Ordliste over grammatiske udtryk

Glossar

Når man lærer tysk, vises der mange sproglige begreber, såsom taledele, kasus, stemninger, typer osv. På denne side finder du en samling af de mest populære af dem.

Liste over grammatiske udtryk og deres definitioner

Emne (Subjekt)

Substantiv; en person eller en ting, der udfører en aktivitet

 • Oversættelse
 • Manden gav kvinden en gave.
 • Forklaring
 • Der Mann er emnet (den person, der gav gaven).
Predikat (Prädikat)

Et verbum; aktivitet, der udføres

 • Oversættelse
 • Manden giver kvinden en gave.
 • Forklaring
 • gibt er predikatet (handlingen udført af motivet).
Infinitiv (Infinitiv)

Verb i sin base, ukonjugerede form

 • Oversættelse
 • Bastian skal cykle.
 • Forklaring
 • fahren er infinitivet.
Pronomen (Pronomen)

Ordklasse, der erstatter et substantiv (som normalt blev nævnt i den foregående sætning).

 • Oversættelse
 • Bernd gav Annett en gave. Hun er meget glad.
 • Forklaring
 • sie er det personlige pronomen (erstatter den tidligere nævnte person Annett)
Objekt (Objekt)

Substantiv (eller et pronomen, der erstatter et substantiv); en person eller en ting, der er påvirket af eller oplever den udførte aktivitet. Det kan bruges i 3 grammatiske tilfælde: Genitiv (Genitivobjekt), Akkusativ (Akkusativobjekt) i Dativ (Dativobjekt).

 • Oversættelse
 • Manden gav kvinden en gave.
 • Forklaring
 • ein Geschenk er det direkte objekt (det objekt, som manden giver kvinden).
 • Oversættelse
 • Manden gav kvinden en gave.
 • Forklaring
 • der Frau er det indirekte objekt (den person, som manden gav gaven).
 • Oversættelse
 • Kirurgen har et godt omdømme.
 • Forklaring
 • eines guten Rufs er genitivobjektet (objektet, som handlingen henviser til; verbet kræver genitiv kasus).
Indirekte objekt (Dativobjekt)

Substantiv (eller et pronomen, der erstatter et substantiv); en person eller en ting, der er påvirket af eller oplever den udførte aktivitet.

 • Oversættelse
 • Manden gav kvinden en gave.
 • Forklaring
 • der Frau er det indirekte objekt (den person, som manden gav gaven).
 • Oversættelse
 • Thomas' kone har fødselsdag i dag. Derfor gav han hende en gave.
 • Forklaring
 • ihr er det indirekte objekt (den person, som manden giver gaven). I dette tilfælde er det indirekte objekt et pronomen.
Direkte objekt (Akkusativobjekt)

Substantiv (eller et pronomen, der erstatter et substantiv); en person eller en ting, der er genstand for den aktivitet, der udføres.

 • Oversættelse
 • Manden gav kvinden en gave.
 • Forklaring
 • ein Geschenk er det direkte objekt (det objekt, som manden giver kvinden).
 • Oversættelse
 • Thomas købte en gave til sin kone. Han giver det til hende i aften.
 • Forklaring
 • es er det direkte objekt (det objekt, som manden giver kvinden). I dette tilfælde er det direkte objekt et pronomen.
Objekt i genitiv kasus (Genitivobjekt)

Substantiv; en person eller en ting i genitivet Genitiv, som er genstand for den aktivitet, der udføres.

 • Oversættelse
 • Kirurgen har et godt omdømme.
 • Forklaring
 • eines guten Rufs er genitivobjektet (objektet, som handlingen henviser til; verbet kræver genitiv kasus).
Verb (Verb)

Beskriver den udførte aktivitet.

 • Oversættelse
 • at spise, at tale, at skrive
Substantiv (Nomen / Substantiv)

Beskriver mennesker, ting, følelser og sanser.

 • Oversættelse
 • et hus, kærlighed, far
Adjektiv (Adjektiv)

Den del af talen, der besvarer spørgsmålet, var für ein (e)? (hvilken slags?); det beskriver et substantiv

 • Oversættelse
 • en dejlig / smuk bil
 • Forklaring
 • schönes er adjektivet (det beskriver bilen).
Adverb (Adverb)

En af de dele af talen, der beskriver verbet. Svar på spørgsmålet wie? (hvordan?).

 • Oversættelse
 • Toget kører hurtigt.
 • Forklaring
 • schnell er adverbet (det beskriver, hvordan toget kører 👉 hurtigt).
Transitive verber (transitive Verben)

Transitive verber er dem, der kan henvise til det akkusative objekt (Akkusativobjekt). De besvarer spørgsmålet Wen/Was? (hvem/hvad?), og de kan bruges til at bygge en sætning med den passive stemme.

