Ρήματα

Verben

Το ρήμα είναι ένα μέρος του λόγου που εκφράζει μια δραστηριότητα, μια κατάσταση ή μια διαδικασία. Τα ρήματα γράφονται με πεζά γράμματα και κλίνονται για τα πρόσωπα και τους αριθμούς. Χρησιμοποιούνται επίσης σε διάφορους χρόνους και διαθέσεις, π.χ. ενεστώτας/μέλλοντας/παρελθόντας, υποτακτική/υποτακτική διάθεση.

Τις περισσότερες φορές το ρήμα τοποθετείται στη δεύτερη θέση της πρότασης, εκτός αν υπάρχουν και άλλα ρήματα στην πρόταση ή αν η πρόταση είναι δευτερεύουσα πρόταση, οπότε η σειρά των λέξεων εξαρτάται από τα άλλα μέρη της πρότασης.

Κατασκευή και ομάδες ρημάτων

Τα ρήματα γράφονται με πεζά γράμματα
 • Μετάφραση
 • Ο Jan πηγαίνει στο σχολείο.
 • Μετάφραση
 • Σου έγραψα ένα μήνυμα.
Συζυγία του ρήματος για πρόσωπο και αριθμό

Η βασική (μη συζευγμένη) μορφή του ρήματος είναι το απαρέμφατο (Infinitiv). Για να κλίσετε ένα ρήμα για πρόσωπο, πρέπει να προστεθεί ένα κατάλληλο επίθημα στο στέλεχος του ρήματος. Το παράδειγμα δείχνει την κλίση του ρήματος gehen (το στέλεχος του ρήματος είναι geh).

Person gehen (Präsens)
ich gehe
du gehst
er/sie/es geht
wir gehen
ihr geht
sie/Sie gehen
Διαχωρισμός των ρημάτων σε ομάδες

Είναι επίσης σύνηθες να χωρίζονται τα ρήματα στις ακόλουθες ομάδες (ένα ρήμα μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία από τις ακόλουθες ομάδες):

 • infinitive (Infinitiv)
 • πλήρες ρήμα (Vollverb)
 • βοηθητικό ρήμα (Hilfsverb)
 • modal verb (Modalverb)
 • Παρατατικός ενεστώτας (Partizip I/Partizip Präsens)
 • Παρατατικός (Partizip II/Partizip Perfekt)
 • κανονικά ρήματα (schwache Verben)
 • ισχυρά ρήματα (starke Veben)
 • ακανόνιστα ρήματα (unregelmäßige Verben)
 • [μεταβατικά ρήματα ([in]transitive Verben)
 • αντανακλαστικά ρήματα (reflexive Verben)
 • αμοιβαία ρήματα (reziproke Verben)
 • [μη] διαχωρίσιμα ρήματα ([nicht] trennbare Verben)
Αιτιατική (Ινφινίτικο)

Ένα ρήμα στη βασική, μη συζευγμένη μορφή του (χρησιμοποιείται συχνότερα σε προτάσεις με περισσότερα από ένα ρήματα και στην περίπτωση αυτή τοποθετείται στο τέλος της πρότασης).

 • Μετάφραση
 • Ο Βόλφγκανγκ πρέπει να διαβάσει σήμερα.
 • Μετάφραση
 • Θέλουμε να πάμε διακοπές μαζί.
 • Μετάφραση
 • Θα κοιμηθώ σύντομα.
Κύριο ρήμα (Vollverb)

Ρήμα που μπορεί να εμφανιστεί σε μια πρόταση μόνο του.

 • Μετάφραση
 • Κάνω τζόκινγκ.
Βοηθητικό ρήμα (Hilfsverb)

Ρήμα που χρησιμοποιείται μαζί με ένα άλλο ρήμα για να δημιουργηθεί μια πρόταση σε συγκεκριμένο χρόνο ή διάθεση (π.χ. στον αόριστο ή στην παθητική φωνή). Υπάρχουν τρία βοηθητικά ρήματα στα γερμανικά: haben, sein, werden.

