Pasivní hlas

Passiv

Pasivní hlas používáme tehdy, když není důležité, kdo činnost vykonává, když nevíme, kdo činnost vykonává, nebo když se o tom nechceme zmiňovat. Pasivní hlas se zaměřuje na vykonávanou činnost (nebo stav) a na věc/osobu, které se činnost (nebo stav) týká.

Příklady vět v pasivním hlase

 • Překlad
 • Vaše objednávka se zpracovává.
 • Vysvětlení
 • Není důležité, kdo akci provádí, ale je důležité, kdo je objektem akce (objednávka) a jaká akce se provádí (zpracovává).
 • Překlad
 • Deset demonstrantů bylo zatčeno.
 • Vysvětlení
 • Není důležité, kdo akci provádí, ale důležité je, kdo je objektem akce (deset demonstrantů) a jaká akce byla provedena (byli zatčeni).

Konstrukce a aplikace

Stavba vět v pasivním hlase
Pasivní hlas při popisu probíhající činnosti

Subjekt + werden + ... + Partizip II

Subjekt je podmět (osoba nebo věc, která pasivně prožívá prováděný děj), který klademe na začátek věty, dále je to sponové pomocné sloveso werden a na konci věty sloveso v Partizip II (příčestí minulé). Pokud chceme zmínit, kdo/co děj vykonává (tj. předmět Objekt), pak použijeme konstrukce von + Dativ + osoba/věc nebo durch + Akkusativ + věc.

Konstrukce von + Dativ + osoba/věc se používá tehdy, když chceme určit, kým nebo čím je činnost vykonávána (nejčastěji jde o osobu).

Konstrukce durch + Akkusativ + věc se používá, pokud chceme specifikovat, čím (wodurch?) nebo jak (mittels?) je činnost vykonávána (nejčastěji jde o věc).

 • Překlad
 • Thomas je operován.
 • Vysvětlení
 • Konstrukce pasivního hlasu z aktivního hlasu se provádí takto: předmět (osoba nebo věc, která buď prožívá činnost vykonávanou podmětem, nebo je předmětem činnosti) se stává podmětem (osobou nebo věcí, která pasivně prožívá vykonávanou činnost) a je vynechán nebo se stává doplňkem a je pak uveden slovem von nebo slovem durch . Sloveso werden je pomocné sloveso a druhé sloveso je ve tvaru Partizip II .
 • Překlad
 • Thomas byl operován.
 • Vysvětlení
 • Napětí: Perfekt, předmět: Thomas + pomocné sloveso sein v příslušném tvaru (třetí osoba, jednotné číslo, čas Perfekt): ist + další sloveso ve tvaru Partizip II: operiert + worden na konci věty.
 • Překlad
 • Tomáše napadl divočák.
 • Vysvětlení
 • Napětí: Präteritum, podmět: Thomas + pomocné sloveso werden ve správném tvaru (třetí osoba jednotného čísla, čas Präteritum): wurde + doplněk: von einem Wildschwein + sloveso ve tvaru Partizip II na konci věty: operiert.
 • von [+Dativ] einem Wildschwein (der Wildschwein - divočák (nějaký náhodný kanec), proto ten ein; v dativu Dativ přidáváme koncovku -em)
 • Předmět byl v této větě zmíněn, protože byl relevantní pro smysl věty. V případě jiné věty: Thomas wurde angegriffen., nebylo by zřejmé, kým byl Thomas napaden (mohl by to být člověk, zvíře nebo robot, který ho napadl).
 • Překlad
 • Úspěchu jsme dosáhli díky spolupráci všech zaměstnanců
 • Vysvětlení
 • V tomto případě musíme použít konstrukci durch + Akkusativ.
 • Napětí: Präsens, podmět: Unser Erfolg + pomocné sloveso werden v příslušném tvaru (třetí osoba, jednotné číslo, Präteritum čas): wurde + další sloveso v tvaru Partizip II na konci věty: erreicht.

Konjugace pomocného slovesa werden

Person Präsens Präteritum
ich werde wurde
du wirst wurdest
er/sie/es wird wurde
wir werden wurden
ihr werdet wurdet
sie/Sie werden wurden
Pasivní hlas při popisu stavu (dokončené činnosti)

Předmět + sein + ... + Partizip II

Předmět je podmět (osoba nebo věc, která pasivně prožívá prováděný děj), který klademe na začátek věty, dále konjugované pomocné sloveso sein a na konec věty sloveso ve tvaru Partizip II (příčestí minulé). Pokud chceme zmínit, kdo/co děj vykonává (tj. doplněk Objekt), pak použijeme konstrukce von + Dativ + osoba/věc nebo durch + Akkusativ + věc.

Konstrukce von + Dativ + osoba/věc se používá tehdy, když chceme určit, kým nebo čím je činnost vykonávána (nejčastěji jde o osobu).

Konstrukce durch + Akkusativ + věc se používá, pokud chceme specifikovat, čím (wodurch?) nebo čím (mittels?) je činnost vykonávána (nejčastěji jde o věc).

 • Překlad
 • Thomas je zraněný.
 • Vysvětlení
 • Předmět: Zpracování informací o projektu, který se uskutečnil v roce 2012, a o jeho výsledcích: Tomas + pomocné sloveso sein v příslušném tvaru (třetí osoba, jednotné číslo, Präsens čas): ist + další sloveso ve tvaru Partizip II na konci věty: verletzt.
 • Překlad
 • Thomas byl zraněn.
 • Vysvětlení
 • Předmět: Zpracování informací o projektu, který se uskutečnil v roce 2012, a o jeho výsledcích: Tomas + pomocné sloveso sein v příslušném tvaru (3. osoba, singulár, Präteritum čas): válčit + další sloveso v tvaru Partizip II na konci věty: verletzt.
 • Překlad
 • Vzduch je znečištěn výfukovými plyny.
 • Vysvětlení
 • V tomto případě musíme použít konstrukci durch + Akkusativ.
 • Předmět: Zpracování informací o projektu, který se uskutečnil v roce 2012, a o jeho výsledcích: Die Luft + pomocné sloveso sein v příslušném tvaru (třetí osoba, jednotné číslo, Präsens čas): ist + další sloveso v tvaru Partizip II na konci věty: verschmutzt.

