Συντομογραφίες

Abkürzungen

Οι πιο δημοφιλείς συντομογραφίες.

Συντομογραφίες

Abb. (Abbildung)

απεικόνιση, παρουσίαση, αναπαράσταση

AG (Aktiengesellschaft)

Ανώνυμη εταιρεία

AGB (Allgemeine Geschäftsbedigungen)

Όροι χρήσης

Abschn. (Abschnitt)

κεφάλαιο

Anm. (Anmerkung)

σημείωση, σχολιασμός

Anl. (Anlage)

συνημμένο

allg. (allgemein)

γενικά

i. Allg. (im Allgemeinen)

γενικά / γενικά μιλώντας

art. (Artikel)

άρθρο (ενός νόμου/νόμου)

Az. (Aktenzeichen)

αναφορά αρχείου (ή αριθμός)

BIC (Internationale Bankleitzahl)

διεθνής τραπεζικός κωδικός

BLZ (Bankleitzahl)

κωδικός τράπεζας

Bsp. (Beispiel)

παράδειγμα

  • Μετάφραση
  • για παράδειγμα
bspw. (beispielsweise)

π.χ. (για παράδειγμα)

bzw. (beziehungsweise)

ή / ή μάλλον

ca. (circa)

περίπου (προσέγγιση- π.χ. περίπου 20$)

d.h. (das heißt)

δηλ. (δηλαδή)

dgl. (dergleichen)

αυτό το είδος (της)

UG (Untergeschoss)

υπόγειο- κάθε όροφος κάτω από το ισόγειο

EG (Erdgeschoss)

ισόγειο

DG (Dacheschoss)

σοφίτα

OG (Obergeschoss)

έναν όροφο (πάνω από το ισόγειο)

etc. (et cetera)

κ.λπ. (κ.λπ.)

evtl. (eventuell)

ενδεχομένως

geb. (geboren)

γεννημένος

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Gl. (Gleis)

τροχιά / πλατό (ενός τρένου)

ggf. (gegebenenfalls)

ενδεχομένως

Hbf. (Hauptbahnhof)

κεντρικός σταθμός

inkl. (inklusive)

συμπεριλαμβανομένου του

insb. (insbesondere)

ιδίως

Kfz (Kraftfahrzeug)

μηχανοκίνητο όχημα

Kita (Kindertagesstätte)

νηπιαγωγείο / κέντρο παιδικής φροντίδας

LKW (Lastkraftwagen)

Φορτηγό

mind. (mindestens)

τουλάχιστον

Mitgl. (Mitglied)

μέλος

Mio. (Millionen)

M (εκατομμύρια)

Mrd. (Milliarden)

B (δισεκατομμύρια)

MwSt. (Mehrwertsteuer)

ΦΠΑ (φόρος προστιθέμενης αξίας)

Nr. (Nummer)

nr. (αριθμός)

o. (oder)

ή

o.a. (oben angegeben)

αναφέρεται ανωτέρω / προαναφέρθηκε

o.ä (oder ähnlich)

ή παρόμοια

o.Ä. (oder Ähnliches)

ή παρόμοια (ισχύει μόνο για ουσιαστικά, γι' αυτό και το Ähnliches γράφεται με κεφαλαίο) π.χ. Küchengeräte, Haushaltsgeräte o.Ä. = Küchengeräte, Haushaltsgeräte o.ä. Elektrogeräte

o.g. (oben genann)

αναφέρθηκε παραπάνω / προαναφέρθηκε

PLZ (Postleitzahl)

Ταχυδρομικός κώδικας

PKW (Personenkraftwagen)

Αυτοκίνητο (επιβατικό αυτοκίνητο)

Pos. (Position)

θέση

rd. (rund)

στρογγυλό (δηλ. σχήμα) ή περίπου (προσέγγιση- π.χ. περίπου δέκα μοίρες)

S. (Seite)

σελίδα

s. (siehe)

βλέπε

s.a. (siehe auch)

βλέπε επίσης

S-Bahn (Schnellbahn)

σιδηροδρομική γραμμή ταχείας κυκλοφορίας της πόλης

s.o. (siehe oben)

βλέπε παραπάνω

s.u. (siehe unten)

βλέπε παρακάτω

sog. (sogenannt)

λεγόμενο

Std. (Stunde)

ώρα

Tab. (Tabelle)

πίνακας

tägl. (täglich)

καθημερινά

Tel. (Telefon)

τηλ. (αριθμός τηλεφώνου)

Tsd. (Tausend)

χίλια

TÜV (Technischer Überwachungs-Verein)

Οργανισμός Τεχνικής Επιθεώρησης

u.a. (unter anderem)

μεταξύ άλλων

u.Ä. (und Ähnliches)

κ.λπ. (κ.λπ.)

U-Bahn (Untergrundbahn)

μετρό / υπόγειο

ugs. (umgangssprachlich)

στην καθομιλουμένη / κοινώς

urspr. (ursprünglich)

initial / αρχικά (ή origin / αρχικά)

u.U. (unter Umständen)

ενδεχομένως

Urt. v. (Urteil vom)

ποινή (νόμος) από (π.χ. κάποια μέρα)

usw. (und so weiter)

κ.λπ. (κ.λπ.)

u.v.m. (und vieles mehr)

και πολλά άλλα

v.a. (vor allem)

Κυρίως

vgl. (vergleiche)

πρβλ. (συγκρίνετε)

vs. (versus)

vs. (έναντι)

WG (Wohngemeinschaft)

κατ' αποκοπήν μερίδιο

z. B. (zum Beispiel)

π.χ. (για παράδειγμα)

z. H. (Zu Händen)

ιδιοχείρως / προσωπικά παραδοτέα

z. T. (zum Teil)

εν μέρει

zz. / zzt. (zurzeit)

επί του παρόντος, αυτή τη στιγμή

Ziff. (Ziffer)

ένα σημείο (π.χ. σε ένα έγγραφο/κεφάλαιο)

zzgl. (zuzüglich)

συμπεριλαμβανομένου; συν