Oddělitelná a neoddělitelná slovesa

Trennbare und nicht trennbare Verben

Oddělitelná slovesa mají předponu, kterou lze oddělit od slovesného kmene. Pozice předpony závisí na čase a struktuře věty.

Neoddělitelná slovesa mají předponu, která vždy zůstává spolu se slovesným kmenem.

Příklady vět s (ne)odlučitelnými slovesy

 • Překlad
 • Vlak odjíždí v osm hodin.
 • Vysvětlení
 • ab|fahren - odejít; odejít
 • Předpona ab je oddělena od slovesného kmene fahren a je umístěna na konci věty. Slovesný kmen fahren se skloňuje podle osoby (v tomto případě se jedná o třetí osobu jednotného čísla).
 • Překlad
 • Tomu nerozumím.
 • Vysvětlení
 • verstehen - porozumět
 • Předpona ver není oddělena od základu slovesa stehen.

Skupiny sloves s příklady

Předpony odlučitelných sloves
ab
 • Překlad
 • Vlak odjíždí v osm hodin.
 • Vysvětlení
 • ab|fahren - odejít; odejít
 • Překlad
 • Záleží na vás
 • Vysvětlení
 • ab|hängen von +Dativ - záviset na něčem
an
 • Překlad
 • Vlak přijíždí v devět hodin.
 • Vysvětlení
 • an|kommen - přijet / dosáhnout cíle
 • Překlad
 • Zapíšeme se do jazykového kurzu.
 • Vysvětlení
 • sich an|melden für +Akkusativ - přihlásit se k účasti
auf
 • Překlad
 • Vždycky vstávám brzy.
 • Vysvětlení
 • auf|stehen - vstát / vstávat
 • Překlad
 • Stejná chyba se vyskytuje neustále.
 • Vysvětlení
 • auf|treten - vyskytnout se / objevit se
aus
 • Překlad
 • Ewa zhasíná světlo.
 • Vysvětlení
 • aus|schalten - vypnout
 • Překlad
 • Vypadáš dobře.
 • Vysvětlení
 • aus|sehen - vypadat (mít vzhled)
bei
 • Překlad
 • To pomáhá (doslova: přispívá) ke zlepšení situace.
 • Vysvětlení
 • bei|tragen [zu +Dativ] - přispět (k něčemu)
 • Překlad
 • Naučím vás to.
 • Vysvětlení
 • etw jmd +Dativ bei|bringen - naučit někoho něco
ein
 • Překlad
 • Ewa rozsvěcuje světlo.
 • Vysvětlení
 • ein|schalten - zapnout
 • Překlad
 • Vždy nakupuji online.
 • Vysvětlení
 • ein|kaufen - nakupovat
her
 • Překlad
 • Společnost vyrábí automobily.
 • Vysvětlení
 • her|stellen - vyrábět / produkovat
heraus
 • Překlad
 • Ukázalo se, že společnost nemá peníze.
 • Vysvětlení
 • sich heraus|stellen (, dass ...) - ukázat se (že ...)
 • Překlad
 • Zjistím to.
 • Vysvětlení
 • heraus|finden - zjišťovat
hin
 • Překlad
 • Na co ukazuje tato šipka?
 • Vysvětlení
 • hin|weisen (auf) - ukázat na něco
 • Překlad
 • Posaďte se, prosím.
 • Vysvětlení
 • sich hin|setzen - sednout si
los
 • Překlad
 • Zbavil jsem se cigaretového zápachu.
 • Vysvětlení
 • los|werden (wurde los, losgeworden [+sein]) - zbavit se něčeho
 • Překlad
 • Teď to opravdu začíná.
 • Vysvětlení
 • los|gehen - začít / vyrazit
mit
 • Překlad
 • Beru s sebou svého psa.
 • Vysvětlení
 • mit|nehmen - vzít si něco s sebou
 • Překlad
 • Jdeš se mnou?
 • Vysvětlení
 • mit|kommen - jít s někým (nebo něčím) / doprovázet
nach
 • Překlad
 • Hledám toto slovo ve slovníku.
 • Vysvětlení
 • nach|schlagen - hledat nahoru
 • Překlad
 • Špatné povětrnostní podmínky ustupují.
 • Vysvětlení
 • nach|lassen - ustupovat / polevovat / snižovat se
vor
 • Překlad
 • Jak si to představujete?
 • Vysvětlení
 • sich [+Dativ] vor|stellen - představovat si něco
 • sich [+Akkusativ] vor|stellen může také znamenat: představit se (v tom případě se použije Akkusativ), např. Ich stelle mich als Herr Müller vor. (Představuji se jako pan Müller.)
 • Překlad
 • Co navrhujete?
 • Vysvětlení
 • etw vor|schlagen - navrhnout něco (nebo navrhnout)
weg
 • Překlad
 • Každý den vyhazuji odpadky.