 • Oversættelse
 • Jeg spiser en suppe. (Passiv: En suppe spises af mig.)
 • Forklaring
 • Hvad spiser jeg? 👉 en suppe; verbet essen henviser til et objekt i Akkusativ- kasus, en sætning med passiv stemme mulig
 • Transitive verber behøver ikke altid at tage et objekt, f.eks. Ich esse viel. (Passiv: Von mir wird viel gegessen.)
Intransitive verber (intransitive Verben)

Intransitive verber er dem, der ikke kan henvise til objektet i akkusativ kasus Akkusativ og ikke kan danne den passive stemme.

 • Oversættelse
 • Jeg er syg. (Passiv: ikke mulig)
Præcis participium (Partizip I)

Perticipiet Partizip I omdanner et verbum til et adjektiv, der beskriver en igangværende aktivitet, f.eks. et sovende barn (schlafendes Kind). Det er også muligt for Partizip" I at omdanne et verbum til et substantiv, f.eks. studieren 👉 der Studierende (mandlig elev).

Vi opretter Partizip I ved at tilføje suffikset -d til en infinitiv (Infinitiv).

 • Oversættelse
 • Et grædende barn sidder på gaden.
 • Forklaring
 • Verb: weinen (at græde) + suffiks -d 👉 weinend + -es for at redegøre for køn, kasus og tal (das Kind; Nominativ, Singular).
Tidligere participium (Partizip II)

Partizip II bruges normalt til at beskrive noget, der allerede er gjort (tiderne Perfekt og Plusquamperfekt), noget der vil blive gjort i fremtiden (Futur II-tiden) og i passiv stemme (Passiv). I passive sætninger kan participiet Partizip II også referere til nutiden.

Partizip II for almindelige verber oprettes ved at tilføje ge- præfikset og -t suffikset til verbets stamme. Stærke verber beholder normalt -en suffikset. Uregelmæssige verber har simpelthen en vilkårlig form af Partizip II.

 • Oversættelse
 • Jeg har bagt en kage.
Nominativt tilfælde (Nominativ)

En af de fire sager på tysk. Den beskriver basisformen for substantivet. Det bruges normalt enten som emne i sætningen eller efter verbet sein (at være). Det besvarer spørgsmålene Wer / Was? (hvem Hvad?).

 • Oversættelse
 • Wolfgang er en god studerende.
 • Oversættelse
 • Drengen bor i nabolaget.
Genitiv kasus (Genitiv)

En af de fire kasus på tysk. Det bruges oftest til at beskrive ejerskab. Det besvarer spørgsmålet Wessen? (hvis?). Ofte involverer genitiv Genitiv en ændring af substantivet, f.eks. tilføje et suffiks -s/-es.

 • Oversættelse
 • Dette er Julians rygsæk.
 • Oversættelse
 • Han beskyldes for mord.
 • Oversættelse
 • Hun er ikke opmærksom på sin fejltagelse.
Dativ-kasus (Dativ)

En af de fire kasus på tysk. Den besvarer spørgsmålene Wem/Was? (hvem/til hvem/til hvad?). I en sætning med to objekter beskriver den normalt modtageren af ​​den aktivitet, der udføres. Dativkasus Dativ bruges også med visse præpositioner (især når en aktivitet ikke involverer bevægelser eller en tilstandsændring).

 • Oversættelse
 • Jeg giver min kæreste en gave.
 • Forklaring
 • meiner Freundin (til min kæreste) 👉 modtageren af handlingen (den person, som jeg giver nutiden)
 • Oversættelse
 • Fortæl mig sandheden!
Akkusativ kasus (Akkusativ)

En af de fire kasus på tysk. Det besvarer de spørgsmål, som Wen / Was? (hvem / hvad?). I en sætning med to objekter beskriver det normalt objektet for den aktivitet, der udføres. Den akkusativ akkusativ anvendes også med visse præpositioner (navnlig når en aktivitet omfatter bevægelser eller en tilstandsændring).

 • Oversættelse
 • Jeg giver min kæreste en gave.
 • Forklaring
 • ein Geschenk (en gave) 👉 genstand for aktiviteten (hvad jeg giver min kæreste)
 • Oversættelse
 • Jürgen går i skole.
Aktiv stemme (Aktiv)

Med aktiv stemme er emnet den person / ting, der udfører aktiviteten.

 • Oversættelse
 • Forhandleren behandler din ordre.
Passiv stemme (Passiv)

Vi bruger den passive stemme, når motivet (personen, der udfører en aktivitet) er irrelevant, ukendt, eller vi ikke ønsker at nævne det med vilje. Den passive stemme fokuserer på den aktivitet, der udføres (eller på en tilstand) og på den person / ting (objektet), der påvirkes af denne aktivitet.

