Tarih

Daten

Tarih yazma biçimleri

Öğelerin sırası

Biçimi ne olursa olsun, tarih her zaman şu sırayla yazılır: gün, ay, yıl.

 • Tercüme
 • 7 Mayıs 2020
Gün adların yazımı

Gün bir sayı ve ardından bir nokta ile yazılır.

 • Tercüme
 • 5 Mayıs
 • Tercüme
 • 5 Mayıs, Perşembe
 • Açıklama
 • İsteğe bağlı olarak haftanın gününün adı tarihten önce eklenebilir.
Ay adların yazımı

Ay genellikle ayın adı olarak veya sayı ve ardından nokta olarak yazılır.

 • Tercüme
 • 3 Mayıs 2019
 • Açıklama
 • Tarih yazarken, haftanın gününün önüne sıfır koymak yanlıştır (ör. 05. Mai 2019 yanlıştır!)
 • Tercüme
 • 3 Mayıs 2019
 • Tercüme
 • 3 Mayıs 2019
Yıl adların yazımı

Yıllar her zaman bir sayı olarak yazılır.

 • Tercüme
 • 2020 (iki bin yirmi)

Kullanım

Ayın günleri
Belirli artikel olmadan ayın günü

En sık görülen varyanttır. Ayın günü her zaman eril. Der artikeli hallere göre çekilir ve günü tanımlayan rakam bir sıfat gibi çekilir.

 • Tercüme
 • Yarın 1. Şubat.
 • Açıklama
 • der + erst + Nominativ (-e) 👉 der erste
 • Tercüme
 • 14 Haziran'dan itibaren tatildeyim.
 • Açıklama
 • ab + der + vierzehnt + Dativ (-en) 👉 ab dem vierzehnten
 • Tercüme
 • 8 Aralık'ta şirketten ayrılıyorum.
 • Açıklama
 • an + der + acht + Dativ (-en) 👉 am achten
 • Tercüme
 • 3 Ağustos'tan 10 Ağustos'a kadar Italya'dayım.
 • Açıklama
 • von + dritt + Dativ (-en) + bis zu + zehnt + Dativ (-en) 👉 vom dritten bis zum zehnten
 • bis zum kullanmak yerine bis (Akkusativ) kullanabilirsin. Bu durumda genellikle artikel atlanır: bis + zehnt + Akkusativ (-en) 👉 bis zehnten (bis den zehnten).
 • Tercüme
 • 1 Aralık'ı bekliyorum.
 • Açıklama
 • auf + der + erst + Akkusativ (-en) 👉 auf den ersten
 • Tercüme
 • 1 Aralık'ın bir kısmı hayır işleri için kullanıyorum.
 • Açıklama
 • der erst + Genitiv (-en) + Noun + (-s) 👉 des ersten Dezembers
Belirsiz artikel olmadan ayın günü

Çok nadir, ancak sayı belirsiz artikeli ein kullanarak ayın gününü tanımlayabilir. Artikel hale göre çekilir ve sayı, belirsiz artikelli sıfat gibi çekilir.

 • Tercüme
 • 4 Ocak olacak. (Bu yıl 4 Ocak'ta olmayabilir, ama kesin 4 Ocak'ta olacak, örneğin iki veya üç yıl sonra.)
 • Açıklama
 • ein + viert + Nominativ 👉 ein vierter (Ayın günleri her zaman der artikeli ile kullanılır, dolayısıyla + sonunda -er bulunur.)
Artikelsiz ayın günü

Bazen ayın gününü ifade eden artiklesiz bir sayıya rastlayabilirsin. Bu durumda sayı belirsiz artikelli sıfat gibi çekilir.

