Ana cümleler

Hauptsätze

Ana cümle, bağımsız olan ve en azından özne ve yüklemi içeren cümlesidir (fakat cümlede daha fazla parça da mümkündür), örneğin Julia duscht. (Julia duş alıyor).

Ana cümlelerde, fiil her zaman ikinci sırada gelir. Özne çoğunlukla ilk sırada yer alır, ancak cümlenin başka bir parçası da olabilir, örn. nesne veya bir yer / zaman zarfı.

Ana cümlenin yapımı

Sözdizim

Almancada bir cümlenin parçaları cümle içinde doğru pozisyonu almalıdır. Cümleler çoğunlukla özne, yüklem (fiil) ve nesneden oluşur. Cümlenin içinde daha fazla parça varsa, onlar aşağıdaki listeye göre uygun pozisyonlara konulur:

 • (1) Birinci pozisyon: çoğu zaman özne (Subjekt), bazen farklı cümle parçası, ör. nesne (Objekt) veya yer / zaman zarfı (Ort / Zeit).
 • (2) İkinci pozisyon: yüklem veya yardımcı fiil (Verb)
 • (3) Kişi zamiri (dolaysız nesne tanımlayan Personalpronomen für das direkte Objekt)
 • (4) Kişi zamiri (dolaylı nesne tanımlayan Personalpronomen für das indirekte Objekt)
 • (5) Özne (ilk pozisyonda değilse)
 • (6) Dolaylı nesne (indirektes Objekt)
 • (7) Zaman zarfı (tanımlaması) (Zeit)
 • (8) Yer zarfı (tanımlaması) (Ort)
 • (9) Dolaysız nesne (direktes Objekt)
 • (10) Edat / zarf (Präposition / Adverb)
 • (11) Mastar (Infinitiv)
 • Tercüme
 • Adam kadına hediye veriyor.
 • Açıklama
 • Özne, yüklem, dolaylı ve dolaysız nesneden oluşan basit bir ana cümle.
 • Tercüme
 • Adam kadına bir hediye verdi.
 • Açıklama
 • Bu cümle ilkiyle neredeyse aynıdır, ancak geçmiş zamanda (Perfekt). Cümlenin parçaları: özne, yüklem (yardımcı fiil), dolaylı nesne, dolaysız nesne ve mastar.
 • Tercüme
 • Adam kadına dün restoranda doğum günü hediyesi verdi.
 • Açıklama
 • Bu cümlede, cümlenin parçalarının yukarıdaki listeye göre belirlenen yerde göründüğünü görebilirsiniz.
 • Tercüme
 • Adam kadına dün restoranda doğum günü için onu verdi.
 • Açıklama
 • Hediye kelimesi (ein Geschenk) kişisel zamiri es ile değiştirildi 👉 Adam onu (hediyeyi) kadına verdi.
 • Tercüme
 • Adam ona dün restoranda doğum günü için onu verdi.
 • Açıklama
 • Hediye kelimesi (ein Geschenk) kişisel zamiri es ile, ve kadın kelimesi (der Frau) şahıs zamiri ile ihr 👉 Adam onu (hediyeyi) ona (kadına) verdi ...
 • Zamirleri kullanırken, nesnelerin ve zamirlerin sırasının tersine döndüğüne dikkat et: (der Frau ein Geschenk) yerine (es [=ein Geschenk] ihr [=der Frau])
 • Tercüme
 • Kadına adam dün restoranda doğum günü hediyesi verdi.
 • Açıklama
 • Bu cümlede özne yerine dolaylı nesne (der Frau) ilk sırada yer almaktadır.
 • Tercüme
 • Adam kadına dün restoranda doğum günü hediyesi verdi.
 • Açıklama
 • Bu cümlede özne yerine dolaysız nesne (ein Geschenk) ilk sırada yer almaktadır.
 • Tercüme
 • Dün adam kadına restoranda doğum günü hediyesi verdi.
 • Açıklama
 • Bu cümlede özne yerine zaman zarfı (gestern) ilk sırada yer almaktadır.
 • Tercüme
 • Dün restoranda adam kadına doğum günü hediyesi verdi.
 • Açıklama
 • Bu cümlede özne yerine yerin tanımlaması (in dem Restaurant) ilk sırada yer almaktadır.