wildschwein - merjasec (kakšen naključni merjasec), zato ein člen; v dajalniku Dativ dodamo končnico -em)
 • Predmet je v tem stavku omenjen, ker je pomemben za smisel stavka. V primeru drugega stavka: Thomas wurde angegriffen., ne bi bilo jasno, kdo je Thomasa napadel (lahko bi bil človek, žival ali robot, ki ga je napadel).
 • Prevod
 • Naš uspeh smo dosegli s sodelovanjem vseh zaposlenih
 • Pojasnilo
 • V tem primeru moramo uporabiti konstrukcijo durch + Akkusativ.
 • Čas: Präsens, predmet: Unser Erfolg + pomožni glagol werden v ustrezni obliki (tretja oseba, ednina, Präteritum čas): wurde + še en pomožni glagol v obliki Partizip II na koncu stavka: erreicht.

Skladnja pomožnega glagola werden

Person Präsens Präteritum
ich werde wurde
du wirst wurdest
er/sie/es wird wurde
wir werden wurden
ihr werdet wurdet
sie/Sie werden wurden
Pasivni glas pri opisovanju stanja (zaključenega dejanja)

Subjekt + sein + ... + Partizip II

Subjekt je predmet (oseba ali stvar, ki pasivno doživlja dejanje, ki se izvaja), ki ga postavimo na začetek stavka, nato pomožni stavčni člen sein, na koncu stavka pa glagol v obliki Partizip II (pretekli deležnik). Če želimo omeniti, kdo/kaj opravlja dejanje (tj. dopolnilo predmet), uporabimo konstrukciji von + Dativ + oseba/ stvar ali durch + Akkusativ + stvar.

Konstrukcijo von + Dativ + oseba/ stvar uporabljamo, kadar želimo določiti, kdo ali kaj izvaja neko dejanje (najpogosteje je to oseba).

Konstrukcijo durch + Akkusativ + stvar uporabljamo, kadar želimo določiti, s čim (wodurch?) ali s čim (mittels?) se dejanje izvaja (najpogosteje je to stvar).

 • Prevod
 • Thomas je poškodovan.
 • Pojasnilo
 • Zadeva: "Vključevanje v sistem": Tomas + pomožni glagol sein v ustrezni obliki (tretja oseba, ednina, Präsens čas): ist + še en pomožni glagol v obliki Partizip II na koncu stavka: verletzt.
 • Prevod
 • Thomas je bil poškodovan.
 • Pojasnilo
 • Zadeva: "Vključevanje v sistem": Tomas + pomožni glagol sein v ustrezni obliki (tretja oseba, ednina, Präteritum čas): vojna + še en pomožni glagol v obliki Partizip II na koncu stavka: verletzt.
 • Prevod
 • Zrak je onesnažen z izpušnimi plini.
 • Pojasnilo
 • V tem primeru moramo uporabiti konstrukcijo durch + Akkusativ.
 • Zadeva: "Vključevanje v sistem": Die Luft + pomožni glagol sein v ustrezni obliki (tretja oseba, ednina, Präsens čas): ist + še en glagol v obliki Partizip II na koncu stavka: verschmutzt.

Skladnja pomožnega glagola sein

Person Präsens Präteritum
ich bin war
du bist warst
er/sie/es ist war
wir sein waren
ihr seid wart
sie/Sie sind waren
Primerjava pasivnega in aktivnega glasu

Gradnja pasivnega glagola iz aktivnega poteka na naslednji način: predmet (oseba, ki jo zadeva ali ki doživlja dejavnost, ki jo izvaja subjekt) postane subjekt (oseba ali stvar, ki pasivno doživlja dejavnost, ki jo izvaja). Predmet iz aktivnega glasu se izpusti ali pa postane slovnični predmet in se nato omenja z besedo von ali besedo durch. Glagol werden je pomožni glagol, drugi glagol pa je v obliki Partizip II.

