Transitiiviset ja intransitiiviset verbit

Transitive und intransitive Verben

Transitiiviverbejä ovat ne, jotka voivat viitata akkusatiiviobjektiin (Akkusatiiviobjekti) ja vastata kysymykseen Wen/Was? (kenelle/mitä?). Niitä voidaan käyttää lauseen rakentamiseen passiivin avulla. Toisaalta intransitiiviverbejä ovat ne, jotka eivät voi viitata akkusatiivissa olevaan Akkusativobjekti objektiin eivätkä voi muodostaa passiivia.

Sovellukset

Transitiiviset verbit
 • Käännös
 • Syön keittoa (passiivi: minä syön keittoa)
 • Selitys
 • Mitä minä syön? 👉 keittoa; verbi essen viittaa objektiin Akkusatiivissa, lause passiivissa mahdollinen
 • Transitiivisten verbien ei aina tarvitse ottaa objektia, esim. Ich esse viel. (Passiv: Von mir wird viel gegessen.)
 • Käännös
 • Tobias siivosi asuntonsa. (Passiivi: Tobias siivosi asuntonsa.)
Intransitiiviverbit
 • Käännös
 • Olen sairas. (Passiivi: ei mahdollista)
 • Käännös
 • Olen menossa/ajamassa Berliiniin. (Passiivilause ei ole mahdollinen)

Poikkeukset ja erityistapaukset

Verbit, jotka voivat olla sekä transitiivisia että intransitiivisia

Jotkin verbit voivat merkityksestä riippuen olla transitiivisia tai intransitiivisia. Useimmiten kun verbi ottaa objektin, se on transitiivinen. Jos objektia ei ole, verbi on yleensä intransitiivinen.

 • Käännös
 • Isäni on menossa/ajamassa Berliiniin.
 • Selitys
 • fahren merkityksessä "ajaa" (liikkuminen, johon liittyy paikan vaihtaminen); intransitiiviverbi (subjekti 👉 mein Vater, ei objektia); passiivimuotoista lausetta ei voi rakentaa
 • Käännös
 • Isäni vie minut Berliiniin.
 • Selitys
 • fahren merkityksessä antaa jollakin kyydin; transitiiviverbi (subjekti 👉 mein Vater, objekti 👉 mich); voidaan rakentaa passiivimuotoinen lause (Ich werde von meinem Vater nach Berlin gefahren.)
 • Käännös
 • Ripustin kuvan seinälle.
 • Selitys
 • hängen (hängte gehängt) merkityksessä "roikkua" (liike); transitiiviverbi (subjekti 👉 ich, objekti 👉 ein Bild) ja säännöllinen konjugaatio; passiivin äänne voidaan rakentaa (Ein Bild ist von mir an die Wand gehängt.)
 • Käännös
 • Seinällä roikkui kuva/maalaus.
 • Selitys
 • hängen (hing gehangen) merkityksessä "roikkua / olla roikkumassa" (liikkumaton, jo roikkumassa); intransitiivinen verbi (subjekti 👉 ein Bild, ei objektia) ja epäsäännöllinen konjugaatio; passiivissa olevaa lausetta ei voi rakentaa