Неправильні дієслова

Unregelmäßige Verben

Більшість дієслів мають регулярні відмінювання, наприклад Machen (Infinitiv) - machte (Präteritum) - gemacht (Partizip II). У Präteritum суфікс -te додається до дієслова stem mach, а в Partizip II префікс ge- та суфікс -t додаються до основи дієслова mach. Такі дієслова називаються слабкими дієсловами (schwache Verben).

Дієслова, які мають інше відмінювання, є неправильними дієсловами. Серед неправильних дієслів також виділяють сильні дієслова (starke Verben), які є «менш» неправильними, тобто їх форма Partizip II утворюється за допомогою додавання приставки ge- і суфікса -en замість -t. Крім того, для сильних дієслів є заміна однієї або двох букв, наприклад (schrei ben-schrieb-geschrieben).

Відмінювання неправильних дієслів

До неправильних дієслів відносяться: модальні дієслова, допоміжні дієслова і багато інших дієслова.

Модальні дієслова
Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Переклад
dürfen durfte gedurft darf darfst darf мати дозвіл робити щось
können konnte gekonnt kann kannst kann могти
müssen musste gemüsst muss musst muss бути належним / зобов'язаним
mögen mochte gemocht mag magst mag подобатись
sollen sollte gesollt soll sollst soll повинен (рада)
wollen wollte gewollt will willst will хотіти
Допоміжні дієслова
Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Переклад Коментар
haben hatte gehabt habe hast hat мати
sein war gewesen bin bist ist бути У множині дієслово sein також є неправильним: wir sind, ihr seid, sie / Sie sind.
werden wurde geworden werde wirst wird стати кимось
Інші неправильні дієслова
Infinitiv Präteritum Partizip II Präsens (ich) Präsens (du) Präsens (er/sie/es) Переклад Коментар
backen backte/buk gebacken (haben) backe bäckst/backst bäckt/backt спекти
befehlen befahl befohlen (haben) befehle befiehlst befiehlt наказати комусь робити щось
beginnen begann begonnen (haben) beginne beginnst beginnt починати
beißen biss gebissen (haben) beiße beißt beißt вкусити
bersten barst geborsten (sein) berste berstest/birst berstet/birst ламати
biegen bog gebogen (sein/haben) biege biegst biegt згинати (+ haben) або повертати, наприклад, вліво / вправо (+ sein)
bieten bot geboten (haben) biete bietest bietet пропонувати / надавати (наприклад, забезпечити хороший огляд) - einen guten Überblick bieten
binden band gebunden (haben) binde bindest bindet зв'язати
bitten bat gebeten (haben) bitte bittest bittet просити
blasen blies geblasen (haben) blase bläst bläst дмучи
bleiben blieb geblieben (sein) bleibe bleibst bleibt залишатися (не йти) / залишатися (не змінювати)
braten briet gebraten (haben) brate brätst brät смажити / пекти
brechen brach gebrochen (haben/sein) breche brichst bricht розбити sth (+ haben) або зламати (+ sein)
brennen brannte gebrannt (haben) brenne brennst brennt спалити
bringen brachte gebracht (haben) bringe bringst bringt приносити
denken dachte gedacht (haben) denke denkst denkt думати
dringen drang gedrungen (haben/sein) dringe dringst dringt проникнути / пройти (+ sein) або вимагати sth (+ haben)
empfehlen empfahl empfohlen (haben) empfehle empfiehlst empfiehlt радити
erschrecken erschrak erschrocken (sein) erschrecke erschreckst erschreckt лякатися Інші варіанти: erschrecken - erschreckte - erschreckt (+ haben) 👉 лякати
essen gegessen (haben) esse isst isst їсти
erwägen erwog erwogen (habe) erwäge erwägst erwägt вважати
fahren fuhr gefahren (sein/haben) fahre fährst fährt водити / керувати Інші варіанти: fahren - fuhr - gefahren (+ haben) їхати/ їздити (на машині / кораблі)
fallen fiel gefallen (sein) falle fällst fällt падати
fangen fing gefangen (haben) fange fängst fängt ловити / хапати
finden fand gefunden (haben) finde findest findet знайти, щоб бути, наприклад, я думаю, що цей план хороший 👉 ich finde den Plan gut
flechten flocht geflochten (haben) flechte flechtest/flichtst flechtet/flicht ткати
fliegen flog geflogen (sein/haben) fliege fliegst fliegt літати (+ sein) або перевозити когось в якості пасажира на літаку (+ haben)
fliehen floh geflohen (sein) fliehen fliehst flieht тікати
