Negace

Verneinung

V němčině existuje mnoho typů negace, které používáme podle toho, jaký význam chceme větě dát a jakou část řeči chceme negovat.

Typy negací a jejich použití

Nein
Negace celé věty.
 • Překlad
 • Otázka: Chceš něco sníst? O: Ne.
Negace celé věty spolu se slovem nicht

Při odpovědi v celé větě neguje celou větu spolu se slovem nicht. Slovo nicht se umístí na konec věty.

 • Překlad
 • Otázka: Jdete do kina? Odpověď: Ne, do kina nejdu.
Nicht
Zápor slovesa

Slovo nicht je na konci věty.

 • Překlad
 • Nekouřím.
 • Překlad
 • Bez tebe dnes do kina nepůjdu.
Zápor oddělitelného slovesa

Slovo nicht stojí před slovesnou předponou.

 • Překlad
 • Anně nevolám.
Zápor ve větě se dvěma nebo více slovesy.

Slovo nicht stojí před slovesy na konci věty.

 • Překlad
 • Nemohu vám pomoci.
 • Překlad
 • Neslyším vás mluvit.
Zápor přídavného jména nebo příslovce.

Slovo nicht stojí přímo před přídavným jménem / příslovcem.

 • Překlad
 • To je nezdravé.
 • Překlad
 • Do Německa nejezdí často.
Zápor předložkové věty.

Slovo nicht stojí přímo před předložkovým výrazem.

 • Překlad
 • Tento dort není pro vás.
Kein
Zápor podstatných jmen s neurčitým členem a bez členu
 • Překlad
 • Otázka: Máte psa? Odpověď: Ne, nemám psa.
 • Překlad
 • To není dobrý nápad.
 • Překlad
 • Nejsem lékař.
Výrazy s konstrukcí kein ... mehr (no more)
 • Překlad
 • Nemám sílu.
 • Překlad
 • Učitel nemá žádné další připomínky.
 • Překlad
 • Už nemám žádné pivo.
 • Překlad
 • Už nejsou žádné baterie.
Skloňování kein

Kein se skloňuje v jednotném čísle jako neurčitý člen a v množném čísle jako člen určitý.

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ kein (ein) keine (eine) kein (ein) keine (die)
Genitiv keines (eines) keiner (einer) keines (eines) keiner (der)
Dativ keinem (einem) keiner (einer) keinem (einem) keinen (den)
Akkusativ keinen (einen) keine (eine) kein (ein) keine (die)
Kein s přídavným jménem

Pokud po kein následuje přídavné jméno, skloňuje se úplně stejně jako po neurčitém členu v jednotném čísle (ein) a v množném čísle stejně jako po členu určitém (die).

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nominativ kein guter Freund keine gute Idee kein gutes Buch keine guten Freunde
Genitiv keines guten Freunds keiner guten Idee keines guten Buches/Buchs keiner guten Freunde
Dativ keinem guten Freund keiner guten Idee keinem guten Buch keinen guten Freunden
Akkusativ keinen guten Freund keine gute Idee kein gutes Buch keine guten Freunde
Kein jako zájmeno (ve významu žádný)
 • Překlad
 • Žádný z těchto mužů se mi nelíbí. (Nebo z těchto mužů se mi nelíbí žádný.)

Výjimky a zvláštní případy

Další formy negace
Nichts (nic)
 • Překlad
 • V lednici nic nemám.
Niemand (nikdo)
 • Překlad
 • Nikoho jsem neviděl.
Nie (nikdy)
 • Překlad
 • Nikdy nepiji alkohol.
Nirgendové/Nirgendwo (nikde)
 • Překlad
 • Nikde nemůžu koupit chleba.
 • Překlad
 • Nemohu nikde najít svůj klíč.
Keinesfalls (v žádném případě / v žádném případě)
 • Překlad
 • Za žádných okolností nesmíte prohrát.
Keineswegs (v žádném případě / žádným způsobem)
 • Překlad
 • To není vůbec dobré řešení.
Nicht mehr (už ne / už ne)
 • Překlad
 • Už nelyžuji.
 • Vysvětlení
 • Pokud se negace vztahuje k podstatnému jménu kein(e) mehr, používá se místo nicht mehr.
 • Překlad
 • Už nemám žádné cigarety.
Noch nicht (ještě ne)
 • Překlad
 • Zatím si nejsem jistý.
Doch (neguje negaci)

Slovo doch neguje negaci, což znamená, že pokud někdo řekl "neudělal" (nicht), pak doch znamená "udělal". Nebo pokud bylo použito slovo (kein) např. "Už nejsou bramborové lupínky" (es gibt keine Chips mehr), pak slovo doch znamená "jsou". Toto slovo nelze použít k negaci věty bez záporu. (Kromě toho má slovo doch i další významy)

 • Překlad
 • V lednici už není žádné máslo. 👉 Vůbec ne. Na dveřích je ještě kousek.
 • Vysvětlení
 • Slovo doch neznamená přesně "naopak" nebo "vůbec", ale v angličtině neexistuje ekvivalent 1:1.
 • Překlad
 • Parkování zde není povoleno (doslova: nesmí se zde parkovat) 👉 Vůbec ne. (Nebo naopak, je povoleno.)