 • Oversættelse
 • Din ordre er under behandling.
 • Forklaring
 • Det er irrelevant, hvem der udformer handlingen, men det er relevant, hvem genstanden for handlingen er (rækkefølgen), og hvilken handling der udføres (behandles).
Artikel (Artikel)

Artiklen bestemmer et substantivets køn. Der er de 3 køn på tysk: maskulint (Maskulinum), feminint (Femininum) og intetkønt (Neutrum). Bortset fra det kan et substantiv også være flertal. I så fald er den bestemte artikel altid , og der er ingen ubestemt artikel.

Bestemt artikel (bestimmter Artikel)

Den beskriver et specifikt substantiv, f.eks. En ting, person, koncept. Den mest nøjagtige sammenligning med engelsk er: "the" (vs "a").

 • Oversættelse
 • Der er en bog på bordet. Bogen er grøn.
Ubestemt artikel (unbestimmter Artikel)

Beskriver et udefineret substantiv, f.eks. en ting, person, koncept. Den mest nøjagtige sammenligning med engelsk er: "a" (vs "the"). Der er ingen ubestemt artikel for substantiv i flertal.

 • Oversættelse
 • en bog
Direkte tale (direkte Rede)

Direkte tale er et citat fra en anden person (eller personer) uden ændringer.

 • Oversættelse
 • Chefen sagde, at virksomheden klarer sig godt.
Indirekte tale (indirekte Rede)

Indirekte tale citerer en anden persons udsagn, mens der tilføjes en vis usikkerhed om, hvorvidt denne erklæring er sand eller ej (angiveligt er det, men vi er ikke sikre). Den indirekte tale er skabt ved hjælp af den konjunktive stemning I Konjunktiv I.

 • Oversættelse
 • Chefen sagde: "Virksomheden klarer sig godt." 👉 Chefen sagde, at virksomheden klarede sig godt.
 • Forklaring
 • Chefen sagde, at virksomheden klarer sig godt, men du ved virkelig ikke, hvordan virksomheden har det. Måske går det ikke godt, og chefen vil skjule det. Rapporteret tale udtrykker denne usikkerhed om, hvad chefen siger.
Køn (Genus)

Beskriver køn på et substantiv. Der er 3 køn på tysk: maskulint (Maskulinum), feminint (Femininum) og intetkønt (Neutrum).

 • Oversættelse
 • mor (feminin)
 • Oversættelse
 • far (maskulin)
 • Oversættelse
 • barn (neutralt køn)
Ental (Singular)

Et entydigt substantiv.

 • Oversættelse
 • Huset er gammelt.
Flertal (Plural)

Betegner mere end en af en given ting / person. At være ental eller flertal påvirker andre dele af talen i sætningen, blandt andet substantivets artikel og verbens afslutning.

 • Oversættelse
 • Huset er gammelt. 👉 Disse huse er gamle.
Hjælpeverbum (Hilfsverb)

Verb brugt sammen med et andet verbum for at opbygge en sætning i en given tid eller stemning (f.eks. I fortiden eller i den passive stemme).

 • Oversættelse
 • Jeg glemte min nøgle.
 • Forklaring
 • Fortidens Perfekt
 • Oversættelse
 • Din ordre er under behandling.
 • Forklaring
 • Nutidens Präsens , en passiv sætning
Høflig form (Höflichkeitsform)

Formen for at henvende sig til mennesker på en formel måde, f.eks. Hr. Eller fru. Det bruger et personligt pronomen, som er stort, og det kræver, at verbet konjugeres på samme måde som 3. person flertalsform.

 • Oversættelse
 • Kom ind.
Vejledende (Indikativ)

Basen og den enkleste grammatiske form for en sætning; en erklæring om en kendsgerning (i modsætning til spørgsmål, ordrer og antagelser)

 • Oversættelse
 • Jeg skal / køre til Berlin.
Præfiks (Vorsilbe / Präfix)

Præfiks tilføjet til mange dele af talen (især til verb, der kan adskilles).

 • Oversættelse
 • at forlade
 • Oversættelse
 • forvirrende / uklar
Suffiks (Nachsilbe / Suffix)

Suffiks tilføjet til forskellige dele af talen afhængigt af køn, person, tid, klasse osv.

 • Oversættelse
 • barn 👉 børn
 • Oversættelse
 • at gøre / gjorde / gjort
 • Oversættelse
 • hurtig - hurtigere - hurtigst
Personlig afslutning (Personalendung)

Suffiks af et verbum i den rigtige person.

 • Oversættelse
 • Hun skriver en e-mail.
Umlaut

To prikker over et af følgende bogstaver: a, o, u 👉 ä, ö, ü.

 • Oversættelse
 • Mænd
 • Oversættelse
 • ondt / dårligt
 • Oversættelse
 • at åbne