Zelfstandige naamwoorden

Nomen

Zelfstandige naamwoorden in het Duits worden altijd met een hoofdletter geschreven. Ze kunnen een van de drie geslachten hebben: mannelijk (Maskerulinum), vrouwelijk (Femininum) of onzijdig (Neutrum). Er zijn ook zelfstandige naamwoorden die alleen in meervoud voorkomen, bijvoorbeeld die Eltern (ouders). Afgezien daarvan worden zelfstandige naamwoorden verbogen voor geval waar het Duits vier naamvallen heeft: nominatief (Nominativ), genitief (Genitiv), datief (Dativ) en accusatief (Akkusativ).

Constructie en toepassingen van zelfstandige naamwoorden

We schrijven zelfstandige naamwoorden altijd met hoofdletters
 • Vertaling
 • auto
 • Vertaling
 • vrouw
 • Vertaling
 • weer
 • Vertaling
 • boeken
Het geslacht van het zelfstandig naamwoord

Het artikel definieert het geslacht. Het lidwoord kan bepaald zijn (der Mann 👉 de man), onbepaald (ein Mann 👉 een man) of het kan het nullidwoord zijn (Männer 👉 mannen).

 • Vertaling
 • de vrouw / een vrouw
 • Vertaling
 • de man / een man
 • Vertaling
 • het kind / een kind
 • Vertaling
 • het meisje / een meisje
 • Uitleg
 • (!) Pas op, het grammaticale geslacht komt semantisch niet altijd overeen met het geslacht.
Zelfstandige naamwoorden zonder enkelvoud

Er zijn ook zelfstandige naamwoorden in het Duits die alleen de meervoudsvorm hebben. In dat geval is het bepaald lidwoord die, en is er geen onbepaald lidwoord.

 • Vertaling
 • de ouders / ouders
 • Vertaling
 • de vakantie / vakantie
Verbuiging van het zelfstandig naamwoord voor case

Zelfstandige naamwoorden worden verbogen voor de naamval (meestal wordt alleen het lidwoord verbogen, maar soms ook het zelfstandig naamwoord).

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ der Mann/ein Mann die Frau/eine Frau das Kind/ein Kind die Eltern/Eltern
Genitiv des Mannes/eines Mannes der Frau/einer Frau des Kindes/eines Kindes der Eltern/Eltern
Dativ dem Mann/einem Mann der Frau/einer Frau dem Kind/einem Kind den Eltern/Eltern
Akkusativ den Mann/einen Mann die Frau/eine Frau das Kind/ein Kind die Eltern/Eltern
Meervoud
Meervoud wordt meestal gemaakt door aan het zelfstandig naamwoord een van de volgende achtervoegsels toe te voegen: -n/-en, -e, -s, -r/-er
 • Vertaling
 • de school / de scholen
 • Vertaling
 • de vrouw / de vrouwen
 • Vertaling
 • de auto / de auto's
 • Vertaling
 • de belasting / de belastingen
 • Vertaling
 • het kind / de kinderen
Soms wordt er geen achtervoegsel toegevoegd
 • Vertaling
 • het meisje / de meisjes
Vaak moet een (Umlaut) worden toegevoegd aan meervoudige monosyllabische zelfstandige naamwoorden
 • Vertaling
 • het boek / de boeken
 • Vertaling
 • de man / de mannen

Uitzonderingen

 • Vertaling
 • de bus / de bussen
Nominalisatie

Nominalisatie is het maken van zelfstandige naamwoorden uit werkwoorden. Voor elk werkwoord kan een bijbehorend zelfstandig naamwoord worden gemaakt, dat de betekenis heeft "doen wat het werkwoord specificeert" bv. bauen (bouwen) 👉 das Bauen (bouwen), lesen (lezen) 👉 das Lesen (lezen). Dan is het zelfstandig naamwoord gewoon een infinitief die altijd het lidwoord das heeft.

 • Vertaling
 • Ik heb stilte nodig tijdens het lezen.
 • Vertaling
 • Anderen helpen maakt ons gelukkiger.
 • Vertaling
 • Bedankt voor het brengen. (of voor het brengen van iets)

Uitzonderingen en speciale gevallen

De basis van het zelfstandig naamwoord verandert

Soms moet er iets uit de stam van het zelfstandig naamwoord worden verwijderd voordat het meervoud kan worden opgebouwd. Het komt ook voor dat het meervoud gewoon onregelmatig is.

 • Vertaling
 • a onderwerpen 👉 onderwerpen
 • Uitleg
 • De letter a moet uit Thema worden verwijderd voordat het achtervoegsel -en wordt toegevoegd.
 • Vertaling
 • museum 👉 musea