Υποτακτική II

Konjunktiv II

το Konjunktiv II χρησιμοποιείται κυρίως για την έκφραση επιθυμιών και υποθέσεων. Εκτός από αυτό έχει επίσης τις ακόλουθες περιπτώσεις χρήσης:

 • Έκφραση μη ρεαλιστικών επιθυμιών (π.χ. κάτι έχει ήδη συμβεί και δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά θα θέλαμε να ήταν διαφορετικά)
 • Εκφράζοντας δυνητικά εφικτές επιθυμίες (π.χ. θα θέλαμε να έχουμε ένα εξοχικό σπίτι δίπλα στη θάλασσα)
 • Δημιουργία προτάσεων υπό όρους (αν / αν ... τότε ...)
 • Διατύπωση ευγενικών αιτημάτων
 • Οικοδόμηση προτάσεων σε έμμεσο λόγο (π.χ. κάποιος είπε ότι [δήθεν] ...) όταν ο τύπος της υποτακτικής διάθεσης I Κονjunktiv I συγκρούεται με τον τύπο της ενδεικτικής διάθεσης (Indikativ).

Παραδείγματα προτάσεων που χρησιμοποιούν Konjunktiv II

 • Μετάφραση
 • Μακάρι ο καιρός να ήταν καλύτερος. (αλλά αυτή τη στιγμή είναι κακός)
 • Εξήγηση
 • Εκφράζοντας μια επιθυμία χρησιμοποιώντας το Konjunktiv II
 • Μετάφραση
 • Αν ο καιρός ήταν καλύτερος, θα πήγαινα στο πάρκο. (αλλά αυτή τη στιγμή ο καιρός είναι κακός και μένω στο σπίτι)
 • Εξήγηση
 • Προτάσεις υπό όρους με χρήση του Konjunktiv II
 • Μετάφραση
 • Τραπεζίτες: "Κερδίζουμε πολλά χρήματα." 👉 Οι τραπεζίτες είπαν ότι (υποτίθεται ότι) κερδίζουν πολλά χρήματα.
 • Εξήγηση
 • Χρήση του έμμεσου λόγου όταν πρόκειται για την υποτακτική διάθεση II Konjunktiv II. Ο τύπος του ρήματος verdienen στην Konjunktiv I (sie verdienten) συγκρούεται με τον τύπο του αορίστου χρόνου Präteritum (sie verdienten). Συνεπώς, για να αποφευχθεί η ασάφεια πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο τύπος του Konjunktiv II.
 • Μετάφραση
 • Θα μπορούσατε, παρακαλώ, να σηκώσετε το στυλό (από το πάτωμα)
 • Εξήγηση
 • Ευγενικά αιτήματα με το Konjunktiv II

Κατασκευή και εφαρμογές

Χρησιμοποιώντας το Konjunktiv II για να περιγράψει το παρόν

Μορφή I 👉 würde + Infinitv

Μορφή II 👉 Präteritum + (Umlaut) + -e + Personalendung

Στον ενεστώτα χρόνο, χρησιμοποιούμε μία από τις δύο μορφές: würde + Infinitiv (απαρέμφατο), π.χ. du würdest gehen ή το στέλεχος του ρήματος στον χρόνο Präteritum + -e + την κατάληξη (Personalendung) για το κατάλληλο πρόσωπο. Π.χ. για το ρήμα gehen (ging - gegangen) θα ήταν (du + ging + -e + -st 👉 du gingest).

Στην πράξη χρησιμοποιείται σχεδόν πάντα η πρώτη μορφή (würde + Infinitv). Οι εξαιρέσεις είναι τα haben, sein, werden, τα modal verbs και μερικά άλλα ακανόνιστα ρήματα (συμπεριλαμβανομένων των brauchen, denken, finden, geben, gehen, kommen, tun, wissen). Ο λόγος είναι η σύγκρουση της δεύτερης μορφής του Κονjunktiv I και της μορφής Präteritum, π.χ. ich mach (έκανα) και ich mach (θα έκανα), επομένως τότε χρησιμοποιείται ο τύπος würde machen.