 • Tercüme
 • 11 Nisan: Annemin doğum günü
 • Açıklama
 • elft + Nominativ 👉 elfter (Ayın günleri her zaman der artikel ile kullanılır, dolayısıyla sonunda -er bulunur.)
Ayın günlerinin listesi

Tablo, temel formda ayın günlerini gösterir. Gramatik hale ve artikele bağlı olarak uygun bir son ekin eklenmesi gerekir. Örneğin, belirli artikel için şunlar olacaktır: Nominativ 👉 der erste, Genitiv 👉 des ersten, Dativ 👉 dem ersten, Akkusativ 👉 den ersten

# Gün
1 erst
2 zweit
3 dritt
4 viert
5 fünft
6 sechst
7 siebent/siebt
8 acht
9 neunt
10 zehnt
11 elft
12 zwölft
13 dreizehnt
14 vierzehnt
15 fünfzehnt
16 sechzehnt
17 siebzehnt
18 achtzehnt
19 neunzehnt
20 zwanzigst
21 einundzwanzigst
22 zweiundzwanzigst
23 dreiundzwanzigst
24 vierundzwanzigst
25 fünfundzwanzigst
26 sechsundzwanzigst
27 siebenundzwanzigst
28 achtundzwanzigst
29 neunundzwanzigst
30 dreißigst
31 einunddreißigst
Aylar

Aylar her zaman erildir. Çoğu zaman ab, bis, in, seit edatlardan biriyle Dativ halini kullanırlar.

 • Tercüme
 • Nisan'da
 • Tercüme
 • Nisan'dan beri
 • Açıklama
 • ab, gelecekte bir zaman noktasından gelir, örneğin şu anda Ocak ayı ve bir şey Nisan'dan itibaren başlamak üzere
 • Tercüme
 • Nisan'dan beri
 • Açıklama
 • seit geçmişte bir noktadan beri anlamına gelir, örneğin şu anda Eylül ayı ve Nisan ayından beri bir şeyler oluyor.
 • Tercüme
 • Nisan'a kadar
 • Tercüme
 • Mart'tan Nisan'a kadar
 • Tercüme
 • Nisan başından / ortasından / sonundan itibaren
Ayların listesi
# Ay
1 Januar
2 Februar
3 März
4 April
5 Mai
6 Juni
7 Juli
8 August
9 September
10 Oktober
11 November
12 Dezember
Yılları ifade etme

1999'a kadar olan yıllar yüzle ifade edilir ve 2000'dan sonraki yıllar asıl sayı olarak ifade edilir.

2001 yılında

Bir şeyin hangi yılda gerçekleştiğini tanımlamanın iki yolu vardır: yıldan önce im Jahr(e) gelir (ör. im Jahre 2001) veya sadece yılı belirtmesiyle de olur (ör. 2001).

 • Tercüme
 • Avrupa Birliği 1993 yılında kuruldu.
80'lerde

Belirli on yılda, örneğin 20'lerde veya 30'larda bir şey olduğunu söylemek için asıl sayıya -er soneki eklenir. -Er eki asla çekilmez ve halden, cinsiyetten ve sayıdan bağımsız olarak kalır.

 • Tercüme
 • 80'lerde moda trendleri farklıydı.
 • Açıklama
 • Dativ; çoğul biçimde isme -n eki eklenir: die Jahre (yıllar) 👉 in den Jahren
 • Tercüme
 • Büyükbabam bana 60'lardan bahsetmişti.

Ipuçları ve püf noktaları

Tarihi yazmanın farklı çeşitleri

Aşağıdaki örnekler, 25 Ocak 2019 Pazartesi tarihini yazmanın farklı varyantlarını göstermektedir.

den...'a kadar zaman çerçevesini tanımlama
 • Tercüme
 • 25-30 Ocak 2019 tarihleri arasında tatildeyim.
 • Tercüme
 • 25 Ocak 2019 Cuma'dan 30 Ocak 2019 Çarşamba'ya kadar tatildeyim.
 • Açıklama
 • Haftanın bir gününü belirttiğimizde vom kullanmak yerine von kullanmayı tercih edeilir (haftanın günleri eril olsa da)
 • Tercüme
 • 25-30 Ocak 2019 tarihleri arasında tatildeyim.