Genetiivi

Genitiv

Saksan kielen genetiivi vastaa kysymykseen Wessen? (Kenen?). Sitä käytetään tiettyjen prepositioiden jälkeen (erityisesti wegen ja während jälkeen) ja kuvaamaan omistusta. Joskus myös tietyt verbit vaativat Genitiv-tapauksen.

Esimerkkejä

 • Käännös
 • huonon sään vuoksi
 • Käännös
 • Daniel kadotti lompakkonsa lomallaan.
 • Käännös
 • tämän naisen laukku (tai naisen laukku)
 • Käännös
 • Julian nukke

Rakentaminen

Maskuliiniset ja neutraaliset substantiivit saavat -s-suffiksin (joissakin tapauksissa -es voidaan/pitää lisätä sen sijaan). Sen sijaan feminiinisiin ja monikkomuotoisiin substantiiveihin ei lisätä mitään.

Substantiivin deklinaatio genetiivissä
maskuliininen feminiini neutraali monikko
lopullinen artikkeli des Mannes der Frau des Kindes der Leuten
epämääräinen artikkeli eines Mannes einer Frau eines Kindes Leuten

Yleensä yksitavuisiin maskuliinisiin ja neutriinisiin substantiiveihin yksikössä lisätään -es (ääntämisen helpottamiseksi).

Sovellukset

Genetiivin käyttö tiettyjen prepositioiden kanssa

Substantiivi on aina genetiivissä (Genitiv) seuraavien prepositioiden jälkeen: abseits, abzüglich, angesichts, anhand, anlässlich, anstelle, aufgrund, außerhalb, bezüglich, dank, halber, infolge, innerhalb, laut, mangels, mithilfe, oberhalb, statt, trotz, ungeachtet, unterhalb, unweit, wegen, während, zugunsten, zwecks.

 • Käännös
 • Tässä tilanteessa meillä ei ole muuta vaihtoehtoa.
 • Käännös
 • Tämän lain mukaan jokaisesta autosta on maksettava vero.
Genetiivin käyttö tiettyjen verbien kanssa

Substantiivi on aina genetiivissä seuraavien verbien jälkeen: an|klagen, sich erfreuen, sich schämen. (Näitä on vain noin 40-50, ja niitä käytetään harvoin.)

 • Käännös
 • Mülleriä syytettiin murhasta.
 • Selitys
 • Vaihtoehtoinen ja yleisempi versio, jossa käytetään prepositiota wegen (koska): Herr Müller wurde wegen eines Betrug(e)s angeklagt.
 • Käännös
 • Kirurgilla on hyvä maine.
Genetiivin käyttäminen omistajuuden kuvaamiseen

Yksi genetiivin (Genitiv) tärkeimmistä käyttökohteista on omistuksen kuvaaminen, esim. der Hut des Lehrers (opettajan hattu). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää rakennetta von + Dativ + substantiivi, esim. der Hut von dem Lehrer.

 • Käännös
 • lapsen lelu
 • Selitys
 • Vaihtoehtoisesti: ein Spielzeug von dem Kind
 • Käännös
 • Martinin reppu
 • Selitys
 • Vaihtoehtoisesti: der Rucksack von Martin
 • Käännös
 • Saksan talous
 • Selitys
 • Vaihtoehtoisesti: die Wirtschaft von Deutschland

Poikkeukset ja erityistapaukset

Genitivin käyttäminen kuvaamaan jotakin, joka kuuluu kaupunkiin

Kaupunkien nimet ovat poikkeus, kun on kyse Genitivin käytöstä. Tällöin kaupungin nimeen lisätään useimmiten jälkiliite -er.

 • Käännös
 • Berliinin muuri
 • Käännös
 • Brandenburgin portti
 • Käännös
 • Frankfurtin pankit
 • Selitys
 • Vaihtoehtoisesti: die Banken von Frankfurt
Oikeat nimet, jotka päättyvät s, ß, x, z:iin

Kun erisnimen lopussa on s, ß, x, z, emme voi enää lisätä -s, koska sitä olisi hyvin vaikea lausua. Siinä tapauksessa lisäämme apostrofin (suullisessa muodossa ei ole eroa).

 • Käännös
 • Jensin villapaita
 • Käännös
 • Maxin pöytä
Maskuliiniset ja neutraaliset substantiivit, jotka päättyvät s, ß, x, z:iin

Kun maskuliininen tai neutraali substantiivi päättyy s, ß, x, z, on tarpeen lisätä -es, koska muuten sitä on vaikea lausua.

 • Käännös
 • ympyrän kehä
 • Käännös
 • törmäyksen aikana
 • Käännös
 • liitteen tärkeä kohta
 • Käännös
 • mausteiden tuoksu
Substantiivit, joissa on epäsäännöllinen taivutus

Joillakin substantiiveilla on yksinkertaisesti epäsäännöllinen deklinaatio, ja ne on opeteltava ulkoa.

 • Käännös
 • sydänsairaus
Substantiivit, jotka kuuluvat N-Deklination -ryhmään

Ryhmään N-Deklinaatio kuuluvat substantiivit ovat (lähes aina maskuliinisia) substantiiveja, jotka seuraavissa tapauksissa Genitiv, Akkusativ ja Dativ saavat lisäsuffiksin -n tai -en. (Tarkemmat tiedot luvussa N-Deklinaatio)

 • Käännös
 • (tuon) herran hattu (tai tämän herrasmiehen hattu)
 • Käännös
 • presidentin puku