Huvudsatser

Hauptsätze

Huvudsatser är självständiga meningar som innehåller åtminstone subjekt och predikat (fler satsdelar är också möjliga), t.ex. Julia duscht. (Julia duschar).

I huvudsatser kommer verbet alltid på andra plats. Subjektet står oftast först, men det kan också vara en annan del av satsen, t.ex. ett objekt eller en beskrivning av en plats/tid.

Konstruktion av huvudsatser

Ordföljd

Enskilda delar av en mening på tyska måste ha rätt position i meningen. Meningar består oftast av ett subjekt, ett predikat (verb) och ett objekt. Om det finns fler delar i meningen placerar vi dem i lämpliga positioner enligt listan nedan:

 • (1) Första plats: oftast subjektet (Subjekt), ibland en annan del av meningen, t.ex. objekt (Objekt) eller plats-/tidsbeskrivning (Ort / Zeit).
 • (2) Andra plats: predikat eller hjälpverb (Verb)
 • (3) Personligt pronomen (som beskriver det direkta objektet Personalpronomen für das direkte Objekt)
 • (4) Personligt pronomen (som beskriver det indirekta objektet Personalpronomen für das indirekte Objekt)
 • (5) Subjekt (om inte i första hand)
 • (6) Indirekt objekt (indirektes Objekt)
 • (7) Beskrivning av tid (Zeit)
 • (8) Beskrivning av plats (Ort)
 • (9) Direkt objekt (direktes Objekt)
 • (10) Preposition / Adverb (Präposition / Adverb)
 • (11) Infinitiv (Infinitiv)
 • Översättning
 • Mannen ger kvinnan en gåva.
 • Förklaring
 • En enkel huvudsats som består av subjekt, predikat, indirekt och direkt objekt.
 • Översättning
 • Mannen gav kvinnan en gåva.
 • Förklaring
 • Denna mening är praktiskt taget densamma som den första, men i preteritum (Perfekt). Meningens delar: subjekt, predikat (hjälpverb), indirekt objekt, direkt objekt och infinitiv.
 • Översättning
 • Mannen gav kvinnan i restaurangen igår en present på hennes födelsedag.
 • Förklaring
 • I den här meningen kan du se att de enskilda delarna av meningen visas på den plats som anges enligt listan ovan.
 • Översättning
 • Mannen gav den till kvinnan i restaurangen igår på hennes födelsedag.
 • Förklaring
 • Ordet gåva (ein Geschenk) har ersatts med det personliga pronomenet es 👉 Mannen gav den (gåvan) till kvinnan ...
 • Översättning
 • Mannen gav den till henne igår på restaurangen på hennes födelsedag.
 • Förklaring
 • Ordet gåva (ein Geschenk) har ersatts med det personliga pronomenet es, och ordet kvinna (der Frau) med det personliga pronomenet ihr 👉 Mannen gav den (gåvan) till henne (kvinnan) ...
 • Observera att när pronomen används är ordningen mellan objekt och pronomen den omvända: istället för (der Frau ein Geschenk) har vi (es [=ein Geschenk] ihr [=der Frau])
 • Översättning
 • Mannen gav en present till kvinnan på hennes födelsedag igår på restaurangen.
 • Förklaring
 • I denna mening står det indirekta objektet (der Frau) på första plats i stället för subjektet.
 • Översättning
 • Mannen gav kvinnan i restaurangen igår en present på hennes födelsedag.
 • Förklaring
 • I denna mening står det direkta objektet (ein Geschenk) först i stället för subjektet.
 • Översättning
 • Igår gav mannen en present till kvinnan på hennes födelsedag i restaurangen.
 • Förklaring
 • I denna mening står tidsangivelsen (gestern) först i stället för subjektet.
 • Översättning
 • I restaurangen igår gav mannen kvinnan en present på hennes födelsedag.
 • Förklaring
 • I denna mening är beskrivningen av platsen (in dem Restaurant) på första plats istället för subjektet.