Simple fortid

Präteritum

Tidsformen Präteritum (også kaldet Imperfekt) bruges primært i den skrevne form i bøger, historier og i pressen. Det bruges også sammen med hjælpeverberne haben, sein og modale verber (selvom det bruges i verbal form).

Eksempler på sætninger i Präteritum tid

 • Oversættelse
 • Politiet ledte efter en mistænkt.
 • Oversættelse
 • Tre personer blev såret.
 • Oversættelse
 • Min onkel gik i skoven.
 • Oversættelse
 • Jeg var i biografen i går.
 • Oversættelse
 • Jeg havde mavesmerter om morgenen.
 • Oversættelse
 • Mens jeg var på ferie, ville jeg spise pizza hver dag.

Opbygning af sætninger i Präteritum tid

Regelmæssige verber

Subjekt + Präteritum +...

Subjektet (Subjekt) er den person eller ting, der udfører handlingen. Formen Präteritum for regulære verber skabes ved at tilføje -te suffikset og et suffiks for den korrekte person til udsagnsstammen f.eks. wir machen 👉 wir + mach + te + n 👉 wir machenten. Første og tredje person ental er altid de samme (kun -te suffikset tilføjes).

Person Endung machen
ich -te machte 👈 mach + -te
du -test 👈 -te + -st machtest 👈 mach + -test
er/sie/es -te machte 👈 mach + -te
wir -ten 👈 -te + - en (-teen) machten 👈 mach + -ten
ihr -tet 👈 -te + -t machtet 👈 mach + -tet
sie/Sie -ten 👈 -te + -en (-teen) machten 👈 mach + -ten
Verberne haben og sein

Präteritum-formen for verberne haben og sein er uregelmæssig.

Person haben sein
ich hatte war
du hattest warst
er/sie/es hatte war
wir hatten waren
ihr hattet wart
sie/Sie hatten waren
Blandede verb

I tilfælde af blandede verb, ændres verbstammen, og suffikset -te tilføjes (som med almindelige verb).

Person Endung bringen denken
ich -te brachte dachte
du -test brachtest dachtest
er/sie/es -te brachte dachte
wir -ten brachten dachten
ihr -tet brachtet dachtet
sie/Sie -ten brachten dachten
Uregelmæssige verber

For uregelmæssige verber ændres verbstammen. Den ændrede verbstamme bliver basisform, hvortil vi tilføjer et suffiks i henhold til følgende tabel.

Person Endung gehen kommen nehmen
ich - ging kam nahm
du -st gingst kamst nahmst
er/sie/es - ging kam nahm
wir -en gingen kamen nahmen
ihr -t gingt kamt nahmt
sie/Sie -en gingen kamen nahmen

Undtagelser og særlige tilfælde

Verber, der slutter med -t, -d, -chn, -ffn, -kn, -tm

I tilfælde af almindelige verber, hvis stamme ender med -t, -d, -chn, -ffn, -kn, -tm, tilføjes suffikset for at bygge Präteritum-formen skal indledes med vokalen -e.

Person arbeiten (-t) enden (-d) zeichnen (-chn) öffnen (-ffn) trocknen (-kn) atmen (-tm)
ich arbeitete endete zeichnete öffnete trocknete atmete
du arbeitetest endetest zeichnetest öffnetest trocknetest atmetest
er/sie/es arbeitete endete zeichnete öffnete trocknete atmete
wir arbeiteten endeten zeichneten öffneten trockneten atmeten
ihr arbeitetet endetet zeichnetet öffnetet trocknetet atmetet
sie/Sie arbeiteten endeten zeichneten öffneten trockneten atmeten

Det er ret intuitivt, da det ville være endda svært at udtale f.eks. atmtest, öffnte, zeichnten.

Adskillelige verber

For adskillelige verber konjugerer verbet normalt, og præfikset er i slutningen af sætningen.

 • Oversættelse
 • Professoren fortsatte foredraget.
 • Forklaring
 • fort|setzen - for at fortsætte; delen af ​​verbet uden præfikset er bøjet på samme måde som verbet setzen
 • Oversættelse
 • Studerende måtte blive længere, fordi professoren fortsatte sin forelæsning.
 • Forklaring
 • I en bisætning går verbet til slutningen af ​​sætningen, hvor dets præfiks står. I dette tilfælde skrives præfikset og verbum sammen.
Modale verber

Når sætningen har et modalt verbum i tidsformen Präteritum og et andet verbum, er det andet verbum i slutningen af sætningen i infinitiv form.

 • Oversættelse
 • Desværre kunne jeg ikke komme i går.
 • Oversættelse
 • Min søn ønskede at gå til havet.