Дієслова

Verben

Дієслово - це частина мови, яка виражає дію, стан або процес. Дієслова пишуться малими літерами і відмінюються по обличчях і числах. Вони також використовуються в різних часах і формах, наприклад в сьогоденні / майбутньому / минулому часі, в умовному / наказовому спосіб.

Найчастіше дієслово ставиться на друге місце в реченні, за винятком випадків, коли в реченні є інші дієслова або речення є підрядним реченням. У такому випадку порядок речення залежить від інших частин речення.

Утворення дієслів і їх групи

Дієслова пишуться малими літерами
 • Переклад
 • Ян ходить до школи.
 • Переклад
 • Я написав(-ла) тобі повідомлення.
Відмінювання дієслова по особах і числах

Інфінітив (Infinitiv) - це основна (неспружена) форма дієслова. Для відмінювання дієслова по особам до основи дієслова потрібно додати відповідне закінчення. У прикладах показано відмінювання дієсловаgehen (основа дієслова geh).

Person gehen (Präsens)
ich gehe
du gehst
er/sie/es geht
wir gehen
ihr geht
sie/Sie gehen
Розподіл дієслів на групи

Також дієслова діляться на наступні групи (дієслово може належати більш ніж до однієї з наступних груп):

 • інфінітив (Infinitiv)
 • повний дієслово (Vollverb)
 • допоміжний дієслово (Hilfsverb)
 • модальний дієслово (Modalverb)
 • Причастя теперішнього часу (Partizip I / Partizip Präsens)
 • Причастя минулого часу (Partizip II/Partizip Perfekt)
 • слабкі дієслова (schwache Verben)
 • сильні дієслова (starke Veben)
 • неправильні дієслова (unregelmäßige Verben)
 • [не]перехідні дієслова ([in] transitive Verben)
 • зворотні дієслова (reflexive Verben)
 • взаємні дієслова (reziproke Verben)
 • [не]відокремлені дієслова ([nicht] trennbare Verben)
Інфінітив (Infinitiv)

Дієслово в своїй основній, неспряженій формі (часто використовується в реченнях з більш ніж одним дієсловом, і в цьому випадку він ставиться в кінець речення).

 • Переклад
 • Вольфганг повинен вчитися сьогодні.
 • Переклад
 • Ми хочемо поїхати у відпустку разом.
 • Переклад
 • Я скоро буду лягати спати.
Головний дієслово (Vollverb)

Дієслово, який може використовуватися в реченні самостійно.

 • Переклад
 • Я бігаю підтюпцем.
Допоміжний дієслово (Hilfsverb)

Дієслово використовується разом з іншим дієсловом для утворення речення в певному часі або способі (наприклад, в минулому часі або в пасивному стану). У німецькій мові є три допоміжних дієслова: haben, sein, werden.

 • Переклад
 • Ліза купила новий велосипед.
 • Пояснення
 • Допоміжний дієслово haben.
 • Переклад
 • Ми рано пішли додому.
 • Пояснення
 • Допоміжний дієсловоsein.
 • Переклад
 • Ваше замовлення обробляється.
 • Пояснення
 • Допоміжний дієслово werden в реченні в пасивному стану.
Модальний дієслово (Modalverb)

Модальні дієслова зазвичай використовуються в реченні зі смисловим дієсловом. Вони можуть використовуватися самі по собі, але це трапляється рідко. В такому випадку їх потрібно використовувати в якомусь контексті, наприклад як посилання на попереднє речення. Ось модальні дієслова: dürfen, können, mögen, wollen, sollen, müssen.

 • Переклад
 • Я хочу з'їсти піцу.
 • Переклад
 • 🤔 Можна тут курити? (Дослівно: я маю право тут курити?) 👉 Ні, не можна. (Дослівно: ти не маєш права.)
 • Пояснення
 • У відповіді дієслово dürfen використовується самостійно, але відноситься до питання. В іншому випадку фраза "ти не маєш права" сама по собі не мала б особливого сенсу.
Причастя теперішнього часу (Partizip I / Partizip Präsens)

Це дієслівна форма з суфіксом -d, доданим до інфінітиву. Він виражає виконувану дію, під час якого виконується інша дія. Partizip i описує, за яких обставин було виконано останню дію.