fließen floss geflossen fließe fließt fließt текти (наприклад, річка / потік / вода)
fressen fraß gefressen (haben) fresse frisst frisst пожирати / їсти жадібно і безладно
frieren fror gefroren (haben) friere frierst friert замерзнути / бути холодним заморозити 👉 ein|frieren + sein (!) [зміна стану звідси + sein ]
gebären gebar geboren (haben) gebäree gebärst gebärt народжувати
geben gab gegeben (haben) gebe gibst gibt давати
gedeihen gedieh gediehen (sein) gedeihe gedeihst gedeiht процвітати
gehen ging gegangen (sein) gehe gehst geht йти
gelingen gelang gelungen (sein) gelinge gelingst gelingt мати успіх
gelten galt gegolten (haben) gelte giltst gilt бути ефективним; застосовувати
genesen genas genesen (sein) genese genest genest оздоровитись
genießen genoss genossen (haben) genieße genießt genießt насолоджуватися (знаходити задоволення), наприклад, насолоджуватися їжею 👉 das Essen genießen або насолоджуватися чимось (мати щось на користь, щось позитивне), наприклад, насолоджуватися гарною репутацією 👉 guten Ruf genießen
geschehen geschah geschehen (sein) geschehe geschehst gescheht статися
gewinnen gewann gewonnen (haben) gewinne gewinnst gewinnt перемагати / добувати сировину
gießen goss gegossen (haben) gieße gießt gießt поливати / лити
gleichen glich geglichen (haben) gleiche gleichst gleicht бути як хтось / щось бути схожим на когось/щось 👉 jemandem / einer Sache gleichen
gleiten glitt geglitten (sein) gleite gleitest gleitet ковзати
graben grub gegraben (haben) grabe gräbst gräbt копати
greifen griff gegriffen (haben) greife greifst greift дотягнутися / схопити
halten hielt gehalten (haben) halte hältst hält утримувати / зупиняти / тримати halten має набагато більше значень
hängen hing gehangen (haben) hänge hängst hängt повісити Інші варіанти: hängen - hängte - gehängt [+ haben] (повісити)
hauen haute gehauen (haben) haue haust haut бити / розбивати
heben hob gehoben (haben) hebe hebst hebt підняти
heißen hieß geheißen (haben) heiße heißt heißt називатися (наприклад, мене звати ...) / означати (наприклад, це означає, що ... 👉 das heißt, dass ... )
helfen half geholfen (haben) helfe hilfst hilft допомагати
kennen kannte gekannt (haben) kenne kennst kennt бути знайомим / знати
klingen klang geklungen (haben) klinge klingst klingt дзвонити / звучати
kommen kam gekommen (sein) komme kommst kommt приходити
kriechen kroch gekrochen (sein) krieche kriechst kriecht повзти
laden lud geladen (haben) lade lädst lädt завантажувати / заряджати
lassen ließ gelassen (haben) lasse lässt lässt залишити когось / щось
laufen lief gelaufen (sein) laufe läufst läuft працювати (наприклад, робочий / працюючий пристрій)
leiden litt gelitten (haben) leide leidest leidet страждати (від) / хворіти (наприклад, хворіти чимось 👉 leiden an + Dativ)
leihen lieh geliehen (haben) leihe leihst leiht позичити комусь / взяти в борг у когось
lesen las gelesen (haben) lese liest liest читати
liegen lag gelegen (haben) lege liegst liegt лежати (наприклад, на ліжку) На півдні Німеччини, Австрії та Швейцарії + sein
lügen log gelogen (haben) lüge lügst lügt брехати
meiden mied gemieden (haben) meide meidest meidet уникати
melken molk gemolken (haben) melke melkst/milkst melkt/milkt доїти Інші варіанти: melken - melkte - gemelkt (акож доїти, але в правильному відмінюванні)
messen maß gemessen (haben) messe misst misst виміряти
misslingen misslang misslungen (sein) misslinge misslingst misslingt терпіти невдачу
nehmen nahm genommen (haben) nehme nimmst nimmt прийняти
nennen nannte genannt (haben) nennen nennst nennt назвати / дати / викласти деяку інформацію (наприклад, навести приклад / причину)
pfeifen pfiff gepfiffen (haben) pfeife pfeifst pfeift свистіти
preisen pries gepriesen (haben) preise preist preist хвалити Інше дієслово з тим самим значенням, яке вживається частіше: loben
quellen quoll gequollen (sein) quelle quillst quillt бризкати / шмагати
raten riet geraten (haben) rate rätst rät радити / вгадувати
reiben rieb gerieben (haben) reibe reibst reibt втирати / натерти
