Adverb

Adverbien

Ett adverb är den del av talet som oftast modifierar ett verb, t.ex. springer fort, hjälper villigt, reser ofta. Ibland kan det också beskriva ett adjektiv eller ett annat adverb.

Det svarar huvudsakligen på frågan wie? (hur?), men även på följande frågor: wann? (när?), wo? (var?) och warum? (varför?). Adverb böjs inte. Den enda möjliga ändringen av ett adverb är dess gradering, t.ex. schnell (snabb) - schneller (snabbare) - am schnellsten (snabbast).

Exempel

Adverb som modifierar verb
 • Översättning
 • Han lär sig snabbt.
 • Förklaring
 • Hur lär han sig? 👉 snabbt
Adverb som modifierar adjektiv
 • Översättning
 • Jag är nästan frisk.
 • Förklaring
 • Hur frisk är jag? (i betydelsen: Hur bra återhämtade jag mig?) 👉 nästan (frisk)
 • Översättning
 • Hon är alltid vänlig.
 • Förklaring
 • När är hon vänlig? 👉 alltid
Adverb som modifierar ett annat adverb
 • Översättning
 • Han spelar fotboll mycket bra.
 • Förklaring
 • Hur bra är han på att spela fotboll? 👉 mycket bra
 • Översättning
 • Han kör riktigt fort.
 • Förklaring
 • Hur snabbt kör han bil? 👉 riktigt fort

Konstruktion

Adverbets placering i meningen
Adverb i början av meningen

Om ett adverb står i början av en mening har meningen följande ordningsföljd: Adverb + Predikat + Ämne + ...

 • Översättning
 • Vi måste åka till flygplatsen snart.
Meningar med ett objekt

Om det inte finns något objekt i meningen placeras adverbet efter verbet. Om verbet är reflexivt placeras adverbet efter det reflexiva pronomenet.

 • Översättning
 • Det regnar ofta på hösten.
 • Översättning
 • De träffar oftast (sig själva) på en restaurang.
Adverb som modifierar adjektiv

Om ett adverb modifierar ett adjektiv placeras adverbet direkt före adjektivet.

 • Översättning
 • Musiken är mycket hög.
Meningar med ett objekt i ackusativ kasus (Akkusativobjekt)

Om objektet i meningen står i ackusativ (Akkusativobjekt), placeras adverbet före objektet.

 • Översättning
 • Han är i akut behov av medicinsk hjälp.
 • Förklaring
 • ärztliche Hilfe (medicinsk hjälp) - direkt objekt (Akkusativobjekt)
Meningar med ett objekt i dativ (Dativobjekt)

Om objektet i meningen står i dativ (Dativobjekt) placeras adverbet före objektet.

 • Översättning
 • Han hjälper ofta sin mamma.
 • Förklaring
 • seiner Mutter (hans mor) - indirekt objekt (Dativobjekt)
Meningar med ett personligt pronomen

Om ett personligt pronomen (t.ex. han, hon) förekommer i meningen placeras adverbet precis bakom det.

 • Översättning
 • Thomas är ivrig att hjälpa sin bror. 👉 Thomas är ivrig att hjälpa honom.
Gradering av adverb

Följande regler beskriver hur olika typer av adverb graderas.

 • Regelbundna adverbial graderas genom att lägga till suffixet -er för att skapa komparativ och för att skapa superlativ genom att lägga till ordet am före adverbet och suffixet -(e)sten.
 • Gradering av oregelbundna adverb följer inga specifika regler, så du måste bara memorera dem.
 • I enstaviga adverb får vokalerna a, u, o i komparativ och superlativ en umlaut (Umlaut): a 👉 ä, o 👉 ö, u 👉 ü t.ex. värm - wärmer - am wärmsten.
 • Adverb som slutar på -t t.ex. kalt, schlecht i superlativ får suffixet -esten istället för -sten (annars skulle det vara svårt att uttala dem) t.ex. kalt - am kältesten (am kältsten), schlecht - am schlechesten (am schlechtsten).
Exempel på graderade regelbundna adverb
positiv komparativ superlativ översättning
schnell schneller am schnellsten snabb 👉 snabbare 👉 snabbast
kalt kälter am kältesten kall 👉 kallare 👉 kallast
schön schöner am schnönsten söt 👉 sötare 👉 sötaste
langsam langsamer am langsamsten långsamt 👉 långsammare 👉 långsammast
billing billinger am billigsten billig 👉 billigare 👉 billigast
Exempel på graderade oregelbundna adverb
positiv komparativ superlativ översättning
gut besser am besten bra 👉 bättre 👉 bäst
gern lieber am liebsten villigt/glädjande 👉 mer villigt/företrädesvis 👉 mest villigt/företrädesvis
sehr/viel mehr am meisten mycket/mycket 👉 mer 👉 mest
bald eher am ehesten snart 👉 tidigare 👉 tidigast
oft öfter/häufiger am häufigsten ofta 👉 oftare 👉 oftast
Att skapa adverb

Oftast härleds adverb från substantiv och adjektiv, men det är också möjligt att skapa ett adverb från ett verb, i vilket fall formen Partizip I används.

