Ανακλαστικά ρήματα

Reflexive Verben

Στα γερμανικά, αντανακλαστικά ρήματα είναι εκείνα με την αντανακλαστική αντωνυμία sich (ο ίδιος), η οποία κλίνεται μαζί με το ρήμα για το πρόσωπο.

Παραδείγματα προτάσεων με ανακλαστικά ρήματα

 • Μετάφραση
 • Συχνά διαφωνούμε μεταξύ μας.
 • Μετάφραση
 • Θα συναντήσω τους φίλους μου στις 10.

Συζυγία και εφαρμογές

Συζυγία των ανακλαστικών ρημάτων για τα πρόσωπα στη δοτική πτώση (Dativ)
Person Reflexivpronomen Beispiel Μετάφραση
ich mir Ich wasche mir die Hände. Πλένω (κυριολεκτικά: πλένω) τα χέρια μου.
du dir Du wäsch(s)t dir die Hände. Πλένετε (κυριολεκτικά: πλένετε) τα χέρια σας.
er/sie/es sich Er wäscht sich die Hände. Πλένει τα χέρια του.
wir uns Wir waschen uns die Hände. Πλένουμε (κυριολεκτικά: οι ίδιοι) τα χέρια μας.
ihr euch Ihr wascht euch die Hände. Πλένετε (κυριολεκτικά: πλένετε) τα χέρια σας.
sie/Sie sich Sie waschen sich die Hände. Πλένουν (οι ίδιοι) τα χέρια τους.

Το umlaut a 👉 ä στο δεύτερο και τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού (du, er/sie/es) είναι αποτέλεσμα της κλίσης του ρήματος waschen. Δεν έχει καμία σχέση με το αναφορικό ρήμα.

Σύγκριση της αντανακλαστικής αντωνυμίας και της προσωπικής αντωνυμίας στη δοτική πτώση (Dativ)

Η ανακλαστική αντωνυμία για σχεδόν κάθε πρόσωπο έχει την ίδια μορφή με την προσωπική αντωνυμία, αλλά στο τρίτο πρόσωπο ενικού (er/sie/es) και στο τρίτο πρόσωπο πληθυντικού (sie/Sie), αυτές οι δύο διαφέρουν. Ο πίνακας και τα παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν ποια είναι η διαφορά.

 • Μετάφραση
 • Χτενίζει (ο ίδιος) τα μαλλιά του. [(!) Τον χτενίζει (τα μαλλιά ενός άλλου αρσενικού) τα μαλλιά.]
 • Εξήγηση
 • Και οι δύο προτάσεις είναι σωστές αλλά έχουν διαφορετικό νόημα. Η πρώτη χρησιμοποιεί αναφορική αντωνυμία και η δεύτερη προσωπική αντωνυμία.
 • Μετάφραση
 • Μπορούν να αγοράσουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο. [(!) Η πρόταση στην παρένθεση είναι λανθασμένη]
 • Εξήγηση
 • Η πρώτη πρόταση είναι σωστή και η δεύτερη λανθασμένη, διότι το ρήμα leisten δεν είναι αντανακλαστικό και έχει διαφορετική σημασία, η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο.
Person Reflexivpronomen Personalpronomen
ich mir mir
du dir dir
er/sie/es sich (!) ihm/ihr/ihm (!)
wir uns uns
ihr euch euch
sie/Sie sich (!) ihnen/Ihnen (!)
Συζυγία του αντανακλαστικού ρήματος για το πρόσωπο στην αιτιατική πτώση (Akkusativ)
Person Reflexivpronomen Beispiel Μετάφραση
ich mich Ich freue mich. Είμαι ευτυχισμένος.
du dich Du freust dich. Εσείς (στον ενικό) είστε ευτυχισμένοι.
er/sie/es sich Er freut sich. Είναι ευτυχισμένος.
wir uns Wir freuen uns. Είμαστε ευτυχισμένοι.
ihr euch Ihr freut euch. Εσείς (στον πληθυντικό) είστε ευτυχισμένοι.
sie/Sie sich Sie freuen sich. Είναι ευτυχισμένοι.

Εξαιρέσεις και ειδικές περιπτώσεις

Ανακλαστικά ρήματα στην (Dativ) και (Akkusativ) πτώση

Ορισμένα αντανακλαστικά ρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δοτική πτώση (Dativ) ή στην αιτιατική πτώση (Akkusativ), π.χ. sich waschen/kämmen/rasieren - πλένω/χτενίζω/ξυρίζομαι (τον εαυτό μου).

 • Μετάφραση
 • Πλένω (κυριολεκτικά: πλένω) τα χέρια μου.
 • Μετάφραση
 • Πλένομαι.
 • Μετάφραση
 • Φαντάζομαι ότι μπορώ να πετάξω.
 • Εξήγηση
 • sich (etwas) +Dativ vor|stellen - να φανταστώ τι συμβαίνει
 • Μετάφραση
 • Να συστηθώ πρώτα
 • Εξήγηση
 • sich vor|stellen - να συστηθώ