Ο απλός αόριστος

Präteritum

Ο χρόνος Präteritum (που ονομάζεται επίσης Imperfekt) χρησιμοποιείται κυρίως στη γραπτή μορφή σε βιβλία, ιστορίες και στον Τύπο. Χρησιμοποιείται επίσης με τα βοηθητικά ρήματα haben, sein και τα ρήματα του τρόπου (ακόμη και αν χρησιμοποιείται σε προφορική μορφή).

Παραδείγματα προτάσεων σε χρόνο Präteritum

 • Μετάφραση
 • Η αστυνομία αναζητούσε έναν ύποπτο.
 • Μετάφραση
 • Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.
 • Μετάφραση
 • Ο θείος μου πήγε στο δάσος.
 • Μετάφραση
 • Ήμουν χθες στον κινηματογράφο.
 • Μετάφραση
 • Είχα πόνους στο στομάχι το πρωί.
 • Μετάφραση
 • Ενώ ήμουν σε διακοπές, ήθελα να τρώω πίτσα κάθε μέρα.

Δημιουργία προτάσεων στον χρόνο Präteritum

Κανονικά ρήματα

Subjekt + Präteritum + ...

Το υποκείμενο (Subjekt) είναι το πρόσωπο ή το πράγμα που εκτελεί την ενέργεια. Ο τύπος Präteritum για τα κανονικά ρήματα δημιουργείται με την προσθήκη του επιθήματος -te και ενός επιθήματος για το σωστό πρόσωπο στο στέλεχος του ρήματος π.χ. wir machen 👉 wir + mach + te + n 👉 wir machten. Το πρώτο και το τρίτο πρόσωπο ενικού είναι πάντα τα ίδια (μόνο το επίθημα -te προστίθεται).

Person Endung machen
ich -te machte 👈 mach + -te
du -test 👈 -te + -st machtest 👈 mach + -test
er/sie/es -te machte 👈 mach + -te
wir -ten 👈 -te + - en (-teen) machten 👈 mach + -ten
ihr -tet 👈 -te + -t machtet 👈 mach + -tet
sie/Sie -ten 👈 -te + -en (-teen) machten 👈 mach + -ten
Τα ρήματα haben και sein

Ο τύπος Präteritum για τα ρήματα haben και sein είναι ακανόνιστος.

Person haben sein
ich hatte war
du hattest warst
er/sie/es hatte war
wir hatten waren
ihr hattet wart
sie/Sie hatten waren
Μικτά ρήματα

Στην περίπτωση των μικτών ρημάτων, το στέλεχος του ρήματος αλλάζει και προστίθεται η κατάληξη -te (όπως και στα κανονικά ρήματα).

Person Endung bringen denken
ich -te brachte dachte
du -test brachtest dachtest
er/sie/es -te brachte dachte
wir -ten brachten dachten
ihr -tet brachtet dachtet
sie/Sie -ten brachten dachten
Αντικανονικά ρήματα

Για τα ακανόνιστα ρήματα, το στέλεχος του ρήματος αλλάζει. Το αλλαγμένο στέλεχος του ρήματος γίνεται η βασική μορφή, στην οποία προσθέτουμε ένα επίθημα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

Person Endung gehen kommen nehmen
ich - ging kam nahm
du -st gingst kamst nahmst
er/sie/es - ging kam nahm
wir -en gingen kamen nahmen
ihr -t gingt kamt nahmt
sie/Sie -en gingen kamen nahmen

Εξαιρέσεις και ειδικές περιπτώσεις

Ρήματα που τελειώνουν με -t, -d, -chn, -ffn, -kn, -tm

Στην περίπτωση των κανονικών ρημάτων των οποίων το στέλεχος τελειώνει σε -t, -d, -chn, -ffn, -kn, -tm, το επίθημα που προστίθεται για τη δημιουργία της μορφής Präteritum πρέπει να προηγείται του φωνήεντος -e.

Person arbeiten (-t) enden (-d) zeichnen (-chn) öffnen (-ffn) trocknen (-kn) atmen (-tm)
ich arbeitete endete zeichnete öffnete trocknete atmete
du arbeitetest endetest zeichnetest öffnetest trocknetest atmetest
er/sie/es arbeitete endete zeichnete öffnete trocknete atmete
wir arbeiteten endeten zeichneten öffneten trockneten atmeten
ihr arbeitetet endetet zeichnetet öffnetet trocknetet atmetet
sie/Sie arbeiteten endeten zeichneten öffneten trockneten atmeten

Είναι αρκετά διαισθητικό, καθώς θα ήταν ακόμη και δύσκολο να προφερθεί π.χ. atmtest, öffnte, zeichnten.

Διαχωρίσιμα ρήματα

Για τα διαχωρίσιμα ρήματα, το ρήμα κλίνεται κανονικά και το πρόθεμα βρίσκεται στο τέλος της πρότασης.

 • Μετάφραση
 • Ο καθηγητής συνέχισε τη διάλεξη.
 • Εξήγηση
 • fort|setzen - συνεχίζω- το μέρος του ρήματος χωρίς το πρόθεμα κλίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως το ρήμα setzen
 • Μετάφραση
 • Οι φοιτητές έπρεπε να μείνουν περισσότερο επειδή ο καθηγητής συνέχισε τη διάλεξή του.
 • Εξήγηση
 • Σε μια δευτερεύουσα πρόταση, το ρήμα πηγαίνει στο τέλος της πρότασης όπου βρίσκεται το πρόθεμά του. Στην περίπτωση αυτή, το πρόθεμα και το ρήμα γράφονται μαζί.

Όταν η πρόταση έχει ένα modal ρήμα σε χρόνο Präteritum και ένα άλλο ρήμα, τότε το άλλο ρήμα βρίσκεται στο τέλος της πρότασης στον απαρέμφατο τύπο.

 • Μετάφραση
 • Δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω χθες.
 • Μετάφραση
 • Ο γιος μου ήθελε να πάει στη θάλασσα.