Додаткові речення з союзом

Konjunktionalsätze

У німецькій мові додаткові речення з союзом - це речення, що складаються з двох частин, з'єднаних союзом. Залежно від використовуваного Союзу вони мають певний порядок слів. Можливі три типи порядків: простий, зворотний і порядок слів з дієсловом в кінці.

Утворення придаткових речень

Кожен порядок слів вимагає певне місце, яке повинні займати частини речення.

Простий порядок

Konjunktion + Subjekt + Objekt + Verb

Речення після одного з спілок: aber, oder, und, ... має простий порядок слів, тобто такий самий, як і в простому реченні: союз + підмет + присудок (дієслово) + доповнення.

 • Переклад
 • Я п'ю каву і читаю газету.
 • Пояснення
 • Простий порядок слів: підмет (ich), присудок (lesen), доповнення (eine Zeitung).
 • Переклад
 • Я вивчаю німецьку, але більше не хочу цим займатися.
 • Пояснення
 • Простий порядок слів: підмет (ich), присудок (haben), доповнення (keine Lust).
Зворотний порядок

Konjunktion + Verb + Subjekt + Objekt

Речення, яке стоїть після одного з союзів: deshalb, trotzdem, ... має зворотний порядок слів: союз + присудок (дієслово) + підмет + доповнення.

 • Переклад
 • Я вивчаю німецьку мову вже давно, і тому добре розумію граматику.
 • Пояснення
 • Зворотний порядок слів: присудок (verstehen), підмет (ich), доповнення (die Grammatik).
Порядок слів у реченні з дієсловом в кінці

Konjunktion + Subjekt + Objekt + ... + Verb

Речення після спілок: weil, dass, damit, ... має порядок слів із дієсловом у кінці: союз + підмет + доповнення+... + присудок (дієслово).

 • Переклад
 • Мені пора додому, тому що завтра рано вранці у мене рейс.
 • Пояснення
 • Порядок слів у реченні з дієсловом в кінці: підмет (ich), доповнення (einen Flug), ..., в кінці присудок (haben).
Список спілок, розділених на групи залежно від порядку слів у реченні
Простий порядок Порядок слів у реченні з дієсловом в кінці Зворотний порядок
aber als allerdings
denn bevor also
denn bis andererseits
oder da außerdem
sondern dass dadurch
und falls dann
indem dennoch
nachdem deshalb
ob deswegen
seit einerseits
seitdem entweder ... oder
sobald genauso
sodass jedoch
sofern seitdem
solange somit
sooft sonst
soweit troztdem
während weder ... noch
weil zuvor
wenn zwar