reißen riss gerissen (haben/sein) reiße reißt reißt рвати / роздирати У значенні: розірватися: + sein; у значенні: рвати: + haben
reiten ritt geritten (sein) reite reitest reitet кататися на коні
rennen rannte gerannt (sein) renne rennst rennt мчати / бігати
riechen roch gerochen (haben) rieche riechst riecht пахнути / нюхати
ringen rang gerungen (haben) ringe ringst ringt боротися за / проти ringen (um+Akkusativ/mit+Dativ)
rinnen rann geronnen (sein) rinne rinnst rinnt капати / текти
rufen rief gerufen (haben) rufe rufst ruft зателефонувати комусь (наприклад, прийти) / викликати
saufen soff gesoffen (haben) saufe säufst säuft пити / жадібно ковтати
senden sandte gesandt (haben) sende sendest sendet надіслати Інші варіанти: senden - sendete - gesendet (те саме значення, але регулярне відмінювання)
schaffen schuf geschaffen (haben) schaffe schaffst schafft створити / творити Інші варіанти: schaffen - schaffte - geschafft (здати / впоратися / зуміти зробити)
scheiden schied geschieden (haben) scheide scheidest scheidet розлучитися
scheinen schien geschienen (haben) scheine scheinst scheint блищати / здаватися
schelten schalt gescholten (haben) schelte schiltst schilt лаяти
scheren schor geschoren (haben) schere scherst schert стригти; косити Інші варіанти: sich scheren (um + Akkusativ) - scherte - geschert (піклуватися про кого-небудь)
schieben schob geschoben (haben) schiebe schiebst schiebt переносити що-небудь (наприклад, меблі, зустріч) / вставити (наприклад, карту в слот)
schießen schoss geschossen (haben) schieße schießt schießt стріляти
schlafen schlief geschlafen (haben) schlafe schläfst schläft спати заснути 👉 ein|schlafen + sein (!) [зміна стану, отже + sein]
schlagen schlug geschlagen (haben/sein) schlage schlägst schlägt вдарити (+haben) або вдаритися (щоб сталося зіткнення, наприклад, вдарився головою об стіну, +sein)
schleifen schliff geschliffen (haben) schleife schleifst schleift точити / шліфувати Інші варіанти: schleifen - schleifte - geschleift (+ haben) (тягнути)
schließen schloss geschlossen (haben) schließe schließt schließt закрити / закінчити
schlingen schlang geschlungen (haben) schlinge schlingst schlingt проковтнути / обвити / обернути (наприклад, гілки) або оповити себе навколо чогось (sich schlingen)
schmeißen schmiss geschmissen (haben) schmeiße schmeißt schmeißt кидати / жбурляти schmeißen (кидати), werfen (кидати, слабше значення, ніж schmeißen )
schmelzen schmolz geschmolzen (haben/sein) schmelze schmiltzt schmiltzt розтопити (+sein) або розтопити (наприклад, розтопити шоколад, + haben) Якщо пiдмет - це те, що плавиться, тоді слід використовувати допоміжне дієслово + sein, а якщо підмет плавить щось інше, тоді використовується + haben.
schneiden schnitt geschnitten (haben) schneide schneidest schneidet порізати або порізатися (sich schneiden)
schreiben schrieb geschrieben (haben) schreibe schreibst schreibt писати / записувати
schreien schrie geschrien (haben) schreie schreist schreit кричати
schreiten schritt geschritten (sein) schreite schreitest schreitet ступати; крокувати
schweigen schwieg geschwiegen (haben) schweige schweigst schweigt мовчати
schwellen schwoll geschwollen (sein) schwelle schwellst schwellt набухати
schwimmen schwamm geschwommen (sein) schwimme schwimmst schwimmt плавати Інші варіанти: завжди можна використовувати допоміжний дієслово +sein, але іноді також можна використовувати допоміжний дієслово + haben, коли не відбувається зміна місця розташування, наприклад Er hat 2 Stunden lang geschwommen (він плавав 2 години).
schwinden schwand geschwunden (sein) schwinde schwindest schwindet зменшити / стиснути
schwingen schwang geschwungen (haben/sein) schwinge schwingst schwingt качати щось (+haben) або гойдатися ( + sein)
schwören schwor geschworen (haben) schwöre schwörst schwört клястися / обіцяти
sehen sah gesehen (haben) sehe siehst sieht бачити / дивитися
singen sang gesungen (haben) singe singst singt співати
sinken sank gesunken (sein) sinke sinkst sinkt тонути / падати (наприклад, про ціну) / падати (наприклад, про температуру)