Genom att lägga till suffixet -weise till substantivet
 • Översättning
 • Jag håller delvis med dig.
 • Förklaring
 • I stället för -weise lägger vi ibland till -sweise, t.ex. Zum Beispiel (till exempel) - beispielsweise (till exempel).
Genom att lägga till suffixet -erweise till adjektivet
 • Översättning
 • Han är sannolikt polis.
Genom att lägga till suffixet -s till substantivet
 • Översättning
 • Jag borstar tänderna på morgonen.
Genom att lägga till suffixet -d (Partizip I) till verbet
 • Översättning
 • Han står och äter en smörgås. 👉 Han äter en smörgås medan han står.

Typer av adverb och deras användningsområden

Lokaliserande adverb

De svarar på frågorna: var / från var / vart till?

Wo? (var?)
 • Översättning
 • på framsidan
 • Översättning
 • på baksidan
 • Översättning
 • här / där
 • Översättning
 • där
 • Översättning
 • på toppen
 • Översättning
 • här
 • Översättning
 • utanför / på utsidan
 • Översättning
 • på insidan
Woher? (från var?)
 • Översättning
 • från vänster
 • Översättning
 • bakifrån
 • Översättning
 • från utsidan
 • Översättning
 • därifrån
 • Översättning
 • från ovan (från toppen)
Wohin? (vart ska vi?)
 • Översättning
 • uppåt(s)
 • Översättning
 • dit
 • Förklaring
 • I betydelsen "dit" som svar på frågan Wohin? (vart?) t.ex. Dorthin müssen wir gehen! (Vi måste åka dit!), men inte t.ex. Det står en bil där. (Da steht ein Auto.). I den meningen svarar "där" på frågan wo? (var?)
 • Översättning
 • nedåt eller nedåt (riktning; t.ex. titta nedåt, gå nedåt)
 • Översättning
 • nedåt / neråt (riktning; t.ex. titta ner)
 • Översättning
 • uppåt / upp (riktning; t.ex. titta uppåt)
 • Översättning
 • bakåt
Temporala adverb

De svarar på frågorna: när / hur ofta / hur länge / sedan när / till när?

Wann? (när?)
 • Översättning
 • igår
 • Översättning
 • på måndagar
 • Översättning
 • nu
Wie oft/Wie lange? (hur ofta / hur länge?)
 • Översättning
 • ibland
 • Översättning
 • ofta
 • Översättning
 • i timmar
 • Översättning
 • inom kort
Ab wann/Bis wann? (Från när?/Till när?)
 • Översättning
 • från klockan 8
 • Översättning
 • från det nya året
 • Översättning
 • till och med onsdag

ab endast med hänvisning till en tidpunkt i framtiden, t.ex. ab nächster Woche (från nästa vecka)

Seit wann/Wie lange? (Sedan när?/Hur länge?)
 • Översättning
 • sedan igår
 • Översättning
 • i två veckor
 • Översättning
 • under en lång tid
 • Översättning
 • sedan januari 2016
 • Översättning
 • aldrig tidigare

seit kan endast användas med hänvisning till en tidpunkt i det förflutna, t.ex. seit zwei Jahren (i två år).

Kausala adverb

De svarar på frågorna: varför / på vilket villkor?

Warum/Weshalb? (Varför?), Wieso? (Hur så?), Unter welcher Bedingung? (Under vilket villkor?)
 • Översättning
 • det är därför / på grund av det
 • Översättning
 • därmed / på detta sätt
 • Översättning
 • av den anledningen / på grund av det
 • Översättning
 • därav / därför
 • Översättning
 • därför / följaktligen
Adverb av sätt (medel), antal och frekvens

De svarar på frågorna: hur / hur mycket?

Wie? (hur?)
 • Översättning
 • på ett annat sätt
 • Översättning
 • på liknande sätt
 • Översättning
 • snabbt
Wie sehr? (hur mycket / i vilken utsträckning?)
 • Översättning
 • knappt / med svårighet
 • Översättning
 • mycket
 • Översättning
 • med måtta / måttligt
 • Översättning
 • precis lika bra/dåligt
Wie viel? (hur mycket?)
 • Översättning
 • helt / helt och hållet
 • Översättning
 • precis lika mycket/litet
 • Översättning
 • till hälften / halvvägs
Relativa adverb

De hänvisar till något som nämndes i föregående mening. Vi skapar dem genom att sätta prefixet wo- framför en preposition, t.ex. für👉 wofür.

Om prepositionen börjar med a, o, u, ü lägger vi till -r till prefixet wo-, t.ex. wo + -r + an 👉 woran eller wo + -r + über 👉 worüber. Betydelsen av ett relativt adverb beror på vilken preposition det tar (t.ex. an, mit, für, über) och vilket verb det refererar till.

..., wo
 • Översättning
 • Detta är den plats där han parkerar
..., woran
 • Översättning
 • Nu vet jag vad du arbetade med igår.
 • Förklaring
 • woran i denna mening betyder "på vad (eller vad ... på)" eftersom verbet arbeiten har prepositionen an (att arbeta på). Med verbet sich gewöhnen an, som betyder "att vänja sig vid", skulle uttrycket ..., woran ich mich gewöhnt habe till exempel betyda "..., vad jag vant mig vid."
..., wofür
 • Översättning
 • Han hjälper mig alltid, vilket jag är tacksam för.

Undantag och specialfall

Ytterligare form i superlativ

Vissa adverb har en extra superlativform, som skapas genom att lägga till suffixet -stens.

 • Översättning
 • bäst, som mest, varmast