Basit geçmiş zaman

Präteritum

Präteritum zamanı (Imperfekt olarak da adlandırılır) öncelikle kitaplarda, hikayelerde ve basında yazılı biçimde kullanılır. Aynı zamanda haben, sein yardımcı fiiller ve modal fiillerle (sözlü biçimde kullanılsa bile) kullanılır.

Präteritum zamanındaki cümle örnekleri

 • Tercüme
 • Polis bir şüpheliyi arıyordu.
 • Tercüme
 • Üç kişi yaralandı.
 • Tercüme
 • Amcam ormana gitti.
 • Tercüme
 • Dün sinemadaydım.
 • Tercüme
 • Sabah mide ağrılarım vardı.
 • Tercüme
 • Tatildeyken her gün pizza yemek istiyordum.

Präteritum zamanında cümle yapısı

Düzenli fiiller

Subjekt + Präteritum + ...

Özne (Subjekt) eylemi oluşturan kişi veya şeydir. Düzenli fiiller için Präteritum formu, fiil tabanına -te son eki ve şahısa göre bir sonek eklenerek oluşturulur. Örneğin, wir machen 👉 wir + mach + te + n 👉 wir machten. Birinci ve üçüncü tekil şahıs her zaman aynıdır (yalnızca -te soneki eklenir).

Person Endung machen
ich -te machte 👈 mach + -te
du -test 👈 -te + -st machtest 👈 mach + -test
er/sie/es -te machte 👈 mach + -te
wir -ten 👈 -te + - en (-teen) machten 👈 mach + -ten
ihr -tet 👈 -te + -t machtet 👈 mach + -tet
sie/Sie -ten 👈 -te + -en (-teen) machten 👈 mach + -ten
haben ve sein fiilleri

sein ve haben fiiller için Präteritum formu düzensizdir.

Person haben sein
ich hatte war
du hattest warst
er/sie/es hatte war
wir hatten waren
ihr hattet wart
sie/Sie hatten waren
Karışık fiiller

Karışık fiiller söz konusu olduğunda, fiil kökü değişir ve (düzenli fiillerde olduğu gibi) -te soneki eklenir.

Person Endung bringen denken
ich -te brachte dachte
du -test brachtest dachtest
er/sie/es -te brachte dachte
wir -ten brachten dachten
ihr -tet brachtet dachtet
sie/Sie -ten brachten dachten
Düzensiz fiiller

Düzensiz fiiller için fiil kökü değişir. Değişen fiil kökü, aşağıdaki tabloya göre sonek eklediğimiz temel biçim haline gelir.

Person Endung gehen kommen nehmen
ich - ging kam nahm
du -st gingst kamst nahmst
er/sie/es - ging kam nahm
wir -en gingen kamen nahmen
ihr -t gingt kamt nahmt
sie/Sie -en gingen kamen nahmen

İstisnalar ve özel durumlar

-t, -d, -chn, -ffn, -kn, -tm ile biten fiiller

Kökü -t, -d, -chn, -ffn, -kn, -tm ile biten düzenli fiillerde, Präteritum biçimini oluşturmak için eklenen sonekinden önce -e ünlüsü gelmelidir.

Person arbeiten (-t) enden (-d) zeichnen (-chn) öffnen (-ffn) trocknen (-kn) atmen (-tm)
ich arbeitete endete zeichnete öffnete trocknete atmete
du arbeitetest endetest zeichnetest öffnetest trocknetest atmetest
er/sie/es arbeitete endete zeichnete öffnete trocknete atmete
wir arbeiteten endeten zeichneten öffneten trockneten atmeten
ihr arbeitetet endetet zeichnetet öffnetet trocknetet atmetet
sie/Sie arbeiteten endeten zeichneten öffneten trockneten atmeten

Telaffuz etmesi bile zor olacağından oldukça sezgilidir, ör. atmtest, öffnte, zeichnten

Ayrılabilir fiiller

Ayrılabilir fiiller için, fiil normal olarak çekilir ve ön ek cümlenin sonuna konur.

 • Tercüme
 • Profesör derse devam etti.
 • Açıklama
 • fort|setzen - devam etmek; fiilin öneki olmayan kısmı setzen fiiliyle aynı şekilde çekilir.
 • Tercüme
 • Profesör dersine devam ettiği için öğrenciler daha uzun kalmak zorunda kaldı.
 • Açıklama
 • Yan cümlede, fiil, ön ekinin bulunduğu cümlenin sonuna gider. Bu durumda önek ve fiil birlikte yazılır.

Cümlenin, Präteritum zamanında modal ve anlam fiili varsa, anlam fiili mastar halinde cümlenin sonunda kullanılır.

 • Tercüme
 • Maalesef dün gelemedim.
 • Tercüme
 • Oğlum denize gitmek istedi.