Liczebniki porządkowe

Ordinalzahlen

Liczebniki porządkowe wykorzystuje się do określania kolejności, dat (w szczególności dni miesiąca) oraz w wyliczeniach. Odmieniają się one tak samo jak przymiotniki, czyli przez przypadki, rodzaje i liczby.

Budowa liczebników porządkowych

Liczebniki porządkowe tworzymy poprzez dodanie do liczbnika głównego końcówki -te (dla liczebników mniejszych niż 20) lub -ste (dla liczebników od 20 w górę). Niektóre liczebniki mają nieregularną budowę np. eins 👉 erste (einste). W liczebnikach od 10 w górę odmianie podlega tylko ostatnia część liczebnika np. 13, drei + zehn 👉 dreizehnte (drittzehnte / drittzehn).

Liczebniki porządkowe piszemy małą literą
 • Tłumaczenie
 • pierwsza klasa
 • Tłumaczenie
 • piąty maja
Liczebnik w roli rzeczownika

W przypadku, gdy liczebnik porządkowy pełni rolę rzeczownika, wówczas piszemy go wielką literą.

 • Tłumaczenie
 • On jako pierwszy ukończył zadanie.
Tabela z przykładowymi liczebnikami porządkowymi
# Liczebnik
1 erste
2 zweite
3 dritte
4 vierte
5 fünfte
6 sechste
7 siebte
8 achte
9 neunte
10 zehnte
11 elfte
12 zwölfte
13 dreizehnte
14 vierzehnte
15 fünfzehnte
16 sechzehnte
17 siebzehnte
18 achtzehnte
19 neunzehnte
20 zwanzigste
21 einundzwanzigste
22 zweiundzwanzigste
30 dreißigste
40 vierzigste
50 fünfzigste
60 sechzigste
70 siebzigste
80 achtzigste
90 neunzigste
100 (ein)hundertste
101 (ein)hundert(und)erste
201 zweihundert(und)erste
500 fünfhunderste
1000 (ein)tausendste
1001 (ein)tausend(und)erste
2000 zweitausendste
1 000 000 millionste
2 000 000 zweimillionste
1 000 000 000 milliardste
1 000 000 000 000 billionste

Zastosowania

Określanie kolejności
 • Tłumaczenie
 • Dzisiaj jest mój pierwszy dzień w pracy.
 • Tłumaczenie
 • Drugi od końca (lub przedostatni) odcinek był najlepszy.
Określanie daty
 • Tłumaczenie
 • Dwudziestypiąty grudnia jest dniem wolnym od pracy (lub świętem).
Wyliczenia
 • Tłumaczenie
 • Jest się zdrowym poprzez to, że po pierwsze dobrze się odżywia, po drugie regularnie uprawia sport i po trzecie ma się dobre środowisko społeczne.