Основні речення

Hauptsätze

Основні речення - це незалежна частина речення, яка містить, принаймні, підмет і присудок (також можлива більша кількість частин речення), наприклад, Julia duscht. (Юлія приймає душ).

У основних реченнях дієслово завжди стоїть на другому місці. Підмет найчастіше стоїть на першому місці, але може бути й інша частина речення, наприклад об’єкт або опис місця / часу.

Утворення основних речень

Порядок слів

Окремі частини речення в німецькій мові повинні займати правильне місце в реченні. речення найчастіше складаються з підмета, присудка (дієслова) і доповнення. Якщо в реченні є Інші частини, вони ставляться у відповідні місця згідно зі списком нижче:

 • (1) Перше місце: найчастіше підмет (Subjekt), іноді інша частина мови, наприклад доповнення (Objekt) або опис місця / часу (Ort / Zeit).
 • (2) Друге місце: присудок чи допоміжне дієслово (Verb)
 • (3) Особистий займенник (що описує пряме доповнення Personalpronomen für das direkte Objekt)
 • (4) Особистий займенник (що описує непряме доповнення Personalpronomen für das indirekte Objekt)
 • (5) Тема (якщо не на першому місці))
 • (6) Непряме доповнення (indirektes Objekt)
 • (7) Обставина часу (Zeit)
 • (8) Обставина місця (Орт)
 • (9) Пряме доповнення (direktes Objekt)
 • (10) Прийменник / Прислівник (Präposition / Adverb)
 • (11) Інфінітив (Infinitiv)
 • Переклад
 • Чоловік дарує жінці подарунок.
 • Пояснення
 • Просте головне речення, що складається з підмета, присудка та непрямого та прямого об’єкта.
 • Переклад
 • Чоловік зробив жінці подарунок.
 • Пояснення
 • Це речення практично те саме, що й перше, але в минулому часі (Perfekt). Частини речення: підмет, присудок (допоміжне дієслово), непрямий об’єкт, прямий об’єкт та інфінітив.
 • Переклад
 • Чоловік подарував жінці в ресторані вчора подарунок на день народження.
 • Пояснення
 • У цьому реченні ви можете бачити, що окремі частини речення з’являються у місці, зазначеному згідно зі списком вище.
 • Переклад
 • Чоловік подарував його жінці в ресторані вчора на день народження.
 • Пояснення
 • Слово подарунок (ein Geschenk) замінено особистим займенником es 👉 Чоловік передав його (подарунок) жінці ...
 • Переклад
 • Чоловік подарував їй це вчора в ресторані на день народження.
 • Пояснення
 • Слово подарунок (ein Geschenk) замінено особистим займенником es, а слово жінка (der Frau) - особистим займенником ihr 👉 Чоловік передав це (подарунок) їй (жінці) ...
 • Зверни увагу, що при використанні займенників порядок доповнень і займенників змінюється на протилежний: замість (der Frau ein Geschenk) маємо (es [= ein Geschenk] ihr [= der Frau])
 • Переклад
 • Чоловік подарував жінці подарунок на день народження вчора у ресторані.
 • Пояснення
 • У цьому реченні непряме доповнення (der Frau) стоїть на першому місці замість підмета.
 • Переклад
 • Чоловік подарував жінці в ресторані вчора подарунок на день народження.
 • Пояснення
 • У цьому реченні на першому місці замість підмета стоїть пряме доповнення (ein Geschenk).
 • Переклад
 • Вчора чоловік подарував жінці подарунок на день народження у ресторані.
 • Пояснення
 • У цьому реченні обставина часу (gestern) стоїть на першому місці замість підмета.
 • Переклад
 • У ресторані вчора чоловік подарував жінці подарунок на день народження.
 • Пояснення
 • У цьому реченні обставина місця (у ресторані dem)стоїть на першому місці.