 • Переклад
 • Вона вийшла з кімнати, плачучи.
Причастя минулого часу (Partizip II/Partizip Perfekt)

Форма дієслова, яка використовується для утворення речень у певних часах / відміненнях, наприклад у минулому часі Perfekt і в пасивному стану. Для правильних дієслів форма Partizip II утворюється за допомогою додавання прийменникаge- і суфікса -t до основи дієслова.

 • Переклад
 • Вона спекла яблучний штрудель.
Слыбые дієслова (schwache Verben)

Дієслова правильної форми в наступних часах: Präteritum (основа дієслова + -te) і Perfekt (форма Partizip II правильна: ge- + основа дієслова + -t). Наприклад, machen - machte - gemacht.

Якщо основа дієслова починається з префікса, який не має приставки ge- в Paritizip II, але крім цього відмінювання є правильним, то дієслово також вважається правильним, наприклад besuchen - besuchte - besucht.

 • Переклад
 • Я жив(-ла) в Берліні два роки.
Сильні дієслова (starke Veben)

Це дієслова, які в принципі мають неправильне відмінювання, але «менш неправильне». Їх форма Partizip II закінчується на -en, а не на -t, а їх форма Präteritum неправильна. Найчастіше їх форми Präteritum, Partizip II вимагають зміни однієї або двох букв в основі дієслова, наприклад (a 👉 u, ie 👉 ei). fahren - fuhr - gefahrenабо bleiben - blieb - geblieben. Крім того, іноді в часі Präsens в третій особі однини (er/sie/es) до дієслова додається умляут, наприклад fahren - er fährt.

 • Переклад
 • Я виправ(-ла) постільну білизну.
Неправильні дієслова (unregelmäßige Verben)

Дієслова, що мають неправильну форму в часі Präteritum і неправильне причастя Partizip II.

 • Переклад
 • Вчора я був(-ла) на вечірці з нагоди Дня народження.
[не]перехідні дієслова ([in] transitive Verben)

Перехідні дієслова - це ті, які можуть відноситися до доповнення у знахідному відмінку (Akkusativobjekt). Їх можна використовувати для утворення речення в пасивному заставі. А неперехідні дієслова - це ті, які не можуть відноситися до доповнення у знахідному відмінку Akkusativ і не можуть утворювати пасивний стан.

 • Переклад
 • Я їжу гамбургер (пасивний стан: гамбургер їсть мене.)
 • Пояснення
 • Дієсловоessen (є) є перехідним.
 • Переклад
 • Я хворію. (Пасивний заставу неможлив)
 • Пояснення
 • Дієсловоsein (бути) є неперехідним.
Зворотні дієслова (reflexive Verben)

У німецькій мові зворотні дієслова - це дієслова з зворотним займенником sich (сам), яке схиляється разом з дієсловом по особам.

 • Переклад
 • Я задоволений / задоволена подарунком.
Взаємні дієслова (reziproke Verben)

Дієслова, що описують взаємні дії. Вони можуть використовуватися з зворотним займенником sich або з зворотним займенником einander (один одного).

 • Переклад
 • Йоахім і Лара люблять один одного.
дієслова з [не]відокремлюваної приставкою ([nicht] trennbare Verben)

У розділених дієслів є префікс, який може бути відокремлений від основи дієслова і зазвичай ставиться в кінець речення (також важливо правильно розмістити префікс розділеного дієслова в його формі Partizip II). Що стосується нероздільних дієслів, у них теж є префікс, але він не відділяється від основи дієслова.

 • Переклад
 • Я підписую договір оренди.
 • Пояснення
 • Дієсловоunterschreiben має приставкуunter, але він нероздільний, тому приставка не відділяється від основи дієслова.
 • Переклад
 • Поїзд відправляється о восьмій годині.
 • Пояснення
 • Дієсловоab|fahren має приставку ab, яка відділяється від основи дієслова і ставиться в кінець речення.
 • Переклад
 • Поїзд вирушив о восьмій годині.
 • Пояснення
 • Дієсловоab|fahren має приставкуab, яка отделеятся від основи дієслова і використовується для утворення форми Partizip II (ab + ge- + основа дієслова + -en 👉 abgefahren).