sitzen saß gesessen (haben) sitze sitzt sitzt сидіти На півдні Німеччини, Австрії та Швейцарії + sein
speien spie gespien (haben) speie speist speit рвати / плювати
sprechen sprach gesprochen (haben) spreche sprichst spricht говорити / розмовляти
springen sprang gesprungen (sein) springe springst springt стрибати
stechen stach gestochen (haben) steche stichst sticht поранити ножем
stehen stand gestanden (haben) stehe stehst steht бути написаним / заявленим, наприклад, in dem Schreiben steht es, dass ... 👉 у цьому документі написано, що ...) / stehen auf etw / jdn + Akkusativ 👉 любити щось (дуже любити / бути фанатом чогось) На півдні Німеччини, Австрії та Швейцарії + sein
stehlen stahl gestohlen (haben) stehle stiehlst stiehlt красти
steigen stieg gestiegen (sein) steige steigst steigt сісти на щось (наприклад, поїзд / велосипед) або піднятися (наприклад, про ціну)
sterben starb gestorben (sein) sterbe stribst stribt вмирати
streichen strich gestrichen (haben/sein) streiche streichst streicht фарбувати (наприклад, стіни) / викреслювати / скасовувати (наприклад, політ)
streiten stritt gestritten (haben) streite streitest streitet сперечатися про щось з кимось
stinken stank gestunken (haben) stinke stinkst stinkt смердіти
tragen trug getragen (haben) trage trägst trägt носити / нести щось (наприклад, нести витрати / звинувачувати)
treffen traf getroffen (haben) treffe triffst trifft досягти / потрапити в ціль
treiben trieb getrieben (haben/sein) treibe treibst treibt приводити щось в рух / штовхати щось / тренуватися [ + haben ] або дрейфувати / плавати (наприклад, у воді) [ + sein]
treten trat getreten (haben/sein) trete tritst tritt наступити на щось / натиснути на щось (ногою) / вдарити щось [ + haben ] або зробити крок / наступити (в сенсі йти) [ + sein]
trinken trank getrunken (haben) trinke trinkst trinkt пити
trügen trog getrogen (haben) trüge trügst trügt обдурити когось
tun tat getan (haben) tue tust tut робити
vergessen vergaß vergessen (haben) vergesse vergisst vergisst забути
verlieren verlor verloren (haben) verliere verlierst verliert програти, втратити
wachsen wuchs gewachsen (sein) wachse wächst wächst зростати
waschen wusch gewaschen (haben) wasche wäsch(s)t wäscht мити / прати
weichen wich gewichen (sein) weiche weichst weicht відійти в сторону / поступитися місцем комусь
weisen wies gewiesen (haben) weise weist weist вказати (наприклад, в якомусь напрямку) / вигнати когось
werben warb geworben (haben) werbe wirbst wirbt рекламувати / наймати
werfen warf geworfen (haben) werfe wirfst wrift кидати
winden wand gewunden (haben) winde windest windet ткати / корчитися (sich winden) Інші варіанти: winden - windete - gewindet (дути / бути вітряно)
wiegen wog gewogen (haben) wiege wiegst wiegt важити Інші варіанти: wiegen - wiegte - gewiegt (розгойдувати / подрібнювати, кришити)
wissen wusste gewusst (haben) weiß weißt weiß знати
zeihen zieh geziehen (haben) zeihe zeihst zeiht звинуватити
ziehen zog gezogen (haben/sein) ziehe ziehst zieht натягнути / надіти предмет одягу (буквально: натягнути, наприклад, кепку на голову) [+haben] або переїхати (наприклад, в інше місто) [ + sein]
zwingen zwang gezwungen (haben) zwinge zwingst zwingt змушувати

Поради та хитрощі

Основа дієслова завжди відмінюється однаково, наприклад, для дієслова gehen існує кілька дієслів з однаковою основою: be gehen, aus| gehen, an| gehen, .... Ці дієслова мають різне значення, але основа gehen відмінюється однаково.

Допоміжне дієслово зазвичай теж однакове, але, на жаль, є винятки, наприклад спати - schlafen (+ haben), але заснути ein|schlafen (+ sein, оскільки це виражає зміну стану).

Найкраще вивчити відмінювання основної форми дієслова та застосовувати його до всіх дієслів з однаковою основою (приклади нижче).

Infinitiv Präteritum Partizip II Значення
essen gegessen (haben) їсти
fressen fr gefressen (haben) пожирати / їсти жадібно і безладно
messen m gemessen (haben) виміряти
vergessen verg vergessen (haben) забути
finden fand gefunden (haben) знаходити
empfinden empfand empfunden (haben) відчувати
erfinden erfand erfunden (haben) винаходити