 • Vysvětlení
 • weg|werfen - vyhazovat
 • Překlad
 • Jdi pryč!
 • Vysvětlení
 • weg|gehen - jít pryč
zu
 • Překlad
 • Uznávám, že jste měl pravdu, že to byla moje chyba.
 • Vysvětlení
 • zu|stimmen [+Dativ] - souhlasit s někým / sdílet něčí názor / říci, že někdo má pravdu
 • Překlad
 • Pozorně mě poslouchejte
 • Vysvětlení
 • etw/jdm +Dativ zu|hören - poslouchat něco/sb
zurück
 • Překlad
 • Tyto boty jsem vrátila.
 • Vysvětlení
 • zurück|geben - vrátit něco zpět
 • Překlad
 • Hned jsem zpátky.
 • Vysvětlení
 • zurück|kommen - vrátit se zpět
Předpony nedělitelných sloves
be
 • Překlad
 • Dostala dárek.
 • Vysvětlení
 • bekommen - přijímat
 • Předpona be- je neoddělitelná.
emp
 • Překlad
 • Kuchař doporučuje těstoviny.
 • Vysvětlení
 • empfehlen - doporučit
 • Předpona emp- je neoddělitelná.
ent
 • Překlad
 • Rozhoduji o budoucnosti této společnosti.
 • Vysvětlení
 • entscheiden - rozhodnout se
 • Předpona ent- je neoddělitelná.
er
 • Překlad
 • Johannes Gutenberg vynalezl tisk.
 • Vysvětlení
 • erfinden (erfand - erfunden) - vynalézat
 • Předpona er- je neoddělitelná.
miss
 • Překlad
 • Prodejce (nebo prodavače/obchodníka) jsem špatně pochopil.
 • Vysvětlení
 • missverstehen (missverstand - missverstanden) - nepochopit, neporozumět
 • Předpona miss- je neoddělitelná.
ver
 • Překlad
 • O týden odkládá oslavu svých narozenin.
 • Vysvětlení
 • verschieben (verschob - verschoben) - přesunout (předmět, např. kus nábytku, datum, událost) / odložit (událost, schůzku)
 • Předpona ver- je neoddělitelná.
zer
 • Překlad
 • Počasí nám zkazilo plány
 • Vysvětlení
 • zerstören - zničit
 • Předpona zer- je neoddělitelná.
Předpony sloves, která mají jak neoddělitelný, tak oddělitelný tvar
durch
 • Překlad
 • Policie prohledala sídlo společnosti.
 • Vysvětlení
 • durchsuchen - prohledat (např. budovu nebo osobu kvůli podezřelému)
 • Předpona durch- je v tomto případě neoddělitelná.
 • Překlad
 • Krysy se zakously do kabelu.
 • Vysvětlení
 • durch|beißen (biss durch - durchgebissen) - prokousat se
 • Předpona durch- je v tomto případě oddělitelná.
hinter
 • Překlad
 • Zanechal vzkaz.
 • Vysvětlení
 • hinterlassen - nechat za sebou
 • Předpona hinter- je neoddělitelná.
 • Překlad
 • Společnost se vyhnula placení daní.
 • Vysvětlení
 • hinter|ziehen - vyhýbat se/vyhýbat se (např. placení daní)
 • Předpona hinter- je oddělitelná.
um
 • Překlad
 • Pastvina je obehnána plotem.
 • Vysvětlení
 • Sloveso: umgeben - obklopovat
 • Předpona um- je neoddělitelná.
 • Překlad
 • V březnu se stěhuji do Berlína.
 • Vysvětlení
 • um|ziehen - odstěhovat se
 • Předpona um- je oddělitelná.
 • Sloveso um|ziehen lze použít i se zvratným zájmenem ve tvaru slovesa: sich um|ziehen a pak má význam "oblékat se". Například: Ich ziehe mich zu dem Abendessen um. (Oblékám se na večeři.)
unter
 • Překlad
 • Uchazeč podepisuje pracovní smlouvu.
 • Vysvětlení
 • unterschreiben - podepsat se
 • Předpona unter- je v tomto případě neoddělitelná.
 • Překlad
 • V zimě zapadá slunce mnohem dříve.
 • Vysvětlení
 • unter|gehen - potopit se / jít ke dnu
 • Předpona unter- je v tomto případě oddělitelná.
über
 • Překlad
 • Tento text překládám do němčiny.
 • Vysvětlení
 • übersetzen - překládat
 • Předpona über- je neoddělitelná.
 • Překlad
 • Trajekt převáží cestující na ostrov.
 • Vysvětlení
 • über|fahren (fuhr über - übergefahren [+sein]) - přejít (např. řeku) / přejít přes řeku
 • Předpona über- je oddělitelná.