Konjugace pomocného slovesa sein

Person Präsens Präteritum
ich bin war
du bist warst
er/sie/es ist war
wir sein waren
ihr seid wart
sie/Sie sind waren
Srovnání pasivního a aktivního hlasu

Konstrukce pasivního hlasu z aktivního hlasu se provádí následujícím způsobem: objekt (osoba, které se týká nebo která prožívá činnost vykonávanou subjektem) se stává subjektem (osoba nebo věc, která pasivně prožívá vykonávanou činnost). Předmět z aktivního hlasu se buď vynechá, nebo se stane gramatickým objektem a pak se o něm mluví pomocí slova von nebo slova durch. Sloveso werden je pomocné sloveso a druhé sloveso je ve tvaru Partizip II.

Zeitform Aktiv Passiv Překlad Komentář
Präsens Ein Arzt operiert Thomas. Thomas wird (von einem Arzt) operiert. Doktor operuje Thomase. 👉 Thomas je operován (lékařem).
Perfekt Ein Arzt hat Thomas operiert. Thomas ist (von einem Arzt) operiert worden. Lékař Thomase operoval. 👉 Thomas byl operován (lékařem).
Präteritum Ein Arzt operierte Thomas. Thomas wurde (von einem Arzt) operiert. Lékař Thomase operoval. 👉 Thomas byl operován (lékařem).
Plusquamperfekt Ein Arzt hatte Thomas operiert. Thomas war (von einem Arzt) operiert worden. Lékař Thomase operoval. 👉 Thomas byl operován (lékařem). -
Futur I Ein Arzt wird Thomas operieren. Thomas wird (von einem Arzt) operiert werden. Doktor bude Thomase operovat. 👉 Thomas bude operován (lékařem).
Futur II Ein Arzt wird Thomas operiert haben. Thomas wird (von einem Arzt) operiert worden sein. Doktor Thomase operuje. 👉 Thomas bude operován (lékařem). -

Výjimky a zvláštní případy

Nepřímý předmět (Dativobjekt) zůstává stejný
 • Překlad
 • Někdo starému muži pomáhá. 👉 Tomuto starému muži (někdo) pomáhá.
 • Vysvětlení
 • helfen +Dativ (helfen - půl - geholfen) (pomáhat)
Předmět s předložkou zůstává stejný
 • Překlad
 • V dnešní době se hodně mluví o ochraně životního prostředí. 👉 V dnešní době se hodně mluví o ochraně životního prostředí.
 • Vysvětlení
 • heutzutage - v dnešní době
Pasivní větu nelze tvořit zvratnými slovesy
 • Překlad
 • Z dárku měl radost.
Pasivní větu nelze tvořit modálními slovesy
 • Překlad
 • Měl by chodit do školy.
Pasivní větu nelze vytvořit, pokud neexistuje podmět

Pokud ve větě není podmět (osoba nebo věc, která buď prožívá činnost vykonávanou podmětem, nebo je předmětem vykonávané činnosti), nelze pasivní hlas konstruovat (výjimkou je pasivní hlas v neosobním tvaru u několika sloves).

 • Překlad
 • Hodně jsem plaval.
Pasivní hlas v neosobním tvaru

U některých sloves ve větách bez předmětu je pasivní hlas možný pomocí neosobního zájmena es.

 • Překlad
 • V tomto klubu se hodně tančí.
 • Překlad
 • Tady se kouří.
Pasivní větu lze sestavit pro větu s modálním slovesem a dalším slovesem.
 • Překlad
 • Můj otec dokáže auto opravit. 👉 Auto může opravit můj otec.
 • Vysvětlení
 • V této situaci se jako pomocné sloveso používá modální sloveso können (werden se neskloňuje).
 • Překlad
 • Otec musel auto opravit. 👉 Auto musel opravit můj otec.
 • Vysvětlení
 • Ve větě Perfekt se sloveso haben používá jako pomocné sloveso (modální sloveso müssen se neskloňuje a je umístěno na konci věty).
Pasivní věta nemůže být tvořena slovesy popisujícími držení nebo přijetí něčeho
 • Překlad
 • Mám sportovní auto.
 • Překlad
 • Dostal jsem dárek.
Pasivní větu nelze vytvořit s některými slovesy zahrnujícími pohyb se změnou místa
 • Překlad
 • Chodím do školy.
 • Překlad
 • Uplaval jsem 20 délek bazénu.
Pasivní větu nelze sestavit, pokud je použit výraz es gibt (je/jsou)
 • Překlad
 • V restauraci je velký výběr (resp. široká nabídka) jídel.
Pasivní větu nelze sestavit se slovesy kennen (umět / znát) a wissen (znát)
 • Překlad
 • Tu osobu neznám.
 • Překlad
 • Vím, že to zvládneme.
Pasivní větu nelze vytvořit s většinou neosobních sloves
 • Překlad
 • Prší.
 • Překlad
 • Voní po česneku.
Pasivní větu nelze tvořit slovesy popisujícími množství, míru nebo velikost
 • Překlad
 • Chléb stojí 2 €.
 • Překlad
 • Kolo váží 10 kg.
 • Překlad
 • Citrony obsahují velké množství vitaminů.