Sıfatlar

Adjektive

Sıfat, isimleri tanımlayan bir sözcük türüdür, örneğin güzel gülümseme, hızlı araba. Was für ein(e)? (ne tür? nasıl?) sorusunu cevaplıyor. Şekli (çekim eki) cinsiyete, hale ve sayıya bağlıdır.

Sıfat kullanma örnekleri

 • Tercüme
 • küçük bir çocuk
 • Tercüme
 • yuvarlak masada
 • Tercüme
 • bir fincan sade kahve
 • Tercüme
 • büyük ormanın içinden
 • Tercüme
 • iyi bir çözüm

Sıfatların yapımı

Sıfatlar isimlerden ve fiillerden türetilebilir (bazen onları diğer sıfatlardan da türetmek mümkündür).

İsimlerden türetilmiş sıfatlar

Sıfatlar, uygun bir ek eklenerek isimlerden türetilir. Bazen ismin sonundan bir veya daha fazla harfin çıkarılması gerekebilir.

Ek İsim 👉 sıfat Tercüme
-lich der Freund 👉 freundlich arkadaş 👉 cana yakın
-los die Arbeit 👉 arbeitslos iş 👉 işsiz
-voll der Sinn 👉 sinnvoll anlam 👉 anlamlı
-sam der Betrieb 👉 betriebsam şirket / işleyiş 👉 meşgul
-haft der Traum 👉 traumhaft rüya 👉 muhteşem
-ig die Geduld 👉 geduldig sabır 👉 sabırlı
-isch der Neid 👉 neidisch kıskançlık 👉 kıskanç
-ern das Gips 👉 gipsern alçı 👉 alçıdan yapılmıştır
-bar die Strafe 👉 strafbar para cezası 👉 cezalandırılabilir
-frei das Fett 👉 fettfrei yağ 👉 yağsız
-reich die Kalorie 👉 kalorienreich kalori 👉 yüksek kalorili
Fiillerden türetilmiş sıfatlar

Sıfatlar, fiilden -en çekim ekini çıkararak ve bir ek ekleyerek fiillerden türetilir. Sıfatlar ayrıca Partizip I and Partizip II sıfat-fiillerden de türetilebilir.

Ek / sıfat-fiil Fiil 👉 sıfat Tercüme
-lich zerbrechen 👉 zerbrechlich kırmak / parçalamak 👉 kırılgan
-bar zahlen 👉 zahlbar ödemek 👉 ücretli
-sam sparen 👉 sparsam ayırmak 👉 tutumlu
Partizip I kochen 👉 kochend pişirmek 👉 pişirilen
Partizip II kochen 👉 gekocht pişirmek 👉 pişmiş
Sıfatlardan türetilmiş sıfatlar

Sıfatlar, uygun bir ön ek eklenerek diğer sıfatlardan türetilir (bu durumda çoğu kez oluşturulan sıfat zıt anlama sahiptir).

Ön ek Sıfat Tercüme
miss- verständlich 👉 missverständlich açık / anlaşılır 👉 belirsiz / kafa karıştırıcı
un- praktisch 👉 unpraktisch pratik 👉 pratik olmayan
in- flexibel 👉 inflexibel esnek 👉 eğilmez
im- moralisch 👉 immoralisch ahlaki 👉 ahlaksız
eng- verwandt 👉 engverwandt ilişkili 👉 yakından ilişkili

-eng, -im, -miss eklerine sahip sıfatlardan türetilen pek çok sıfat yoktur, ancak -un, -in ile çok sayıda sıfat vardır.

Sıfatların derecelendirmesi

Almancada, sıfatları derecelendirmenin tek bir yolu vardır: -er (karşılaştırma) ve -(e)ste (üstünlük) eklerini eklemektir. Bir sıfatın önüne "daha" koyarak derecelendirmek mümkün değildir.

 • normal sıfatlar (yalnızca -er ve -(e)ste son ekleri eklenerek derecelendirilir)
 • Ek olarak, sıfatlar aşağıdaki gruplara ayrılabilir:
 • küçük bir değişikliğe sahip normal sıfatlar (genellikle bu, tek heceli sıfatlar durumunda bir çift noktanın eklenmesidir, örneğin a 👉 ä: kalt 👉 kälter 👉 kälteste veya bir harfi atlamasıdır, örneğin sıfat -er ile bittiğinde: teuer 👉 teurer 👉 teuerste)
Yalın hali Karşılaştırma derecesi Üstünlük derecesi Tercüme
schnell schneller schnellste hızlı 👉 daha hızlı 👉 en hızlı
gut besser beste iyi 👉 daha iyi 👉 en iyi
kalt kälter kälteste soğuk 👉 daha soğuk 👉 en soğuk
Üstünlük derecesi

Cümleye ve sıfatın doğrudan isimden önce gelip gelmediğine bağlı olarak kullandığımız üstün sıfatların farklı biçimleri vardır.

