Zvratná slovesa

Reflexive Verben

V němčině jsou zvratná slovesa taková, která mají zvratné zájmeno sich (sebe), které se skloňuje spolu se slovesem pro osobu.

Příklady vět se zvratnými slovesy

 • Překlad
 • Často se mezi sebou hádáme.
 • Překlad
 • V 10 hodin mám sraz se svými přáteli.

Konjugace a aplikace

Časování zvratných sloves pro osoby v dativu (Dativ)
Person Reflexivpronomen Beispiel Překlad
ich mir Ich wasche mir die Hände. Myji si (doslova: sám sobě) ruce.
du dir Du wäsch(s)t dir die Hände. Myjete si (doslova: myjete si) ruce.
er/sie/es sich Er wäscht sich die Hände. Myje si ruce.
wir uns Wir waschen uns die Hände. Myjeme si (doslova: myjeme si) ruce.
ihr euch Ihr wascht euch die Hände. Myjete si (doslova: myjete si) ruce.
sie/Sie sich Sie waschen sich die Hände. Myjí si (sami) ruce.

Umlaut a 👉 ä ve druhé a třetí osobě jednotného čísla (du, er/sie/es) je důsledkem konjugace slovesa waschen. Nemá to nic společného se zvratným slovesem.

Srovnání zvratného zájmena a osobního zájmena v dativu (Dativ)

Zpětné zájmeno pro téměř každou osobu má stejný tvar jako osobní zájmeno, ale ve třetí osobě jednotného čísla (er/sie/es) a ve třetí osobě množného čísla (sie/Sie) se tyto dva tvary liší. Jaký je mezi nimi rozdíl, ukazuje následující tabulka a příklady.

 • Překlad
 • Češe si (sám) vlasy. [(!) Češe si (vlasy jiného muže) vlasy.]
 • Vysvětlení
 • Obě věty jsou správné, ale mají odlišný význam. V první je použito zvratné zájmeno a ve druhé osobní zájmeno.
 • Překlad
 • Mohou si dovolit koupit nové auto. [(!) Věta v závorce je nesprávná]
 • Vysvětlení
 • První věta je správná, druhá je nesprávná, protože sloveso leisten není zvratné a má jiný význam, který takto použít nelze.
Person Reflexivpronomen Personalpronomen
ich mir mir
du dir dir
er/sie/es sich (!) ihm/ihr/ihm (!)
wir uns uns
ihr euch euch
sie/Sie sich (!) ihnen/Ihnen (!)
Časování zvratného slovesa pro osobu v akuzativu (Akkusativ)
Person Reflexivpronomen Beispiel Překlad
ich mich Ich freue mich. Jsem šťastný.
du dich Du freust dich. Vy (v jednotném čísle) jste šťastní.
er/sie/es sich Er freut sich. Je šťastný.
wir uns Wir freuen uns. Jsme šťastní.
ihr euch Ihr freut euch. Vy (v množném čísle) jste šťastní.
sie/Sie sich Sie freuen sich. Jsou šťastní.

Výjimky a zvláštní případy

Zvratná slovesa v (Dativ) a (Akkusativ) pádu

Některá zvratná slovesa lze použít v dativu (Dativ) nebo v akuzativu (Akkusativ), např. sich waschen/kämmen/rasieren - mýt se/česat se/holit se (se).

 • Překlad
 • Myji si (doslova: sám sobě) ruce.
 • Překlad
 • Umývám se.
 • Překlad
 • Představuji si, že umím létat.
 • Vysvětlení
 • sich (etwas) +Dativ vor|stellen - představit si něco
 • Překlad
 • Mám se nejprve představit?
 • Vysvětlení
 • sich vor|stellen - představit se