Zeitform Aktiv Passiv Prevajanje Komentar
Präsens Ein Arzt operiert Thomas. Thomas wird (von einem Arzt) operiert. Zdravnik operira Thomasa. 👉 Thomasa operira (zdravnik).
Perfekt Ein Arzt hat Thomas operiert. Thomas ist (von einem Arzt) operiert worden. Zdravnik je Thomasa operiral. 👉 Thomas je bil operiran (s strani zdravnika).
Präteritum Ein Arzt operierte Thomas. Thomas wurde (von einem Arzt) operiert. Zdravnik je Thomasa operiral. 👉 Thomas je bil operiran (s strani zdravnika).
Plusquamperfekt Ein Arzt hatte Thomas operiert. Thomas war (von einem Arzt) operiert worden. Zdravnik je Thomasa operiral. 👉 Thomas je bil operiran (s strani zdravnika). -
Futur I Ein Arzt wird Thomas operieren. Thomas wird (von einem Arzt) operiert werden. Zdravnik bo Thomasa operiral. 👉 Thomas bo operiran (s strani zdravnika).
Futur II Ein Arzt wird Thomas operiert haben. Thomas wird (von einem Arzt) operiert worden sein. Zdravnik bo Thomasa operiral. 👉 Thomas bo operiran (s strani zdravnika). -

Izjeme in posebni primeri

Posredni predmet (Dativobjekt) ostaja enak
 • Prevod
 • Nekdo pomaga starcu. 👉 Starec dobiva pomoč (od nekoga).
 • Pojasnilo
 • helfen +Dativ (helfen - pol - geholfen) (pomagati)
Predmet s predponskim obrazilom ostaja enak
 • Prevod
 • Danes se veliko govori o varstvu okolja. 👉 Danes se veliko govori o varstvu okolja.
 • Pojasnilo
 • heutzutage - danes
Pasivnega stavka ni mogoče sestaviti s samostalniškimi glagoli
 • Prevod
 • Z darilom je bil zadovoljen.
Pasivnega stavka ni mogoče sestaviti z modalnimi glagoli
 • Prevod
 • Moral bi hoditi v šolo.
Pasivnega stavka ni mogoče sestaviti, če ni predmeta

Kadar v stavku ni predmeta (osebe ali stvari, ki bodisi doživlja dejavnost, ki jo opravlja predmet, bodisi je predmet opravljene dejavnosti), pasivnega glasu ni mogoče tvoriti (izjema je pasivni glas v brezosebni obliki pri nekaterih glagolih).

 • Prevod
 • Veliko sem plaval.
Pasivni glas v neosebni obliki

Pri nekaterih glagolih v stavkih brez predmeta je pasivni glas mogoče uporabiti z neosebnim zaimkom es.

 • Prevod
 • V tem klubu se veliko pleše.
 • Prevod
 • Tu se kadi.
Pasivni stavek lahko sestavimo iz stavka z modalnim glagolom in drugim glagolom.
 • Prevod
 • Moj oče lahko popravi avto. 👉 Avto lahko popravi moj oče.
 • Pojasnilo
 • V tem primeru se kot pomožni glagol uporablja modalni glagol können (werden se ne sklanja).
 • Prevod
 • Moj oče je moral popraviti avto. 👉 Avto je moral popraviti moj oče.
 • Pojasnilo
 • V času Perfekt se glagol haben uporablja kot pomožni glagol (modalni glagol müssen se ne sklanja in je postavljen na konec stavka).
Pasivnega stavka ni mogoče sestaviti z glagoli, ki opisujejo posedovanje ali sprejemanje nečesa
 • Prevod
 • Imam športni avtomobil.
 • Prevod
 • Dobil sem darilo.
Pasivnega stavka ni mogoče sestaviti z nekaterimi glagoli, ki vključujejo gibanje s spremembo lokacije
 • Prevod
 • Hodim v šolo.
 • Prevod
 • Preplaval sem 20 dolžin bazena.
Pasivnega stavka ni mogoče sestaviti, če je uporabljen izraz es gibt (there is/are)
 • Prevod
 • V restavraciji je na voljo velika izbira (ali širok izbor) jedi.
Pasivnega stavka ni mogoče sestaviti z glagoloma kennen (znati / poznati) in wissen (vedeti)
 • Prevod
 • Te osebe ne poznam.
 • Prevod
 • Vem, da nam bo uspelo.
Pasivnega stavka ni mogoče sestaviti z večino neosebnih glagolov
 • Prevod
 • Dežuje.
 • Prevod
 • Diši po česnu.
Pasivnega stavka ni mogoče sestaviti z glagoli, ki opisujejo količino, mero ali velikost
 • Prevod
 • Kruh stane 2 €.
 • Prevod
 • Kolo tehta 10 kg.
 • Prevod
 • Limone vsebujejo veliko vitaminov.