 • am + Adjective (sıfat, atıfta bulunduğu isimden sonra geliyorsa, şu yapı kullanılır: am + sıfat)
 • bestimmter Artikel + Adjektiv + Nomen (sıfat isimden hemen önce geliyorsa, bu yapı kullanılır: belirli artikel + sıfat + isim)
 • bestimmter Artikel + Adjektiv (sıfat, atıfta bulunduğu ismin ardından geliyorsa, bu yapı kullanılır: belirli artikel + sıfat)
 • Tercüme
 • Bu araba en hızlı.
 • Tercüme
 • Bu en hızlı araba.
 • Tercüme
 • Bu araba en hızlı.

Sıfatların uygulaması ve çekimi

Cinsiyet ve sayıya göre sıfatların çekimi
Eril (maskulinum)

gut (iyi) sıfatının eril bir isim için nasıl çekildiğini tabloda görebilirsin.

belirli artikel belirsiz artikel artikel yok
Nominativ der gute Mann ein guter Mann guter Mann
Genitiv des guten Mannes eines guten Mannes guten Mannes
Dativ dem guten Mann einem guten Mann gutem Mann
Akkusativ den guten Mann einen guten Mann guten Mann

İsmin -in halinde (Genitiv) çoğu eril ve nötr tek heceli isimler, yalnızca -s ekini almak yerine -es ekini alır. Bu nedenle des guten Mannes (des guten Manns).

Dişil (Femininum)

gut (iyi) sıfatının dişil bir isim için nasıl çekildiğini tabloda görebilirsin.

belirli artikel belirsiz artikel artikel yok
Nominativ die gute Frau eine gute Frau gute Frau
Genitiv der guten Frau einer guten Frau guter Frau
Dativ der guten Frau einer guten Frau guter Frau
Akkusativ die gute Frau eine gute Frau gute Frau
Nötr (Neutrum)

gut (iyi) sıfatının nötr bir isim için nasıl çekildiğini tabloda görebilirsin.

belirli artikel belirsiz artikel artikel yok
Nominativ das gute Kind ein gutes Kind gutes Kind
Genitiv des guten Kindes eines guten Kindes guten Kindes
Dativ dem guten Kind einem guten Kind gutem Kind
Akkusativ das gute Kind ein gutes Kind gutes Kind

İsmin -in halinde (Genitiv) çoğu eril ve nötr tek heceli isimler, sadece -s ekini almak yerine -es ekini alırlar. Bu nedenle des guten Kindes (des guten Kinds).

Çoğul (Plural)

gut (iyi) sıfatının çoğul bir isim için nasıl çekildiğini tabloda görebilirsin.

belirli artikel artikel yok
Nominativ die guten Freunde gute Freunde
Genitiv der guten Freunde guter Freunde
Dativ den guten Freunden guten Freunden
Akkusativ die guten Freunde gute Freunde

Yönelme durumunda (ismin -e halinde) (Dativ) tüm çoğul isimler her zaman -n ekini alır.

Tüm durumlarda, tekil ve çoğul sıfat çekim ekleri
Sıfat çekim ekleri (belirli artikel ile)

Tablo, gramer durumuna, cinsiyete ve belirli artikel ile sayıya bağlı olarak sıfata hangi ekin eklenmesi gerektiğini gösterir.

eril dişil nötr çoğul
Nominativ -e -e -e -en
Genitiv -en -en -en -en
Dativ -en -en -en -en
Akkusativ -en -e -e -en
Sıfat çekim ekleri (belirsiz artikel ile)

Tablo, gramer durumuna, cinsiyete ve belirsiz artikel ile sayıya bağlı olarak sıfata hangi ekin eklenmesi gerektiğini gösterir.

eril dişil nötr çoğul
Nominativ -er -e -es -e
Genitiv -en -en -en -er
Dativ -en -en -en -en
Akkusativ -en -e -es -en
Sıfat çekim ekleri (artikelsiz)

Tablo, gramer durumuna, cinsiyete ve artikelsiz sayıya bağlı olarak sıfata hangi ekin eklenmesi gerektiğini gösterir.

eril dişil nötr çoğul
Nominativ -er -e -es -e
Genitiv -en -er -en -er
Dativ -em -er -em -en
Akkusativ -en -e -es -en

İstisnalar ve özel durumlar

-e ile biten sıfatlar

-e ile biten sıfatlarda -e ekini ihmal ediyoruz.

 • Tercüme
 • turuncu bir araba
 • Tercüme
 • düz bir çizgi
Düzensiz sıfat hoch

Pozitif derecesinde tek düzensiz sıfat (c harfi ch'den çıkarılmalı).

 • Tercüme
 • uzun bir bina
-el ile biten sıfatlar

-el ile biten sıfatlarda -el ekinden e çıkarıyoruz. Sonra yukarıdaki tablolardan birine göre bir ek ekliyoruz.

 • Tercüme
 • esnek çalışma saatleri
-er ile biten bazı sıfatlar

Bazen bir sıfat -er ile bittiğinde -er ekinden e harfini çıkarıyoruz ve sonra yukarıda belirtilen tablolardan birine göre uygun bir ek ekliyoruz.

 • Tercüme
 • pahalı bir araba
 • Tercüme
 • ekşi bir çorba
 • Açıklama
 • Sauer ayrıca kızgın veya suratsız anlamına da gelebilir

istisnalar

 • Tercüme
 • lezzetli bir burger