Subjunktiv I

Konjunktiv I

Subjunktiv I Konjunktiv I se v němčině používá pro nepřímou řeč. Vyjadřuje něčí výrok s přidanou nejistotou, zda je tento výrok pravdivý či nikoli (údajně ano, ale nevíme to jistě).

Konjunktiv I se nejčastěji používá v tisku v psané podobě (např. v novinách) nebo ústně (např. v médiích/rozhlase). Téměř vždy se používá ve 3. osobě jednotného čísla (jiný člověk něco řekl, např. prezident, mluvčí firmy) nebo ve 3. osobě množného čísla (někteří lidé něco řekli, např. politici).

Příklady vět s použitím nepřímé řeči

 • Překlad
 • Šéf řekl, že se firmě daří skvěle.
 • Vysvětlení
 • Šéf říkal, že se firmě daří skvěle, ale ve skutečnosti nevíte, jak se firmě daří. Možná se jí nedaří a šéf to chce utajit. Hlášená řeč vyjadřuje tuto nejistotu ohledně toho, co šéf říká.
 • Překlad
 • "Naše banka nabízí nejlepší úvěr na trhu" 👉 Banka (údajně) nabízí nejlepší úvěr na trhu.
 • Vysvětlení
 • Nevíme, zda je půjčka nabízená touto bankou tou nejlepší na trhu.

Stavebnictví

Chcete-li sestavit větu v nepřímé řeči, přidejte ke kmeni slovesa -e (např. u slovesa machen je kmen mach) (pokud již kmen slovesa nekončí na -e) a poté přívlastek pro správnou osobu. Třetí osoba jednotného čísla (er/sie/es) se časuje stejně jako první osoba jednotného čísla (ich).

Příklady v čase Präsens
 • Překlad
 • Mluvčí banky: "Banka má peněz dost." 👉 Mluvčí banky prohlásil, že (údajně) má banka dostatek peněz. (ale nejsme si jisti, zda tomu tak skutečně bylo)
 • Vysvětlení
 • mit|teilen - sdělovat / oznamovat
 • Překlad
 • Politik řekl: "Ve státním rozpočtu chybí 2 miliony eur." 👉 Politik řekl, že (údajně) ve státním rozpočtu chybí 2 miliony eur.
 • Vysvětlení
 • fehlen an +Dativ - chybět
Příklady v čase Perfekt
 • Překlad
 • Policie: "Vrah uprchl z Německa do Francie." 👉 Policie oznámila, že (údajně) vrah uprchl z Německa do Francie.
 • Vysvětlení
 • fliehen - utéci
 • Překlad
 • Učitel řekl: "Julian udělal obrovský pokrok." 👉 Učitel řekl, že Julian (údajně) udělal obrovský pokrok.
Příklady v Futur I časování
 • Překlad
 • Řekl: "Všichni dostanou přidáno." 👉 Řekl, že (údajně) všichni dostanou přidáno.
 • Překlad
 • Lékař (žena) řekl: "Váš syn bude brzy zdravý". 👉 Lékařka (žena) řekla, že (údajně) můj syn bude brzy zdravý.
Příklady v Futur II časování
 • Překlad
 • Prezident řekl: "Do pěti let se naše země stane nejsilnější ekonomikou na světě." 👉 Prezident řekl, že (údajně) do pěti let se naše země stane nejsilnější ekonomikou na světě.
 • Vysvětlení
 • etwas werden - stát se něčím
 • geworden je Partizip II pro sloveso werden, sein je jeho pomocné sloveso a sloveso werde je pomocné sloveso pro budoucí čas Futur I v nepřímé řeči
 • Překlad
 • Vědec uvedl: "Za deset let bude mít s elektromobily zkušenost každý." 👉 Vědec prohlásil, že (údajně) za deset let bude mít každý zkušenost s elektromobily.
Konflikt indikativu (Indikativ) a subjunktivu (Konjunktiv I)

Ve většině případů se tvar konjunktivu I střetává s tvarem indikativu v první osobě jednotného čísla (ich) a v první a třetí osobě množného čísla (wir, sie/Sie). V takovém případě je nutné použít tvar Konjunktiv II.

 • Překlad
 • Politici: "Každému podniku poskytneme finanční podporu." 👉 Politici prohlásili, že (údajně) poskytnou finanční podporu každé společnosti.
 • Vysvětlení
 • V tomto případě nelze pro sloveso leisten použít tvar Konjunktiv I, protože koliduje s ukazovacím tvarem pro tuto osobu (wir leisten); musí se tedy použít tvar Konjunktiv II (infinitiv + würden).
 • Překlad
 • Manažer řekl: "Příští měsíc dostanete přidáno." 👉 Manažer řekl, že (údajně) příští měsíc dostanu přidáno.
 • Vysvětlení
 • V tomto případě nelze pro sloveso bekommen použít tvar Konjunktiv I, protože koliduje s ukazovacím tvarem pro tuto osobu (ich bekomme), proto je třeba použít tvar Konjunktiv II (infinitiv + würden).
Nepřímá řeč v otázkách
 • Překlad
 • Klient: "Má banka dost peněz?" 👉 Klient se zeptal, zda má banka dost peněz.
 • Vysvětlení
 • Otázky s odpověďmi ano/ne - používáme spojku ob
 • Překlad
 • Klient: "Kolik peněz má banka?" 👉 Klient se zeptal, kolik má banka peněz.
 • Vysvětlení
 • Otázky s tázacím zájmenem - v části věty s nepřímou řečí používáme tázací zájmeno (wie)
Nepřímá řeč v rozkazech

Pro sestavení nepřímé řeči rozkazovací věty se používají následující slovesa: <(pro žádosti/rozkazy), müssen (pro příkazy) a mögen (pro laskavosti).

 • Překlad
 • Lékař: "Prosím, hodně pijte." 👉 Doktor mi řekl, abych hodně pil (nebo že bych měl hodně pít).
 • Překlad
 • Parašutista: "Skočte hned!" 👉 Parašutista mi řekl, abych skočil hned (nebo že musím skočit hned).
 • Překlad
 • Kolega: "Dávejte prosím pozor na mou tašku." 👉 Kolegyně mě požádala, abych jí pohlídal tašku.
Nepřímá řeč s pasivním hlasem
 • Překlad
 • Mluvčí společnosti: "Naše společnost má podporu vlády." 👉 Mluvčí společnosti uvedla, že (údajně) má společnost podporu vlády.
 • Vysvětlení
 • V pasivní větě má pomocné sloveso werden tvar Konjunktiv I (přítomný čas Präsens).
 • Překlad
 • Mluvčí společnosti: Mluvčí: Naše společnost měla podporu vlády. 👉 Mluvčí společnosti uvedla, že (údajně) společnost měla podporu vlády.
 • Vysvětlení
 • V pasivní větě má pomocné sloveso sein tvar Konjunktiv I (minulý čas Perfekt ).
 • Překlad
 • Mluvčí společnosti: Mluvčí: Naše společnost získá podporu vlády. 👉 Mluvčí společnosti uvedla, že (údajně) společnost získá vládní podporu.
 • Vysvětlení
 • V pasivní větě má pomocné sloveso werden tvar Konjunktiv I (budoucí čas Futur I).

Výjimky a zvláštní případy

Příklad se slovesem sein
 • Překlad
 • Bankovní manažer: "Banka je finančně stabilní." 👉 Banka je (údajně) finančně stabilní.

Skloňování slovesa sein (být) pro osoby

Person Indikativ Konjunktiv I
ich bin sei
du bist seist (seiest)
er/sie/es ist sei
wir sind seien
ihr seid seiet
sie/Sie sind seien