 • Μετάφραση
 • Αν δεν έβρεχε, θα πήγαινα στο πάρκο.
 • Εξήγηση
 • Λόγω του γεγονότος ότι ο δεύτερος τύπος του Kojnunktiv II για το ρήμα regnen 👉 regnete συγκρούεται με τον τύπο του στον χρόνο Präteritum (regnen - regnete - geregnet), συνιστάται η χρήση του τύπου würde + Infinitiv (würde regnen).
 • Μετάφραση
 • Θα ήθελα να έχω ένα σπορ αυτοκίνητο.
 • Εξήγηση
 • Για το ρήμα haben ο προτιμώμενος τύπος είναι ο τύπος χωρίς würde, δηλαδή Präteritum + ένα επίθημα για το σωστό πρόσωπο.
Χρήση του Konjunktiv II για την περιγραφή του παρελθόντος

hätten/wären + Paritizip II

Για την περιγραφή του παρελθόντος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένας τύπος: hätten/wären + Paritizip II.

 • Μετάφραση
 • Αν είχα δει την πρόγνωση του καιρού, θα είχα μείνει στο σπίτι. (αλλά πήγα στο πάρκο και βρέθηκα)
 • Εξήγηση
 • Το πρώτο μέρος της πρότασης αναφέρεται στο παρελθόν (Λυπάμαι που δεν είχα δει την πρόγνωση του καιρού) και το δεύτερο μέρος αναφέρεται επίσης στο παρελθόν (Λυπάμαι που δεν είχα μείνει στο σπίτι).
 • Μετάφραση
 • Αν μάθαινα επιμελώς γερμανικά στο σχολείο, θα μπορούσα τώρα να εργάζομαι σε μια γερμανική εταιρεία.
 • Εξήγηση
 • Το πρώτο μέρος της πρότασης αναφέρεται στο παρελθόν (λυπάμαι που δεν είχα μάθει γερμανικά πιο καλά) και το δεύτερο μέρος αναφέρεται στο παρόν/μέλλον.

Συζυγία του ρήματος κάνω (κάνω) και γαίνω (πηγαίνω) για τα πρόσωπα σε υποτακτική διάθεση Κονινήσεις II

Person machen gehen
ich hätte gemacht wäre gegangen
du hättest gemacht wärest gegangen
er/sie/es hätte gemacht wäre gegangen
wir hätten gemacht wären gegangen
ihr hättet gemacht wärt (wäret) gegangen
sie/Sie hätten gemacht wären gegangen

Εξαιρέσεις και ειδικές περιπτώσεις

Ρήματα που χρησιμοποιούν τον τύπο Präteritum
Τα ρήματα haben, sein και werden
Person haben sein werden
ich hätte wäre würde
du hättest wärest würdest
er/sie/es hätte wäre würde
wir hätten wären würden
ihr hättet wärt (wäret) würdet
sie/Sie hätten wären würden

Όλα τα ρήματα εκτός από τα sollen και wollen λαμβάνουν ένα (Umlaut).

Person wollen müssen mögen dürfen sollen können
ich wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
du wolltest müsstest möchtest dürftest solltest könntest
er/sie/es wollte müsste möchte dürfte sollte könnte
wir wollten müssten möchten dürften sollten könnten
ihr wolltet müsstet möchtet dürftet solltet könntet
sie/Sie wollten müssten möchten dürften sollten könnten
Άλλα ρήματα που χρησιμοποιούν τον τύπο Präteritum
Person brauchen denken finden geben gehen helfen kommen stehen tun wissen
ich bräuchte dächte fände gäbe ginge hülfe käme stünde/stände täte wüsste
du bräuchtest dächtest fändest gäbest gingest hülfest kämest stündest/ständest tätest wüsstest
er/sie/es bräuchte dächte fände gäbe ginge hülfe käme stünde/stände täte wüsste
wir bräuchten dächten fänden gäben gingen hülfen kämen stünden/ständen täten wüssten
ihr bräuchtet dächtet fändet gäbet ginget hülfet kämet stündet/ständet tätet wüsstet
sie/Sie bräuchten dächten fänden gäben gingen hülfen kämen stünden/ständen täten wüssten