İyelik hali

Genitiv

Almancadaki iyelik hali Wessen? (kimin?) sorusuna yanıt verir. Belirli edatlardan sonra (özellikle wegen ve während'den sonra) kullanılır ve mülkiyeti tanımlamak için kullanılır. Bazı fiiller Genitiv halini gerektirir.

Örnekler

 • Tercüme
 • kötü hava yüzünden
 • Tercüme
 • Daniel tatili sırasında cüzdanını kaybetti.
 • Tercüme
 • bu kadının çantası (veya bayanın)
 • Tercüme
 • Julia'nın bebeği

Yapı

Eril ve nötr isimler -s sonekini alır (bazı durumlarda bunun yerine -es eklenebilir / eklenmelidir). Fakat dişil ve çoğul isimlere hiçbir şey eklemiyoruz.

İlgi halinde ismin çekimi
eril dişil nötr çoğul
belirli artikel des Mannes der Frau des Kindes der Leuten
belirsiz artikel eines Mannes einer Frau eines Kindes Leuten

Genellikle tek heceli eril ve nötr isimlere -es eklenir (telaffuzu kolaylaştırmak için).

Kullanım

Belirli edatlarla ilgi hali kullanımı

İsim, şu edatlardan sonra her zaman ilgi hali (Genitiv) gerektirir: abseits, abzüglich, angesichts, anhand, anlässlich, anstelle, aufgrund, außerhalb, bezüglich, dank, halber, infolge, innerhalb, laut, mangels, mithilfe, oberhalb, statt, trotz, ungeachtet, unterhalb, unweit, wegen, während, zugunsten, zwecks.

 • Tercüme
 • Bu durumda başka seçeneğimiz yok.
 • Tercüme
 • Bu kanuna göre her araba için vergi ödenmesi gerekiyor.
Bazı fiillerle ilhi hali kullanımı

İsim her zaman şu fiillerden sonra ilgi hali gerektirir: an|klagen, sich erfreuen, sich schämen. (Bu fiilerin sadece 40-50'si var ve nadiren kullanılıyor.)

 • Tercüme
 • Müller Bey cinayetle suçlandı.
 • Açıklama
 • wegen (-den dolayı / yüzünden) edatını kullanan alternatif ve daha yaygın bir versiyon: Herr Müller wurde wegen eines Betrug(e)s angeklagt.
 • Tercüme
 • Cerrahın iyi bir ünü var.
Sahipliği tanımlamak için iyelik hali kullanımı

İlgi halinin (Genitiv) ana uygulamalarından biri, sahipliği tanımlamaktır, örneğin der Hut des Lehrers (öğretmenin şapkası). Alternatif olarak, von + Dativ yapısı + isim kullanılabilir. Örneğin. der Hut von dem Lehrer.

 • Tercüme
 • çocuğun oyuncağı
 • Açıklama
 • Alternatif olarak: ein Spielzeug von dem Kind
 • Tercüme
 • Martin'in sırt çantası
 • Açıklama
 • Alternatif olarak:der Rucksack von Martin
 • Tercüme
 • Alman ekonomisi
 • Açıklama
 • Alternatif olarak: die Wirtschaft von Deutschland

İstisnalar ve özel durumlar

Bir şehre ait olan bir şeyi tanımlamak için Genitiv kullanımı

Şehir isimleri, Genitiv kullanımı söz konusu olduğunda bir istisnadır. Bu durumda, çoğunlukla şehir adına -er soneki eklenir.

 • Tercüme
 • Berlin duvarı
 • Tercüme
 • Brandenburg kapısı
 • Tercüme
 • Frankfurt bankaları
 • Açıklama
 • Alternatif olarak: die Banken von Frankfurt
s, ß, x, z ile biten özel isimler

Özel isim s, ß, x, z ile bittiğinde artık -s ekleyemeyiz çünkü onu telaffuz etmek çok zor olurdu. Bu durumda bir kesme işareti eklenir (sözlü biçimde hiçbir fark yoktur).

 • Tercüme
 • Jens'in kazağı
 • Tercüme
 • Max'in tablosu
s, ß, x, z ile biten eril ve nötr isimler

Eril veya nötr bir isim s, ß, x, z ile bittiğinde -es eklemek gerekir çünkü aksi takdirde kelimeyi telaffuz etmek zordur.

 • Tercüme
 • dairenin çevresi
 • Tercüme
 • çarpışma sırasında
 • Tercüme
 • ekin önemli bir noktası
 • Tercüme
 • baharatın kokusu
Düzensiz çekimli isimler

Bazı isimlerin düzensiz çekimleri vardır ve onları ezberlemek gerekir.

 • Tercüme
 • kalp hastalığı
N-Deklination grubuna ait isimler

N-Deklination grubuna ait isimler (çoğunlukla eril), aşağıdaki hallerinde Genitiv, Akkusativ ve Dativ ek -n veya -en eki alıyorlar. Daha detaylı bilgiyi N-Deklination bölümünde bulabilirsiniz.

 • Tercüme
 • (o) bey'ın şapkası (ya da bu beyefendinin şapkası)
 • Tercüme
 • başkanın takım elbisesi