Συμμετοχές

Partizip I und Partizip II

Υπάρχουν δύο μετοχές στα γερμανικά: Partizip I (μετοχή ενεστώτα) και Partizip II (μετοχή αορίστου).

το Partizip I μετατρέπει ένα ρήμα σε επίθετο που περιγράφει μια συνεχιζόμενη διαδικασία, π.χ. ένα μωρό που κοιμάται (schlafendes Kind). Είναι επίσης πιθανό το Partizip I να μετατρέπει ένα ρήμα σε ουσιαστικό, όπως studieren 👉 der Studierende (φοιτητής, φοιτητής).

το Partizip II, από την άλλη πλευρά, περιγράφει συνήθως μια τελειωμένη δραστηριότητα (οι χρόνοι Perfekt και Plusquamperfekt) ή κάτι που θα γίνει στο μέλλον (ο χρόνος Futur II). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε προτάσεις με παθητική φωνή (Passiv). Στις παθητικές προτάσεις, ο Παρσότητα II μπορεί επίσης να περιγράφει το παρόν.

Κατασκευή και εφαρμογές

Partizip I
Κατασκευή του Partizip I

Infinitiv + -d

το Παραθετικό Ι δημιουργείται με την προσθήκη της κατάληξης -d στο απαρέμφατο (Infinitiv)

 • Μετάφραση
 • Ένα παιδί που κλαίει κάθεται στο δρόμο.
 • Εξήγηση
 • Ρήμα: weinen (κλαίω) + κατάληξη -d 👉 weinend + -es για να ληφθεί υπόψη το γένος, η πτώση και ο αριθμός (das Kind; Ονομαστική, Ενικός αριθμός).
 • Μετάφραση
 • Ένα άτομο που μιλάει γερμανικά
 • Εξήγηση
 • Ρήμα: sprechen (μιλάω) + κατάληξη -d 👉 sprechend + κατάληξη -e για να ληφθεί υπόψη το γένος, η πτώση και ο αριθμός (die Person; Ονομαστική, Ενικός αριθμός).
Εφαρμογές του Partizip I

Η μετοχή Partizip I μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επίθετο που περιγράφει ένα ουσιαστικό, ως ουσιαστικό ή ως επίρρημα που περιγράφει ένα ρήμα.

Ως επίθετο που περιγράφει ένα ουσιαστικό
 • Μετάφραση
 • Ένα αυτοκίνητο που οδηγεί στην αριστερή λωρίδα.
Ως ουσιαστικό
 • Μετάφραση
 • Στις μέρες μας, οι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση για την πρώτη θέση εργασίας νωρίς.
Ως επίρρημα που περιγράφει ένα ουσιαστικό
 • Μετάφραση
 • Ο σκύλος παίζει με ένα παιχνίδι ενώ είναι ξαπλωμένος.
Partizip II
Κατασκευή του Partizip II

ge- + Verbstamm + -t

Η μετοχή Partizip II για κανονικά ρήματα κατασκευάζεται με την προσθήκη του προθέματος ge- και του επιθέματος -t στο στέλεχος του ρήματος. Τα ισχυρά ρήματα παίρνουν συνήθως το επίθημα -en αντ' αυτού. Για τα ακανόνιστα ρήματα, η μορφή του Partizip II είναι απλώς αυθαίρετη και πρέπει να απομνημονεύεται.

 • Εξήγηση
 • Ρήμα: κάνω (κάνω), πρόθεμα ge- + στέλεχος ρήματος: mach + επίθημα -t 👉 gemacht
 • Εξήγηση
 • Ρήμα: kochen (μαγειρεύω), πρόθεμα ge- + στέλεχος ρήματος: koch + επίθημα -t 👉 gekocht
 • Εξήγηση
 • Τα ρήματα των οποίων ο κορμός τελειώνει σε -iren δεν λαμβάνουν το ge- (geoperiert). Π.χ. το ρήμα operieren (χειρουργώ / κάνω μια εγχείρηση), στέλεχος ρήματος: operier + κατάληξη -t 👉 operiert
 • Εξήγηση
 • Τα ρήματα των οποίων ο κορμός τελειώνει είτε σε -t είτε σε -d λαμβάνουν την κατάληξη -et. Π.χ. το ρήμα arbeiten (εργάζομαι), πρόθημα ge- + στέλεχος ρήματος: εργάζεται + επίθημα -et 👉 εργάζεται
 • Εξήγηση
 • Τα ρήματα των οποίων ο κορμός τελειώνει είτε σε -t είτε σε -d λαμβάνουν την κατάληξη -et. Π.χ. το ρήμα enden (τελειώνω / τελειώνω), πρόθημα ge- + στέλεχος ρήματος: end + επίθημα -et 👉 geendet
 • Εξήγηση
 • Τα αδιαίρετα ρήματα δεν λαμβάνουν το πρόθεμα ge-. Το ρήμα beeindrucken (κάνω εντύπωση [σε κάποιον]), ρηματικό στέλεχος: beeindruck + το επίθημα -t 👉 beeindruckt
 • Εξήγηση
 • Για τα διαχωρίσιμα ρήματα, το επίθημα ge- τοποθετείται μεταξύ του διαχωρίσιμου προθέματος και του ρήματος. Το ρήμα aus|reichen (αρκεί), το διαχωρίσιμο πρόθεμα aus- + πρόθεμα ge- + στέλεχος του ρήματος: reich + επίθημα -t 👉 ausgereicht
 • Εξήγηση
 • Ένα ισχυρό ρήμα: schlafen (κοιμάμαι), το πρόθεμα ge- + το στέλεχος του ρήματος: schlaf + το επίθημα -en 👉 geschlafen
Εφαρμογές του Partizip II

το Partizip II χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προτάσεων στον ακόλουθο χρόνο: Perfekt, Plusquamperfekt και Futur II. Εκτός από αυτό, μπορεί να λειτουργήσει ως επίρρημα, ουσιαστικό και σε παθητικές προτάσεις.

Στον αόριστο Perfekt
 • Μετάφραση
 • Έμαθα γερμανικά στο σχολείο.
Σε μια πρόταση στον αόριστο Plusquamerfekt
 • Μετάφραση
 • Εργαζόμουν σε αυτή την εταιρεία για 5 χρόνια πριν προαχθώ σε προϊστάμενο τμήματος.
Στον μέλλοντα τέλειο χρόνο Futur II
 • Μετάφραση
 • Μέχρι να φτάσουμε στο σταθμό, το τρένο θα έχει ήδη φύγει.
Ως επίθετο
 • Μετάφραση
 • Αυτό το φρεσκοψημένο κέικ μυρίζει ωραία.
 • Εξήγηση
 • Προσθέτουμε ένα κατάλληλο επίθημα στο ρήμα της μορφής Partizip II (όπως σε ένα επίθετο).
Ως επίρρημα
 • Μετάφραση
 • Εργάζεται με άγχος πριν από το τέλος του τριμήνου.
Σε μια πρόταση με παθητική φωνή
 • Μετάφραση
 • Η παραγγελία σας επεξεργάζεται.