Προτάσεις με σύνδεσμο

Konjunktionalsätze

Στα γερμανικά, οι προτάσεις συνδέσμου είναι εκείνες που αποτελούνται από δύο μέρη που συνδέονται με σύνδεσμο. Ανάλογα με τον σύνδεσμο που χρησιμοποιείται, έχουν συγκεκριμένη σειρά. Τρεις τύποι σειράς είναι δυνατοί: απλή, ανεστραμμένη και με το ρήμα στο τέλος.

Κατασκευή συνδετικών προτάσεων

Κάθε σειρά λέξεων επιβάλλει μια συγκεκριμένη θέση που πρέπει να καταλάβουν τα μέρη του λόγου στην πρόταση.

Απλή παραγγελία

Konjunktion + Subjekt + Objekt + Verb

Μια πρόταση που εμφανίζεται αμέσως μετά από έναν από τους συνδέσμους: aber, und, und, ... έχει την απλή σειρά λέξεων, δηλαδή την ίδια με τις απλές προτάσεις: Συναρτήσεις + Υποκείμενο + Κατηγόρημα (ρήμα) + Αντικείμενο.

 • Μετάφραση
 • Πίνω καφέ και διαβάζω εφημερίδα.
 • Εξήγηση
 • Απλή σειρά λέξεων: υποκείμενο (ich), κατηγόρημα (lesen), αντικείμενο (eine Zeitung).
 • Μετάφραση
 • Μαθαίνω γερμανικά, αλλά δεν έχω πια όρεξη να το κάνω.
 • Εξήγηση
 • Απλή σειρά λέξεων: υποκείμενο (ich), κατηγόρημα (haben), αντικείμενο (keine Lust).
Αντίστροφη σειρά

Konjunktion + Verb + Subjekt + Objekt

Μια πρόταση που εμφανίζεται μετά από έναν από τους συνδέσμους: deshalb, trotzdem, ... έχει ανεστραμμένη σειρά λέξεων: Συνένωση + Κατηγόρημα (ρήμα) + Υποκείμενο + Αντικείμενο.

 • Μετάφραση
 • Μαθαίνω γερμανικά εδώ και πολύ καιρό και γι' αυτό καταλαβαίνω καλά τη γραμματική.
 • Εξήγηση
 • Αντεστραμμένη σειρά λέξεων: κατηγόρημα (verstehen), υποκείμενο (ich), αντικείμενο (die Grammatik).
Το ρήμα πηγαίνει τελευταίο

Konjunktion + Subjekt + Objekt + ... + Verb

Η πρόταση που εμφανίζεται μετά από έναν από τους συνδέσμους: weil, dass, damit, ... έχει τη σειρά των λέξεων με το ρήμα στο τέλος: Συνδεσμολογία + Υποκείμενο + Αντικείμενο + ... + κατηγορούμενο (ρήμα).

 • Μετάφραση
 • Πρέπει να πάω σπίτι τώρα, γιατί έχω πτήση αύριο το πρωί.
 • Εξήγηση
 • Σειρά λέξεων με το ρήμα στο τέλος: υποκείμενο (ich), αντικείμενο (einen Flug), ... , στο τέλος: κατηγόρημα (haben).
Συνδέσεις ομαδοποιημένες με βάση τη σειρά των λέξεων
Απλή παραγγελία Το ρήμα πηγαίνει τελευταίο Αντίστροφη σειρά
aber als allerdings
denn bevor also
denn bis andererseits
oder da außerdem
sondern dass dadurch
und falls dann
indem dennoch
nachdem deshalb
ob deswegen
seit einerseits
seitdem entweder ... oder
sobald genauso
sodass jedoch
sofern seitdem
solange somit
sooft sonst
soweit troztdem
während weder ... noch
weil zuvor
wenn zwar