 • Μετάφραση
 • Η Lisa αγόρασε ένα καινούργιο ποδήλατο.
 • Εξήγηση
 • Το βοηθητικό ρήμα haben.
 • Μετάφραση
 • Πήγαμε σπίτι νωρίς.
 • Εξήγηση
 • Το βοηθητικό ρήμα sein.
 • Μετάφραση
 • Η παραγγελία σας επεξεργάζεται.
 • Εξήγηση
 • Το βοηθητικό ρήμα werden σε μια παθητική πρόταση.
Τροποποιητικό ρήμα (Modalverb)

Τα τροποποιητικά ρήματα εμφανίζονται σχεδόν πάντα σε μια πρόταση με ένα άλλο ρήμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του, αλλά αυτό συμβαίνει σπάνια και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε κάποιο πλαίσιο, π.χ. ως αναφορά στην προηγούμενη πρόταση. Αυτά είναι τα modal ρήματα: dürfen, können, mögen, wollen, sollen, müssen .

 • Μετάφραση
 • Θέλω να φάω πίτσα.
 • Μετάφραση
 • 🤔 Μπορώ να καπνίσω εδώ Α: Όχι, δεν μπορείτε.
 • Εξήγηση
 • Στην απάντηση, το ρήμα dürfen είναι μόνο του, αλλά αναφέρεται στην ερώτηση. Διαφορετικά, το "δεν μπορείτε" από μόνο του δεν θα είχε νόημα.
Παρατατικός ενεστώτας (Partizip I/Partizip Präsens)

Μορφή ρήματος με το επίθημα -d προσαρτημένο στο απαρέμφατο. Εκφράζει μια δραστηριότητα που εκτελείται κατά τη διάρκεια της οποίας εκτελείται μια άλλη δραστηριότητα. Το Παραθετικό Ι περιγράφει υπό ποιες συνθήκες εκτελέστηκε η τελευταία δραστηριότητα.

 • Μετάφραση
 • Έφυγε από το δωμάτιο κλαίγοντας.
Παρατατικός (Partizip II/Partizip Perfekt)

Μορφή ρήματος που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προτάσεων σε ορισμένους χρόνους/τρόπους, π.χ. στον αόριστο Perfekt και στην παθητική φωνή. Για τα κανονικά ρήματα, η μορφή του Παρατατικού ΙΙ δημιουργείται με την προσθήκη του προθέματος ge- και του επιθέματος -t στη βάση του ρήματος.

 • Μετάφραση
 • Έψησε ένα στρούντελ μήλου.
Κανονικά ρήματα (schwache Verben)

Ρήματα που έχουν κανονικό τύπο στους ακόλουθους χρόνους: Präteritum (η βάση του ρήματος + -te) και Perfekt (ο τύπος του Partizip II είναι κανονικός: ge- + στέλεχος ρήματος + -t) π.χ. machen - mach - gemacht.

Αν η βάση του ρήματος αρχίζει με πρόθεμα που δεν παίρνει το πρόθεμα ge- στο Παρίσιπ ΙΙ αλλά εκτός αυτού η κλίση είναι κανονική, τότε το ρήμα θεωρείται επίσης κανονικό π.χ. besuchen - besuchte - besucht.

 • Μετάφραση
 • Έζησα στο Βερολίνο για δύο χρόνια.
Ισχυρά ρήματα (starke Veben)

Ρήματα που τεχνικά έχουν ακανόνιστη κλίση, αλλά είναι "λιγότερο ακανόνιστα". Η μορφή τους Partizip II τελειώνει σε -en αντί να τελειώνει σε -t και η μορφή τους Präteritum είναι ακανόνιστη. Τις περισσότερες φορές οι μορφές τους Präteritum, Partizip II απαιτούν αλλαγή ενός ή δύο γραμμάτων στο στέλεχος του ρήματος π.χ. (a 👉 u, ie 👉 ei). fahren - fuhr - gefahren ή bleiben - blieb - geblieben. Επιπλέον, μερικές φορές στον χρόνο Präsens στο τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού (er/sie/es) προστίθεται ένας umlaut στο ρήμα π.χ. fahren - er fährt.

