Dönüşlü fiiller

Reflexive Verben

Almancada dönüşlü fiiller, fiil ile birlikte şahısa göre çekilen dönüşlü zamir sich (kendi) ile birlikte olan fiillerdir.

Dönüşlü fiillerle cümle örnekleri

 • Tercüme
 • Sık sık birbirimizle tartışırız.
 • Tercüme
 • 10'da arkadaşlarımla buluşuyorum.

Konjugasyon ve uygulamalar

Yönelme (ismin -e) halindeki kişiler için dönüşlü fiillerin çekimi (Dativ)
Person Reflexivpronomen Beispiel Tercüme
ich mir Ich wasche mir die Hände. Ellerimi yıkıyorum (kelimenin tam anlamıyla: kendimi).
du dir Du wäsch(s)t dir die Hände. Ellerini yıkıyorsun (kelimenin tam anlamıyla: kendini).
er/sie/es sich Er wäscht sich die Hände. Ellerini yıkıyor.
wir uns Wir waschen uns die Hände. Biz (kelimenin tam anlamıyla: kendimizi) ellerimizi yıkıyoruz.
ihr euch Ihr wascht euch die Hände. Siz ellerinizi yıkıyorsunuz (kelimenin tam anlamıyla: kendinizi).
sie/Sie sich Sie waschen sich die Hände. Ellerini yıkıyorlar.

İkinci ve üçüncü şahıs tekilindeki (du, er/sie/es) umlaut a 👉 ä, waschen fiilinin çekiminin sonucudur. Dönüşlü fiil ile hiçbir ilgisi yoktur.

Refleksif zamir ile şahıs zamirinin yönelme halinde karşılaştırılması (Dativ)

Neredeyse her şahıs için dönüşlü zamir, şahıs zamiriyle aynı forma sahiptir, ancak üçüncü tekil şahıs (er/sie/es) ve üçüncü çoğul şahıs (sie/Sie) olarak bu ikisi farklıdır. Aşağıdaki tablo ve örnekler, farkın ne olduğunu göstermektedir.

 • Tercüme
 • Saçını (kendisini) tarıyor. [(!) O (başka bir erkeğin) saçını tarıyor.]
 • Açıklama
 • Her iki cümle de doğrudur ancak farklı anlamlara sahiptir. Birincisi dönüşlü bir zamir kullanır ve ikincisi bir kişisel zamir kullanır.
 • Tercüme
 • Yeni bir araba satın alabilecek paraları var. [(!) parantez içindeki cümle yanlış]
 • Açıklama
 • İlk cümle doğrudur ve ikincisi yanlıştır çünkü leisten fiili refleksif değildir ve bu şekilde kullanılamayan farklı bir anlama sahiptir.
Person Reflexivpronomen Personalpronomen
ich mir mir
du dir dir
er/sie/es sich (!) ihm/ihr/ihm (!)
wir uns uns
ihr euch euch
sie/Sie sich (!) ihnen/Ihnen (!)
İsmin -i halinde şahısa göre dönüşlü fiilin çekimi (Akkusativ)
Person Reflexivpronomen Beispiel Tercüme
ich mich Ich freue mich. Mutluyum.
du dich Du freust dich. Sen mutlusun.
er/sie/es sich Er freut sich. O mutlu.
wir uns Wir freuen uns. Biz mutluyuz.
ihr euch Ihr freut euch. Siz mutlusunuz.
sie/Sie sich Sie freuen sich. Onlar mutlu.

İstisnalar ve özel durumlar

(Dativ) ve (Akkusativ) halindeki dönüşlü fiiller

Bazı dönüşlü fiiller ismin -e halinde (Dativ) veya ismin -i halinde (Akkusativ) kullanılabilir, örneğin sich waschen/kämmen/rasieren - yıkanmak / taranmak / tıraş olmak.

 • Tercüme
 • Ellerimi yıkıyorum (kelimenin tam anlamıyla: kendimi).
 • Tercüme
 • Kendimi yıkıyorum
 • Tercüme
 • Uçabileceğimi hayal ediyorum.
 • Açıklama
 • sich (etwas) +Dativ vor|stellen - bir şey hayal etmek
 • Tercüme
 • Önce kendimi tanıtmalı mıyım?
 • Açıklama
 • sich vor|stellen - kendini tanıtmak