Breuken

Bruchzahlen

Voorbeelden van breuken

 • Vertaling
 • voor de helft
 • Vertaling
 • een vierde (of een kwart)
 • Vertaling
 • zeven achtsten
 • Vertaling
 • een honderdste
 • Vertaling
 • een duizendste

Constructie van de breuken

Breuken bestaan uit een teller (der Zähler), een breukstreep (der Bruchstrich) en een noemer (der Nenner). We maken breuken door een hoofdtelwoord (bv. ein, zwei, fünf) in de teller en een rangtelwoord (bv. dritt, fünft) met het achtervoegsel -el in de noemer. Alle breuken behalve het getal één (eins) in de teller en de helft (halb) zijn niet verbogen.

breuk als zelfstandig naamwoord

Als we een breuk als zelfstandig naamwoord gebruiken, schrijven we deze met een hoofdletter.

 • Vertaling
 • Ik snij tomaten altijd in vieren.
 • Uitleg
 • Viertel wordt in dit voorbeeld gebruikt als zelfstandig naamwoord "een kwart".
Gewicht of maat beschrijven:

Bij het beschrijven van het gewicht of de afmetingen schrijven we cijfers in kleine letters.

 • Vertaling
 • een kwart liter water
De cijfers eins en halb

Het cijfer eins in de teller wordt verbogen als een onbepaald lidwoord (altijd enkelvoud) en het cijfer halb wordt verbogen als een bijvoeglijk naamwoord.

 • Vertaling
 • een half stuk Serranoham
 • Vertaling
 • Ik goot een kwart van de inhoud van het blik in de pot.

Uitzonderingen en speciale gevallen

Het zelfstandig naamwoord afgeleid van het cijfer halb (half) is die Hälfte (een half).
 • Vertaling
 • Ik at de helft van de taart. 👉 Ik heb de helft van de taart opgegeten.
Cijfers met behulp van de ein halb (half)

Als het cijfer ein halb wordt voorafgegaan door een geheel getal, schrijven we alles als één woord.

 • Vertaling
 • Anderhalf
 • Vertaling
 • Twaalf en een half.
Fragment van een zelfstandig naamwoord

Wanneer een breuk wordt gecombineerd met een zelfstandig naamwoord om de betekenis van een fragment van het zelfstandig naamwoord te verkrijgen, dan gebruikt het nieuw gecreëerde woord alleen de noemer en het zelfstandig naamwoord.

 • Vertaling
 • een schoen (een soort nette schoenen met hoogte tot de enkel [denk aan brogue]; in sommige talen letterlijk: een halve schoen)
 • Vertaling
 • Een achtste finale
 • Vertaling
 • kwart (15 minuten)
 • Vertaling
 • Rust