 • Μετάφραση
 • Έπλυνα τα σεντόνια.
Αντικανονικά ρήματα (unregelmäßige Verben)

Ρήματα που έχουν ακανόνιστο τύπο χρόνου Präteritum και ακανόνιστη μετοχή Partizip II.

 • Μετάφραση
 • Χθες ήμουν σε πάρτι γενεθλίων.
[μεταβατικά ρήματα ([in]transitive Verben)

Τα μεταβατικά ρήματα είναι εκείνα που μπορούν να αναφέρονται στο αιτιατικό αντικείμενο (Akkusativobjekt). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας πρότασης με παθητική φωνή. Από την άλλη πλευρά, τα ενδοιαστικά ρήματα είναι εκείνα που δεν μπορούν να αναφερθούν σε αντικείμενο στην αιτιατική πτώση Akkusativobobjekt και δεν μπορούν να σχηματίσουν την παθητική φωνή.

 • Μετάφραση
 • Τρώω ένα χάμπουργκερ (Παθητικός: Το χάμπουργκερ τρώγεται από μένα.)
 • Εξήγηση
 • Το ρήμα essen (τρώω) είναι μεταβατικό.
 • Μετάφραση
 • Είμαι άρρωστος. (Παθητική: δεν είναι δυνατόν)
 • Εξήγηση
 • Το ρήμα sein (είμαι) είναι ενδοτικό.
Ανακλαστικά ρήματα (reflexive Verben)

Στα γερμανικά, αντανακλαστικά ρήματα είναι εκείνα με την αντανακλαστική αντωνυμία sich (ο ίδιος), η οποία κλίνεται μαζί με το ρήμα για το πρόσωπο.

 • Μετάφραση
 • Είμαι ευτυχής με το δώρο.
Αμοιβαία ρήματα (reziproke Verben)

Ρήματα που περιγράφουν αμοιβαίες ενέργειες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την αντανακλαστική αντωνυμία sich ή με την αμοιβαία αντωνυμία einander (ο ένας τον άλλον).

 • Μετάφραση
 • Ο Ιωακείμ και η Λάρα αγαπιούνται.
[μη] διαχωρίσιμα ρήματα ([nicht] trennbare Verben)

Τα διαχωρίσιμα ρήματα έχουν ένα πρόθεμα το οποίο μπορεί να διαχωριστεί από τον κορμό του ρήματος και συνήθως μετακινείται στο τέλος της πρότασης (είναι επίσης σημαντικό να τοποθετείται σωστά το πρόθεμα ενός διαχωρίσιμου ρήματος στη μορφή του Partizip II). Όταν πρόκειται για αδιαχώριστα ρήματα, έχουν επίσης ένα πρόθεμα αλλά δεν μπορεί να διαχωριστεί από το στέλεχος του ρήματος.

 • Μετάφραση
 • Υπογράφω μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Εξήγηση
 • Το ρήμα unterschreiben έχει πρόθεμα unter, αλλά είναι αδιαχώριστο, οπότε το πρόθεμα παραμένει μαζί με το στέλεχος του ρήματος.
 • Μετάφραση
 • Το τρένο φεύγει στις οκτώ.
 • Εξήγηση
 • Το ρήμα ab|fahren έχει το πρόθεμα ab, το οποίο διαχωρίζεται από τη βάση του ρήματος και τοποθετείται στο τέλος της πρότασης.
 • Μετάφραση
 • Το τρένο έφυγε στις οκτώ.
 • Εξήγηση
 • Το ρήμα ab|fahren έχει το πρόθεμα ab, το οποίο διαχωρίζεται από τη βάση του ρήματος και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του μορφώματος Παρτίκιον ΙΙ (ab + ge- + στέλεχος ρήματος + -en 👉 abgefahren).